Vår historia

Teater har på många sätt varit en viktig del av österbottningarnas identitet. Nedan följer några avgörande milstolpar ur Wasa Teaters 100-åriga historia.

1865 – Det första omnämnandet

Teaterintresset i Vasa fick sin början på 1700-talet då Vasa hovrätt inrättades. Man spelade i provisoriska lokaler och kringresande teatersällskap stod för teaterutbudet. År 1865 nämns källarmästare Kjellmans salong, som senare blev Ernst, för första gången som teaterlokal.

1919 – Wasa Teater grundas

Man hade återkommande sen 1800-talet diskuterat behovet av en egen teater i Vasa. När Svenska inhemska teatern upphörde med sin turnéverksamhet och blev Åbo Svenska Teater år 1919 blev det fart på planerna. I mars 1919 hölls en bolagsstämma då man beslöt att bilda ett teaterbolag i Vasa. Den drivande kraften i projektet var affärsmannen Holger Schauman, som valdes till ordförande i den första direktionen för Wasa Teater. Man hade också för avsikt att uppföra en teaterbyggnad, men i väntan på ekonomiskt mer gynnsamma tider inledde man verksamheten i hotell Ernsts övre våning i en provisorisk salong.

1930-talet – Konkurs hotar

På 1930-talet var konkursen nära. Teaterns ekonomi var i botten. Direktionen såg som enda möjlighet att sammankalla en bolagsstämma och föreslå att en konkursanmälan lämnas in. När det blev allmänt bekant att teaterns existens var hotad uppstod en stark opinion. På en enda dag lyckades man göra en räddningsoperation som tryggade teaterns framtid.

1953 – Wasa Teater brinner

Stiftelsens ekonomi tillät aldrig uppförandet av en teaterbyggnad trots att man hade färdiga ritningar och hade anskaffat en tomt för ändamålet. I stället genomfördes en renovering av det gamla hotellet med insamlade medel sommaren 1950. Wasa Teater återuppstod i en ny och stilfull skepnad. Lyckan varade dock inte länge – en kall januarimorgon 1953 var elden lös, och tusentals bedrövade Vasabor såg på medan brandmännen slet och teatern försvann i lågorna.

1955 – Imponerande kraftansträngning 

Samma dag som teaterhuset brann startade en insamling för att återuppbygga Wasa Teater ur de rykande ruinerna. Pengar strömmade in från alla håll, från privatpersoner och företag, från hela landet och från Sverige. En av de drivande krafterna i insamlingen var direktör Carl Estlander. I det ekonomiska läge som rådde i det efterkrigstida Finland var det en storartad bedrift att samla ihop medel för ett nytt teaterhus. Det nya teaterhuset invigdes i september år 1955.

1980 – Den nya teatern

Wasa Teater blev regionteater år 1980. Verksamheten övertogs av de österbottniska kommunerna via en förening medan fastigheten fortfarande ägs av Stiftelsen Wasa Teater. År 1997 blev Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur huvudman för verksamheten och fick samtidigt överta fastigheten av Stiftelsen Wasa Teater. I samband med ägarbytet genomfördes en renovering av teatern, men mycket förblir ändå ogjort av ekonomiska skäl.

2019 – Wasa Teater 100 år

Wasa Teater fyllde 100 år den 1 november 2019. Wasa Teater är en av de äldsta och viktigaste kulturinstitutionerna i Österbotten. Målsättningen inför 100-årsjubiléet var att teatern skulle få ett nyrenoverat, tillgängligt teaterhus med ett spännande och varierat utbud av scenkonst som väcker intresse regionalt, nationellt och i hela Norden.

Wasa Teater har grundats och utvecklats framför allt tack vare teaterintresserade och förutseende mecenater och inte minst en engagerad publik i Vasa och Österbotten.

Wasa Teater 100 år – historiken

I september 2019 utgavs en historik över Wasa Teater. Huvudskribenter var journalisten Anci Holm och skådespelaren Elisa Makarevitch. Förutom berättelser och intervjuer med tidigare anställda vid teatern innehåller historiken också en diger förteckning över pjäser som spelats med uppgifter om regissör, medverkande etc. Stiftelsen Wasa Teater gjorde historiken i samarbete med förlaget Scriptum.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här