Miljöarbete

Wasa Teater har alltid jobbat miljömedvetet och försöker i alla processer och skeden ta ansvar för miljön i arbetet. Från och med 2022 har arbetet med att införa en miljöcertifiering för verksamheten startat på Wasa Teater.

Målsättningen är att Wasa Teaters verksamhet ska miljöcertifieras med Ekokompassen under 2023.

Wasa Teaters miljölöfte

Wasa Teater vill vara en trovärdig aktör som bidrar till samhällets välmående och en hållbar utveckling i enlighet med målsättningarna i FNs Agenda 2030. Wasa Teaters målsättning är att främja jämlikt deltagande, mångfald och hållbara verksamhetsformer. Miljö- och hållbarhetsfrågor ska bli en synlig och naturlig del av teaterns verksamhet och produktionsprocesser. Wasa Teater strävar efter att bli klimatneutralt och att erbjuda sina kunder miljöcertifierade tjänster. 

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här