Teaterpedagogiska läromedel

KÄNSLOKORT 

Ett material om känslor med känslokort och handbok som innehåller 22 övningar. Materialet kan användas på daghem, i förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Känslokort gör det roligare och enklare att lära sig om känslor. Korten och övningarna uppmuntrar till att prata om känslor i vardagen och tillåter individen att känna alla slags känslor. Känslokorten är ett bra verktyg för att stärka självkänsla och självförtroende. Syftet med korten är att lära individen identifiera, hantera och uttrycka känslor samt förstå och hantera andras känslor, vilket stärker individens emotionella färdigheter.

Känslor är individuella för oss. De upplevs, uttrycks och hanteras på olika sätt. En människa kan uppleva många olika känslor och sinnesstämningar samtidigt. Vi utgår från åtta olika grundkänslor: ilska, ledsenhet, glädje, förvåning, rädsla, avsky, skuld/skam och nyfikenhet/intresse. Känslokorten gestaltar olika nyanser av känslor och det finns inget rätt eller fel sätt att tolka dem.

Om du vill ha stöd och vägledning i hur du kan använda korten, så kommer våra teaterpedagoger gärna ut och håller workshop för din grupp.

Pris
30 € (+moms) för känslokort och handbok

Workshop för barn och unga
100 € (+moms)/ 45-60 min workshop på er arbetsplats / Wasa Teater / digitalt.
(+ eventuell km-erästtning)

Föreläsning och handledning för pedagoger
600 € (+moms) / 120 min på er arbetsplats eller digitalt.

 

VÄNSKAPSSPEL 

Ladda ner pdf om vänskapsspelet här>>> 

Jag har spelat med åk 3-4 och det fungerade riktigt bra. Ni har gjort ett jättebra jobb med utvecklandet av spelet. Uppdragen var jättetrevliga och eleverna gjorde dem ”på riktigt”.

-respons från en pedagog

I Wasa Teaters vänskapsspel är kärlek och vänliga ord grunden för ett lyckat samspel. Under spelets gång får barnen utmaningar som utvecklar deras sociala kompetens och kommunikativa förmåga. Genom spelet tränar barnen på att identifiera, hantera och uttrycka känslor. Att sätta ord på vad vi upplever och hitta konstruktiva strategier för att handskas med känslor leder till att vi bemöter och kommunicerar tydligare med varandra. Målet är att öka välbefinnandet i gruppen, bibehålla lugnet och fokusera på det positiva.  Daghemmet eller skolan hyr spelet av teatern. 

Uthyrningspris
50 euro + moms / 2 veckor (+ ev. postkostnader) 
 

Dina kontakter

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här