TFN 06 3209 330

#NOFILTER

Ett TIU-program om ett hållbart liv i en uppkopplad värld

TURNÉFÖRESTÄLLNING FÖR HÖGSTADIER OCH ANDRA STADIETS SKOLOR

 

Teater i Undervisningen är en didaktisk teaterform där publiken är medverkande, inte enbart åskådare. Genom att vara en del av historien får publiken möjlighet att uttrycka åsikter och känslor samt reflektera kring tematiken i TIU-programmet. Inom trygga ramar ställs publiken inför problem och situationer där de kan utveckla sin empati och inlevelseförmåga.

Wasa Teater producerade år 2018, som första institutionsteater i Finland, ett TIU program som hette Världen är så stor. Produktionen var mycket omtyckt bland skolor och väckte stort intresse inom teaterbranschen i Finland. Därför vill vi i vår fortsätta med denna satsning. Världen är så stor riktade sig till barn i lågstadieåldern. Vårt kommande TIU-program riktar sig till era elever och utspelar sig i deras vardag.

#NOFILTER

Alexandra är 17 år och har varit känd som influencern AleXis sedan hon slog igenom genom att streama från sin mormors begravning. Hundratusentals följare har sett henne växa upp och få status, pengar och makt. Utan filter delar hon med sig av sitt liv och av sina åsikter, uppbackad av bolaget Eternal Entertainment och med ett öga på följarantalet. Livet i den digitala världen snurrar fort och sanningen om AleXis lever sitt eget liv. Samtidigt som det är något som skaver allt mera. Vem är det egentligen som följer vem? Och vem är Brighteyes? Är det här nåt prank?

#NOFILTER är ett Teater i Undervisningen-program  som behandlar teman som makt, påverkan, sanning och yttrandefrihet på internet och IRL. Eleverna bjuds in som liveföljare vid inspelningen av AleXis show. Vilken roll spelar de, följarna, i spelet? Genom att uppleva Eternal Entertainment-världen inifrån kan eleverna reflektera kring tematiken och se på bekanta fenomen med nya ögon. Målet är att de ska kunna göra informerade, medvetna och självständiga val när det gäller hur de förhåller sig till internet och till de budskap som mera och mindre explicit förmedlas i sociala medier. Hur kan vi skapa ett hållbart liv i den digitala tiden? Hur kan vi navigera och agera på internet så att det är stärkande och livsbejakande?

MATERIALPAKET FÖR SKOLOR

Alla skolor som bokar föreställningen får ett studiematerial. Studiematerialet är ämnesöverskridande och innehåller ett för- och efterarbete som sker i klassrummet med pedagogen. Studiematerialet publiceras digitalt på teaterns hemsida under vecka 7. Studiematerialet är en viktig del av helhetsupplevelsen och är önskvärt att alla pedagoger och ungdomar får ta del av.

Det övergripande syftet med Teater i undervisningen är alltid pedagogiskt, eftersom meningen med ett TIU-program är att eleverna ska lära sig något. Målsättningen är att kombinera teaterkonst och lärande samt att väcka frågor och nyfikenhet kring tematiken. I programmet vill man nå en djupgående bearbetning samtidigt som man vill uppnå en distanseringseffekt, där deltagarna kan reflektera, tänka kritiskt och utforska tematiken. I samband med TIU- föreställningen erbjuder vi ett materialpaket som består av studiematerial och workshops, där ungdomarna får bekanta sig med föreställningens tematik, innehåll och spelstil. I materialpaketet lyfter vi fram språklig och visuell kommunikation i den digitala världen. Övningarna bidrar till att utveckla elevernas multilitteracitet, digitala kompetens och erövrar verktyg för ett hållbart digitalt liv. Materialpaketet gynnar elevernas möjligheter att navigera i den digitala världen, där kritiskt tänkande, konsekvenser och respekt utgör viktiga byggstenar.

Vill skolan ha hjälp med att omsätta övningarna i praktiken, så erbjuder vår teaterpedagog workshopar i form av för- och efterarbete till föreställningen. Workshoparna kostar 50 euro / lektion + km- ersättning. Boka era workshopar via nina.dahl-tallgren@wasateater.fi.

Produktionsuppgifter

#NOFILTER

Urpremiär 19.2.2020

MANUSFÖRFATTARE OCH DRAMATURG: Lina Teir
REGI: Agneta Lindroos
SKÅDESPELARE: Willhelm Grotenfeldt, Jakob Johansson, Susanne Marins

Inför besöket

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här