TFN 06 3209 330

Teater i undervisningen

”ÖPPNA UPP DITT FÖNSTER OCH LÅT VÄRLDENS LUFT STRÖMMA IN”
– Zacharias Topelius

Hösten 2018 genomfördes Teater i undervisning-programmet (TIU) för första gången på en institutionsteateri Finland. Produktionen var ett samarbete mellan Wasa Teater, Vasa övningsskola och forskarstuderande vid Åbo Akademi. Arbetsgruppen för Zacharias Topelius 200-årsjubileum kontaktade Wasa Teater och frågade om det fanns något som kunde erbjudas till skolorna under Topelius märkesår. Det kändes då naturligt att utveckla ett TIU-program anknutet till Topelius, att vandra i poetens och opinionsbildarens fotspår och lämna ett avtryck hos barn och unga i skolorna. Målet med ett TIU-program är att kombinera teaterkonst med lärande och samtidigt väcka frågor och nyfikenhet kring tematiken. Syftet med vårt publikarbete var att eleverna skulle lära sig försvara och respektera de mänskliga rättigheterna, värdesätta sina rötter och känna glädje av att få skapa och uttrycka sig. TIU-programmet nådde stor framgång och gav teatern många nya erfarenheter. Syftet med dokumentationen är att andra teatrar och kulturinstanser ska få möjlighet att lära sig mer om TIU och dess möjligheter.
Rapporten omfattar en kort beskrivning av TIU som teaterform, TIU-programmet Världen är så stor och reflektioner kring projektet. Rapporten är gjord i samarbete med Repertoar live.

Rapporten om TIU-programmet Världen är så stor

TIU – En didaktiskt teaterform. En fallstudie av TIU-programmet Världen är så stor.

Studiematerialet till TIU-programmet Världen är så stor

Du kan ladda ner studiematerialet här.

Dina kontakter

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här