Finlands Teatrar rf: Kulturens finansiering handlar om värderingar – nedskärningarna som drabbar teatrarna äventyrar den finländska kulturen

Bild av Finlands Teatrar rfs styrelse Anniina Kumpuniemi (Tanssiteatteri MD) och Päivi Myllykangas (Tammerfors), Eveliina Kunttu (Lappeenrannan kaupunginteatteri), Harri Natunen (Rauman teatteri), Leila Savolainen (Kuopio stad), Joachim Thibblin (Svenska Teatern) och Mikko Kouki (Turun Kaupunginteatteri). Som nya medlemmar invaldes Anni Mikkelsson (Kajaanin kaupunginteatteri) och Matilda von Weissenberg (& Espoon Teatteri).

Finlands Teatrar rf: Kulturens finansiering handlar om värderingar – nedskärningarna som drabbar teatrarna äventyrar den finländska kulturen

Finlands Teatrars rf årsmöte tog ställning till de nedskärningar som hotar kulturfältet. Finlands Teatrar rf påminner om att kulturfinansiering handlar om politiska värderingar och betonar vikten av att barn och unga har tillgång till kultur.

Inför år 2025 har varslats om nedskärningar på 4,3 miljoner euro i statsanslagen för kultur. I veckans rambudgetförhandlingar bestämde regeringen dessutom att man tidigarelägger de i regeringsprogrammet fastslagna större nedskärningarna som ska axlas av undervisnings- och kulturministeriet. Det är fortfarande oklart hur och i vilken utsträckning nedskärningarna drabbar kulturfältet.
Finlands Teatrar rf påminner om att statsanslagen till scenkonstfältet tryggar regional tillgång och tillgänglighet till kultur och även sysselsättning. Minskade anslag medför nedskärningar i personal-styrka och ökar trycket på att höja biljettpriser, vilket utarmar tillgängligheten. Finlands Teatrar rf kräver att regeringen omprövar och slopar nedskärningarna i höstens budgetförhandlingar.

Fråga om politiska val och värderingar

Huruvida de offentliga kulturanslagen ökas eller skärs ned är en fråga om politiska val och värderingar. Europaparlamentet uppmanade i ett utlåtande utfärdat senaste höst sina medlemmar att satsa på kultur och förbättra konstnärernas ställning genom att höja kulturanslagen till två procent av respektive medlemsstats budget. Finland bör avstå från alla nedskärningar som nu hotar kulturfältet och i stället närma sig det europeiska målet genom att öka kulturbudgeten till minst en procent av  statsbudgeten.

Finlands Teatrar rf vill speciellt framhäva vikten av att öka satsningarna på barns och ungas möjligheter att delta i kulturverksamhet, eftersom det bevisligen ökar deras empatiförmåga och upplevelse av samverkan och tillhörighet, samt minskar känslor av ensamhet och isolation. Konstupplevelser som delas med andra stärker känslan av gemenskap, utvecklar kommunikativa färdigheter och ökar demokratiseringen. Nedskärningar borde ersättas av stödinsatser för ungas kulturdeltagande, vilket i sin tur bygger förutsättningar för att antalet kulturkonsumenter, -utövare och -följare även i framtiden kan öka.

 

 

****

 

Finlands Teatrars rf årsmöte ordnades den 18–19 april 2024 på Vasa Stadsteater. Under årsmötet valde Finlands Teatrar rf Ritva Viljanen till ny ordförande. Viljanen har tidigare fungerat som bl.a. Vanda
stadsdirektör och biträdande borgmästare för kultur- och bildningssektorn i Helsingfors.

Finlands Teatrar rf valde som ny medlem till sin styrelse Anni Mikkelsson (Kajaanin kaupunginteatteri) och Matilda von Weissenberg (& Espoon Teatteri). I styrelsen fortsätter Anniina Kumpuniemi (Tanssiteatteri MD) och Päivi Myllykangas (Tammerfors). I styrelsen fortsätter även Eveliina Kunttu (Lappeenrannan kaupunginteatteri), Harri Natunen (Rauman teatteri), Leila Savolainen (Kuopio stad), Joachim Thibblin (Svenska Teatern) och Mikko Kouki (Turun Kaupunginteatteri).
I samband med det två dagar långa seminariet fördjupade sig årsmötet denna gång också i frågor gällande regionutveckling och arbetsgivarfrågor och hur dessa områden kan stärkas. Under seminariets andra dag diskuterade teatrarna aktuella kulturpolitiska teman, kollektivavtal och organisationsstrategier.
*
Finlands Teatrar rf (STEFI) är en intressebevaknings- och arbetsgivarorganisation för de professionella teatrarna i Finland. Finlands Teatrar rf arbetar för att trygga verksamheten vid medlemsteatrarna samt främja möjligheterna att producera god teater, dans och cirkuskonst i Finland.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här