Teater i undervisningen

BLI EN DEL AV WASA TEATERS
FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

Syftet är att utveckla ett teaterpedagogiskt kompetenscentrum som genererar TIU-program med avstamp i skolans läroplan. Teater- I – Undervisningen blir ett ämnesöverskridande didaktiskt inslag i undervisningen som stöder elevernas läroprocess inom ett tema. Varje år under projekttiden görs ett TIU-program med avstamp i läroplanen, utgående från lärarnas och skolornas önskemål om innehåll och tematik. Föreställningen riktar sig alltid till en på förhand bestämd åldersgrupp som varierar från år till år.

Vill du och din skola vara en del av projektet? Vill du delta och påverka innehållet till vårt TIU program 2021? Vill du dela med dig av din värdefulla kunskap? Vill dina elever aktivt ta del av utformningen av TIU programmet och dela med sig av sina tankar kring temat: ensamhet. Ta kontakt med teaterpedagog nina.dahl-tallgren@wasateater.fi.

Läs mer här>>>

TIU- PROGRAMMET #NOFILTER

Våren 2020 genomfördes det andra TIU programmet på Wasa Teater. TIU programmet #nofilter behandlade temat ett hållbart liv i den digitala tiden. TIU programmet gav möjlighet till en fördjupning av frågor kring hur unga navigerar och agerar på internet, så att det är stärkande och livsbejakande. Pjäsen #nofilter är ett program om makt, påverkan, sanning och yttrandefrihet i den digitala världen. Eleverna bjöds in som liveföljare vid inspelningen av AleXis show där de fick ta ställning till hur de förhåller sig till internet och till de budskap som mera och mindre explicit förmedlas i sociala medier. I anknytning till TIU programmet #nofilter utarbetades en kunskapsbok med för- och efterarbete. Produktionen var ett samarbete mellan Wasa Teater, Vasa övningsskola och forskarstuderande vid Åbo Akademi. Forskningen kring TIU programmet kan potentiellt bidra till att ge andra teatrar, kulturinstanser, skolor och utbildnings- anordnare möjlighet att lära sig mer om TIU som konstform och vilken lärandepotential som genereras.

Rapporten omfattar en kort beskrivning av TIU som teaterform, TIU programmet #nofilter, forskning och reflektioner kring projektet. Syftet med dokumentationen är att andra teatrar och kulturinstanser ska få möjlighet att lära sig mer om TIU och dess möjligheter.

Dokumentation

Dokumentation av TIU programmet #nofilter.

Kunskapsbok

TIU PROGRAMMET VÄRLDEN ÄR SÅ STOR

Hösten 2018 genomfördes Teater i undervisning programmet (TIU) för första gången på en institutionsteater i Finland. Produktionen var ett samarbete mellan Wasa Teater, Vasa övningsskola och forskarstuderande vid Åbo Akademi. Arbetsgruppen för Zacharias Topelius 200-årsjubileum kontaktade Wasa Teater och frågade om det fanns något som kunde erbjudas till skolorna under Topelius märkesår. Det kändes då naturligt att utveckla ett TIU program anknutet till Topelius, att vandra i poetens och opinionsbildarens fotspår och lämna ett avtryck hos barn och unga i skolorna. Målet med ett TIU program är att kombinera teaterkonst med lärande och samtidigt väcka frågor och nyfikenhet kring tematiken. Syftet med vårt publikarbete var att eleverna skulle lära sig försvara och respektera de mänskliga rättigheterna, värdesätta sina rötter och känna glädje av att få skapa och uttrycka sig. TIU programmet nådde stor framgång och gav teatern många nya erfarenheter. Syftet med dokumentationen är att andra teatrar och kulturinstanser ska få möjlighet att lära sig mer om TIU och dess möjligheter.
Rapporten omfattar en kort beskrivning av TIU som teaterform, TIU programmet Världen är så stor och reflektioner kring projektet. Rapporten är gjord i samarbete med Repertoar live.

Rapport

TIU – En didaktiskt teaterform. En fallstudie av TIU-programmet Världen är så stor.

Kunskapsbok

Du kan ladda ner kunskapsboken här.

 

Dina kontakter

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här