Känslokort

KÄNSLOKORT 

– Ett material om känslor med känslokort och handbok som innehåller 22 övningar. Materialet kan användas på daghem, i förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Känslokort gör det roligare och enklare att lära sig om känslor. Korten och övningarna uppmuntrar till att prata om känslor i vardagen och tillåter individen att känna alla slags känslor. Känslokorten är ett bra verktyg för att stärka självkänsla och självförtroende. Syftet med korten är att lära individen identifiera, hantera och uttrycka känslor samt förstå och hantera andras känslor, vilket stärker individens emotionella färdigheter.

Känslor är individuella för oss. De upplevs, uttrycks och hanteras på olika sätt. En människa kan uppleva många olika känslor och sinnesstämningar samtidigt. Vi utgår från åtta olika grundkänslor: ilska, ledsenhet, glädje, förvåning, rädsla, avsky, skuld/skam och nyfikenhet/intresse. Känslokorten gestaltar olika nyanser av känslor och det finns inget rätt eller fel sätt att tolka dem.

Om du vill ha stöd och vägledning i hur du kan använda korten, så kommer våra teaterpedagoger gärna ut och håller workshop för din grupp.

Pris:
30 € (+moms) för känslokort och handbok

Workshop för barn och unga
50 € (+ moms)/ 45-60 min workshop på Wasa Teater.
100 € (+moms)/ 45-60 min workshop på er på arbetsplats

Workshop för pedagoger
600 € (+moms) / 90 min på er arbetsplats

Dina kontakter

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här