Miljöarbete

Wasa Teater har alltid jobbat miljömedvetet och försöker i alla processer och skeden ta ansvar för miljön i arbetet. Wasa Teater beviljades miljöhanteringssystemet Ekokompassens certifikat den 21.12.2023.

Wasa Teaters miljölöfte

Wasa Teater bidrar till samhällets välmående och en hållbar utveckling i enlighet med målsättningarna i FNs Agenda 2030. Wasa Teaters målsättning är att främja jämlikt deltagande, mångfald och hållbara verksamhetsformer. Miljö- och hållbarhetsfrågor är en synlig och naturlig del av teaterns verksamhet och produktionsprocesser. Wasa Teater ska vara klimatneutralt och erbjuda sina kunder miljöcertifierade tjänster år 2030.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här