(gem)ensam

Ett TIU-program som behandlar temat ensamhet.

”Jag är ensam. Jag känner mig helt obetydlig. Ingen skulle lägga märkte till om jag var borta. Allt är värdelöst och jag känner ingen motivation, till någonting.  

Mina kompisar planerar någonting och jag är inte bjuden. De ser bara rakt igenom mig. Jag sitter hemma på min säng och skrollar på sociala medier, jag ser hur mina kompisar är med andra kompisar. Ingen har ens frågat hur jag mår idag eller sagt hej.  ”

 

Sedan coronapandemin spred sig över världen för ett år sedan har vi alla stundvis blivit påminda om hur det kännas att vara ensam. Att inte få träffa sina vänner, klasskompisar eller släktingar. Vi har levt i ett undantagstillstånd och hela tiden sett fram emot en tid som inte präglas av social distans. Just nu verkar denna tid vara inom räckhåll, snart kommer vi att få vara tillsammans igen. Men för en av tio finländare kommer denna period att fortsätta i ensamhetens tecken, för hen är ensamheten inte ett undantagstillstånd eller ett kort ögonblick utan kanske ett helt liv.

TIU-programmet 2021 undersöker varför vi är ensamma och hur ensamhet påverkar våra tankar och vårt beteende. Tillsammans med publiken försöker vi hitta lösningar, såväl stora som små, på en annan epidemi, en som vi ännu inte har något vaccin mot.

Wasa Teater undersöker TIU

År 2020 initierade Wasa Teater ett treårigt projekt med syftet att utveckla TIU som teaterform och TIU-program som anknyter till skolans läroplan. TIU är en förkortning av Teater-i-Undervisningen. TIU är ett ämnesöverskridande didaktiskt inslag i undervisningen som stöder elevernas läroprocess i ett tema eller ett ämne. Till varje TIU-program hör en föreställning, fördjupningsmaterial och workshops, Läs mer om projektet här. Tidigare har Wasa Teater genomfört TIU-program för lågstadier, högstadier och gymnasier, under läsåret 21-22 står årskurserna 7-9 på tur.

Projektet understöds av Brita Maria Renlunds Stiftelse, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner.

TIU-PROGRAMMET 2021

Wasa Teaters TIU-program 2021, som heter (gem)ensam, är ett samarbete med Folkhälsan och är en del av deras 100-årsjubileumsprogram. Alla skolor med årskurserna 7-9 som undervisar på svenska erbjuds ett TIU-program utan kostnad.

TIU förenar konst och pedagogik. I TIU förs en dialog kring ett utvalt tema och formuleras som frågor. Avsikten är inte att ge färdiga svar utan att ge rum för bearbetning av tematiken och frågor som väcks.

Tema

Det övergripande temat är ensamhet, där syftet är att utforska social hållbarhet. Eleverna reflekterar och utforskar tematiken under förarbete, TIU-programmet och efterarbete.

Övergripande lärandemål är att:

  • eleverna ska känna sig inkluderande, delaktiga och trygga i gruppen.
  • eleverna ska känna sig uppskattade och sedda.
  • eleverna ska trivas i skolan och aktivt kunna bidra till en god gemenskap, vilket medför att eleverna orkar bättre i studierna.

Vid utformning av TIU programmet 2021, beaktas senaste skolhälsoundersökning som gjorts av THL (omfattande frågeformulär som fylls i av nästan 255 000 elever och studerande i Finland). Resultaten av undersökningen indikerar att mer arbete behövs för att förebygga av ensamhet bland ungdomar.

TIU programmet är ämnesöverskridande med kopplingar till läroplanen

Grundskolans läroplan för 7-9 lyfter fram betydelsen av gemenskap och välbefinnande. Eleven behöver känna sig hörd och uppskattad i skolgemenskapen samt känna att hen får stöd för sitt lärande och välbefinnande.

  • Inom läroämnet hälsokunskap ska undervisningen ta upp identitet, självbild, självkänsla, självkännedom och psykiskt välmående. Eleven ska utveckla en förmåga att analysera sina emotionella och sociala färdigheter och sitt beteende.
  • Inom läroämnet samhällslära är fokus att stödja elevernas utveckling till aktiva, ansvarsfulla och företagsamma medborgare. Skolan ska skapa konkreta förutsättningar för delaktighet och ett aktivt, ansvarsfullt och konstruktivt samarbete.
  • Inom modersmål och litteratur uppmuntra eleven att utveckla sin förmåga att kommunicera i grupp och utveckla förmågan att motivera sina åsikter. Eleverna tränar samarbetsförmågan, såsom att lyssna och ta initiativ till kommunikation. Eleverna stärker sina färdigheter i att fungera i olika slag av kommunikationssituationer.
  • Inom elevhandledningen ligger fokus på att handleda eleven att utveckla sin förmåga att bedöma vilken kompetens och vilka sociala och kommunikativa färdigheter som behövs i olika arbetsuppgifter inom och utanför skolan. Elevhandledningen bygger på elevernas självbedömning samt på interaktiv, vägledande och uppmuntrande respons.

BOKA (GEM)ENSAM TILL ER SKOLA

Tack vare samarbetet mellan Wasa Teater och Folkhälsan erbjuds alla skolor med årskurserna 7-9 som undervisar på svenska ett TIU-program utan kostnad.

TIU-programmet (gem)ensam består av tre delar:

  1. ett förarbete som utförs i klasserna på basen av ett pedagogiskt material framtaget för programmet några dagar innan Wasa Teaters besök
  2. en föreställning som spelas i skolans gymnastiksal eller motsvarande
  3. ett efterarbete som utförs i klasserna på basen av ett pedagogiskt material framtaget för programmet några dagar efter Wasa Teaters besök

Fler än 100 elever i er skola?

TIU-programmet är planerat för upp till 100 elever per gång. Om ni vill är det möjligt att köpa fler program under samma dag eller vecka vi besöker er. TIU-program (utöver det ni får boka utan kostnad) kostar 800 € per grupp (upp till 100 elever).

Tidtabell

Under våren 2021 kommer Wasa Teater att planera en turné till alla skolor som visat intresse för (gem)ensam. För att underlätta för skolornas planering och för att möjliggöra en hållbart genomförd turné vill vi så långt som möjligt slå fast turnén inom april månad. Därför tar vi gärna emot  er skolas anmälning senast den  19.3.2021.
Turnén genomförs under perioden 1.9.2021 – 25.2.2022

Boka ett kostnadsfritt TIU-program till er skola
Klicka här för att boka

 

(gem)ensam är en del av ett treårigt utvecklings- och forskningsprojekt på Wasa Teater.

Turnén genomförs med understöd av Folkhälsan.

 

 

 

 

Projektet understöds av Brita Maria Renlunds Stiftelse, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner.

(GEM)ENSAM - Wasa Teater TIU 2021

Produktionsuppgifter

(GEM)ENSAM

Premiär 2 september 2021

AV: Per Ehrström & arbetsgruppen
DRAMATURG: Per Ehrström
REGI: Carl Alm
SCENOGRAFI & KOSTYM: Anders Karls
DRAMAPEDAGOG: Nina Dahl-Tallgren
SKÅDESPELARE: Lina Ekblad, Jakob Johansson, Alexandra Mangs

LJUD: Tim Stratton
TEKNIKER: Johan Pohjanheimo
MASK: Anna Vesterback

Inför besöket

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här