Känslokort

KÄNSLOKORT 

– Ett material om känslor med känslokort och handbok som innehåller 22 övningar. Materialet kan användas på daghem, i förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Känslokort gör det roligare och enklare att lära sig om känslor. Korten och övningarna uppmuntrar till att prata om känslor i vardagen och tillåter individen att känna alla slags känslor. Känslokorten är ett bra verktyg för att stärka självkänsla och självförtroende. Syftet med korten är att lära individen identifiera, hantera och uttrycka känslor samt förstå och hantera andras känslor, vilket stärker individens emotionella färdigheter.

Känslor är individuella för oss. De upplevs, uttrycks och hanteras på olika sätt. En människa kan uppleva många olika känslor och sinnesstämningar samtidigt. Vi utgår från åtta olika grundkänslor: ilska, ledsenhet, glädje, förvåning, rädsla, avsky, skuld/skam och nyfikenhet/intresse. Känslokorten gestaltar olika nyanser av känslor och det finns inget rätt eller fel sätt att tolka dem.

Om du vill ha stöd och vägledning i hur du kan använda korten, så kommer våra teaterpedagoger gärna ut och håller workshop för din grupp.

Pris:
30 € (+moms) för känslokort och handbok

Workshop för barn och unga
100 € (+moms)/ 45-60 min workshop på er arbetsplats / Wasa Teater / digitalt.
(+ eventuell km-erästtning)

Föreläsning och handledning för pedagoger
600 € (+moms) / 120 min på er arbetsplats eller digitalt.

 

SPECIALERBJUDANDE I SAMBAND MED PJÄSEN DET OSYNLIGA BARNET

Online föreläsning: Välbefinnande med kärlek och vänliga ord

Vi erbjuder föräldraföreningar en föreläsning om känslor tillsammans med teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren. Tillsammans med teaterpedagog Sarah Bergkulla har hon utvecklat ett material kring känslor med känslokort och handbok. Föreläsningen uppmuntrar till att naturligt, bekvämt och avslappnat prata om känslor i vardagen. Du får lära dig knep för att identifiera, hantera och uttrycka känslor samt förstå och hantera andras känslor. Att lära sig om känslor stärker självkänsla och självförtroende. Att sätta ord på vad vi upplever och hitta konstruktiva strategier för att handskas med känslor leder till att vi bemöter och kommunicerar tydligare med varandra. Målet är att öka välbefinnandet i familjen, bibehålla lugnet och fokusera på det positiva. Föreläsningen kostar 400 euro + moms 24% (i priset ingår förberedande samtal, planering, föreläsning och eventuella resor om föreläsningen görs på plats). Boka en föreläsning hos er via nina.dahl-tallgren@wasateater.fi, +358 (0)50 300 7214.

Dina kontakter

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här