Aktuella pedagogiska material

Aktuella pedagogiska material

Ladda ner våra pedagogiska material gratis.

PEDAGOGISKT MATERIAL FÖR
HÖGSTADIER OCH GYMNASIER

SOLCHANSER

I det pedagogiska materialet tar vi fast på kreativitet och konst genom att väcka konstverk till liv och skapa konst utifrån vår vardag. Syftet är att främja elevernas skaparförmåga och estetiska tänkande. Vi vill sporra eleverna att iaktta konst i omgivningen och vardagen med olika sinnen. Med materialet vill vi ge eleverna möjlighet att utveckla sin fantasi och kreativitet samt träna på att klä sina tankar i ord och handling. Vi vill väcka deras nyfikenhet kring konst och kultur, bli medvetna om sig själva som konstnärer och kommunikatörer och bjuda in till skaparglädje.

Ladda ner material för pedagoger.

VÄND OM MIN LÄNGTAN

Studiematerial är utarbetat tillsammans med Musikteater i Österbotten. Det här materialet kan användas så som det är av både elever och lärare. Här hittar ni lättillgänglig fakta, roliga övningar och workshopserbjudanden som ytterligare kan fördjupa teaterupplevelsen.

Ladda ner material för pedagoger.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här