Stiftelsen Wasa Teater

Mission

Stiftelsen Wasa Teater grundades 1953 och var huvudman för Wasa Teater fram tills renoveringen 1997 då ansvaret för att upprätthålla teatern övergick till Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.
Stiftelsens mission är att på olika sätt stöda Wasa Teaters verksamhet, men även att verka för scenkonstens främjande i Svenska Österbotten genom att stödja professionell teaterverksamhet i övriga Svenska Österbotten. Egendomen som stiftelsen har till sitt förfogande utgörs till största delen av Berit Bruuns fond, som stiftelsen fått som testamentarisk gåva. Stiftelsen strävar till att via god placeringsverksamhet förvalta och förkovra fonderade medel på lång sikt.
Styrelsens medlemmar byts oftast efter en tre- till sexårig mandatperiod. Som stiftelsens ordförande fungerar sedan den 18.5.2021 Maria Östergård Käld.

Verksamhet

Stiftelsens huvudsakliga uppgift är enligt stadgarna att stöda Wasa Teaters verksamhet, men även att verka för scenkonstens främjande i Svenska Österbotten genom att stödja professionell teaterverksamhet i övriga Svenska Österbotten.

Stiftelsen gav ett betydande understöd om drygt en halv miljon euro till förmån för renoveringen av Wasa Teater. Renoveringen genomfördes i huvudsak åren 2018-2019 och stiftelsens bidrag användes främst till anskaffning av scen-, ljus- och ljudteknik.

I samband med renoveringen ansvarade stiftelsen också för en allmän stödinsamling. Totalt insamlades drygt 200 000 euro, varav största delen användes till inventarier samt till konstverk. De två konstverken är väggmålningen ”Det outforskade” av Oscar Hagen och glaskonstverket ”Chandelier” av Camilla Moberg. Båda konstverken finns på offentliga platser i teaterhuset.

Stiftelsen har också finansierat och ansvarat för utgivandet av Wasa Teaters 100-årshistorik, Vadmal & Visioner.

Vadmal & Visioner kan köpas på följande ställen:
– Biljettkassan på Wasa Teater
– Hantverkets hus Loftet i Vasa
– Bokhandeln Gros i Vasa
– samt på webben här: www.boklund.fi

Hyreslägenheter

Stiftelsen äger två hyreslägenheter i centrum av Vasa. Dessa två lägenheter hyrs via Wasa Teater ut till Wasa Teaters gästande skådespelare eller annan gästande personal. Tillgången till dessa lägenheter är viktig för att teatern skall kunna anlita personal från andra delar av Finland och Norden.

Hederstecknet Wasakärven

Hederstecknet Wasakärven instiftades år 1955 och förlänas personer oavsett nationalitet, som erkänsla för utomordentligt betydelsefull insats till förmån för Wasa Teater och den svenska kulturen i Österbotten.
Kärven mäter i längd 45 mm och i största bredd 36 mm och bärs till festdräkt i rödgult vattrat band. En särskild matrikel över alla mottagare av Wasakärven förvaltas av stiftelsens styrelse. Fram tills idag har Stiftelsen Wasa Teater delat ut sammanlagt 208 hederstecken.

Stiftelsen Wasa Teaters teaterpris för främjande av scenkonsten i Svenska Österbotten

Stiftelsen Wasa Teaters teaterpris delas ut för främjande av den professionella scenkonsten i Österbotten.

Mottagare till priset kan årligen nomineras på Wasa Teaters webbsida. Bland de nominerade väljs en mottagare av priset av en grupp sakkunniga som är valda av stiftelsens styrelse.

Kapitalförvaltning

Egendomen som stiftelsen har till sitt förfogande för att förverkliga sitt ändamål utgörs till största delen av Berit Bruuns fond, som stiftelsen fått som testamentarisk gåva. Stiftelsen strävar till att via god placeringsverksamhet förvalta och förkovra fonderade medel på lång sikt.