OAS

Unga Scenkompaniets succépjäs från år 2021 återupptas och får nytt liv på Vasallen, i samarbete med Wasa Teater och Dialog!

 

Små barn behöver konst. De har rätt till storslagna konstupplevelser där de får upptäcka och utforska sig själva och omvärlden. OAS har skapats på basen av efterforskning om småbarns utveckling och med hjälp av provpublik under hela repetitionsprocessen. Resultatet är en unik och fantasifull konstupplevelse fylld av musik, rörelse, rytmer, språkljud, färger och former. 

OAS är en unik satsning på den allra yngsta teaterpubliken och görs med största möjliga kunskap om målgruppen och tilltro till deras behov av konst. Föreställningen stimulerar barnets fantasi och språkutveckling, men är inte textbaserad. Vi använder även en del stödtecken. 

Premiär: 6.4.2024 (Spelas fram till 24.5.2024) 

OAS Suomeksi

Pienet lapset tarvitsevat taidetta. Uskomme että heillä on oikeus taidekokemuksiin, joissa he voivat löytää ja tutkia itseään ja ympäröivää maailmaa. OAS on luotu pikkulasten kehitystä koskevien tutkimusten perusteella. Tuloksena on ainutlaatuinen ja mielikuvituksellinen taide-elämys, joka on täynnä musiikkia, liikettä, rytmejä, kielellisiä ääniä, värejä ja muotoja.

OAS on ainutlaatuinen esitys kaikkein nuorimmalle teatteriyleisölle. Esitys stimuloi lapsen mielikuvitusta ja kielen kehitystä, mutta ei ole tekstipohjainen

OAS in English

Young children need art. They deserve great art experiences where they can discover and explore themselves and the world around them. OAS is created based on research into toddler development and with the support of test audiences throughout the rehearsal process. The result is a unique and imaginative arts experience filled with music, movement, rhythms, language sounds, colours and shapes.
OAS is a unique performance for the very youngest theatre audience and is made with the greatest possible knowledge of the target group and faith in their need for art. The performance stimulates the child’s imagination and language development, but is not text-based.

Babycafé tillfällen

Vi ordnar Babycafé i spegelsalen efter OAS förmiddagsföreställningar på vardagar för bäbisar, barn och deras medföljare. Där finns kaffe/te för de vuxna och möjlighet att värma mat vid behov. Välkomna att stanna kvar en stund efter föreställning för att umgås med andra barn och föräldrar.

Babycafé ordnas följande datum efter OAS: 2.5, 3.5 och 15.5

Spelplan

Trail

Bilder

Lotta Ventus, Sissel Englund, Jenny Holm, Kalle Almén, Walter Ruokolahti, Alexandra Mangs. Foto: Frank A.unger

Lotta Ventus, Walter Ruokolahti, Alexandra Mangs, Jenny Holm, Sissel Englund. Foto: Frank A. Unger

Sissel Englund, Jenny Holm, Lotta Ventus, Alexandra Mangs. Foto: Frank A. Unger

Alexandra Mangs. Foto: Frank A. Unger

Walter Ruokolahti. Foto: Frank A. Unger

Produktionsuppgifter

Målgrupp: 0-3-åringar och deras medföljare 

Koncept, regi och dramaturgi: ANNIKA ÅMAN
På scenen: KALLE HALMÉN, LOTTA VENTUS, SISSEL ENGLUND, JENNY HOLM, WALTER RUOKOLAHTI, ALEXANDRA MANGS
Scenografi: MAGNUS LINDSTRÖM
Ljusplanering: MATS ANTELL
Föreställningstekniker: MÅRTEN BACKMAN 

Mask- & kostymplanering: ARBETSGRUPPEN och ANNA VESTERBACK 

OAS är ett samarbete mellan Unga Scenkompaniet, Wasa Teater och Dialog. 

Inför besöket

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här