Leka saga

Turnerar från 16.9.2024.

 

Leka saga är en interaktiv sagostund för barn i åldern 1-5 år, speciellt utvecklad för daghemsgrupper.

I sagan följer vi med Pim som hjälper djuren i skogen. Men plötsligt är det Pim som behöver hjälp. Låt barnen kliva rakt in i sagan och utforska berättelsen genom att känna, leka och uppleva. Tillsammans med våra erfarna dramapedagoger bjuds barnen in att utforska sagans miljöer och handling genom lek och sinnesstimulerande aktiviteter.

Leka saga är ett unikt koncept utvecklat av dramapedagoger och har fått fantastisk respons från daghem som vi tidigare har besökt. Det är perfekt för åldersgruppen och ger barnen en oförglömlig upplevelse.

Boka nu för att ge dina barn en magisk och lärorik stund med Leka saga.

Produktionen turnerar till daghem i Österbotten under perioden 16.9.2024 – 19.2.2025. Endast 27 speldagar.

 

Priser på samma adress: 
 
1 föreställning 300
2 föreställningar 500
3-4 föreställningar 600

Produktionsuppgifter

Genre: Interaktiv sagostund 
Åldersrekommendation: 1-5 åringar, observera gruppstorlek: 12 barn. 
Längd: 25 – 30 minuter

Manus/Dramatisering: Dialog
Musik: Dialog
Regi: Arbetsgruppen
Illustrationer: Albert Pinilla
Rekvisita: Dialog
Kostym: Dialog

Dramapedagoger: Lotta Ventus, Jenny Holm

Produktionen är ursprungligen ett samarbete mellan Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter och BARK – Österbottens barnkulturnätverk. 

 

Inför besöket

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här