TFN 06 3209 330

Världen är så stor

Ett turnerande teater i undervisningen projekt inspirerat av Zacharias Topelius.

År 2025. Finländska flyktingbarn har anlänt till ett nytt land på grund av den rådande situationen i hemlandet. Med sig har de sin ryggsäck, och vad de fick med sig i flykten.

Två av barnen känner vi igen från Topelius Björken och stjärnan. Pojken heter här Lasse och flickan Rosa. De har varit ute i världen i många år, men fortfarande påmins de om bilderna hemifrån – björken, stjärnan, mamma och pappa.

Precis som barnen i Björken och Stjärnan, får eleverna lämna det bekanta bakom sig och möta en ny värld där de måste lära sig att navigera sig fram.

När föreställningen börjar registreras eleverna och blir flyktingar, numrerade i ett globalt system med de lagar och regler som råder i den nya tiden.De möts av Volontären, Tjänstemannen och Vakterna.

En interaktiv föreställning

Föreställningen är interaktiv och skapas till stor del i stunden genom elevernas aktiva deltagande. Föreställningen fokuserar på vikten av att kunna uttrycka sig genom språket, inramad av Topelius och en flyktingsituation. Föreställningen riktar sig till årskurserna 4-7.

I en situation där någon annan har makten över ditt liv och du har förlorat det mesta finns det något du har kvar: din möjlighet att uttrycka dig genom språket, försvara din rätt och göra avtryck. Precis som Topelius kan du skriva in dig i historien.

Vad är TIU?

Teater i Undervisningen är en didaktisk teaterform där publiken är medverkande, inte enbart åskådare. Till skillnad från en vanlig föreställning, finns det ingen gräns mellan skådespelare och publik i ett TIU-program. Genom att vara en del av historien får eleverna möjlighet att uttrycka åsikter och känslor samt reflektera kring problematiken i TIU-programmet. Inom trygga ramar ställs eleverna inför problem och situationer där de kan utveckla sin empati och inlevelseförmåga.

Boka turnéföreställning

Spelperiod: 14.9.2018-21.12.2018
Målgrupp: årskurs 4 – 7
Spelplats: Gymnastiksal
Rekommenderad gruppstorlek : 30 – 100 elever
Pris: 500€/föreställning + ev. turnérelaterade kostnader.
Föreställningens längd: 90 min
Byggtid: 2h
Rivningstid: 1h
Inga salongsstolar behövs, publiken sitter på golvet.
Bärhjälp vid spelplatsen önskvärd

Bokningar görs via: Ingela Johansson, 06 3209 315, ingela.johansson@wasateater.fi eller Simon Ventus, 06 3209 316, simon.ventus@wasateater.fi

WT+: Studiematerial

Alla skolor som bokar föreställningen får ett studiematerial. Studiematerialet innehåller ett för- och efterarbete som sker i klassrummet med läraren. Materialet är en viktig del av helhetsupplevelsen och de är önskvärt att alla elever får ta del av materialet.

Produktionsuppgifter

Manus & regi: Lina Teir
Scenografi: Lasse Idman
Medverkande: Johan Aspelin, Tove Qvickström, Nina Dahl-Tallgren / Sarah Bergkulla
Spelperiod: 14.9.2018-21.12.2018
Målgrupp: årskurs 4 – 7

Skådespelare

Johan Aspelin

Tove Qvickström

Nina Dahl-Tallgren

Sarah Bergkulla

Inför besöket

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här