Glänta

Ett TIU program om ekologi, hållbarhet och framtid.

Glänta är ett TIU-program om ekologi, hållbarhet och framtid. Det är en berättelse om vår oförmåga att leva i samklang med naturen och varandra. Finns det något som kan rädda oss?

Glänta är en del av ett forsknings- och utvecklingsprojekt på Wasa Teater, där vi undersöker vad som uppstår i gränslandet mellan en konstupplevelse och lärande. TIU-programmet Glänta är ämnesöverskridande och målgruppen för programmet är gymnasier, yrkesinstitut samt årskurs nio.
TIU-programmet Glänta består av tre delar: förarbete, föreställningsdel och efterarbete. Alla som bokar programmet får en kunskapsbok som består av lektionsplaner till för- och efterarbetet.
Vid utformningen av det pedagogiska materialet, samarbetar vi tätt med experter och forskare inom tematiken. TIU-programmet har utformats i samverkan med en referensgrupp från näringslivet: Wärtsilä, Stormossen, Svenska handelshögskolan och Åbo Akademi. För- och efterarbete utförs av pedagogen i anknytning till föreställningsdelen.

Om pedagogen Önskar få stöd och vägledning i att genomföra för- och efterarbete erbjuds våra teaterpedagogiska tjänster som workshop eller handledning.

TIU-programmet Glänta

1. Förarbete

Förarbetet leds av pedagogen i klassrummet. I kunskapsboken finns instruktionsvideo och lektionsplan som handleder såväl lärare som studerande genom arbetet. Vi rekommenderar att ni reserverar totalt 90 minuter för övningarna. Förarbetet behöver ske innan föreställningen, men i övrigt är tidpunkten inte avgörande. Syftet med förarbetet är undersöka vad som karaktäriserar en hållbar framtid.

2. Föreställningsdelen

Föreställningens längd är cirka 90 minuter och spelas i en tom gymnastiksal eller motsvarande. Manuset är skrivet av Chris Cooper, Birmingham, som har 30-årig erfarenhet av att jobba med TIU globalt.

Föreställningsdelen utspelar sig i framtiden, där deltagarna får följa två karaktärer och deras möte i en skogsglänta. Karaktärerna, en ung man och en äldre kvinna försöker tillsammans överleva i den tillvaro som fått dem att söka sig ut i skogen. De känner inte varandra, har olika bakgrund och konflikterna avlöser varandra men märker att de måste samverka för att överleva.
Det är en berättelse med en rapp, munhuggande dialog som väcker frågor om vår framtida miljö. Föreställningen innehåller interaktiva delar där deltagarna är medaktörer.

3. Efterarbete

Efterarbetet leds av pedagogen i klassrummet. I kunskapsboken finns lektionsplaner och material som handleder såväl lärare som studerande genom arbetet. Vi rekommenderar att ni reserverar totalt 120 minuter för övningarna. Efterarbetet behöver ske efter föreställningen, men i övrigt är tidpunkten inte avgörande. Syftet med efterarbetet är undersöka hur vi hittar och tillämpar lösningar som korrigerar en icke-hållbar framtid.

I efterarbetet får deltagarna arbeta med följande tema:

Förnybar energi & grön ekonomi (Wärtsilä)
Cirkulär ekonomi (Stormossen)
Omställningsteori (Svenska handelshögskolan)
Inre hållbarhet (Åbo Akademi)

När alla delar är genomförda i TIU programmet ber vi er vänligen avsluta med att fylla i en enkät. Enkäten hittar ni i kunskapsboken. TACK för er medverkan!

Är ni intresserade av att boka?

Har ni temaveckor eller motsvarande, där Glänta skulle passa som hand i handske? Boka in TIU-programmet redan nu. För mera information om gruppstorlekar och priser samt bokning, ta kontakt med Sabina Backholm genom att ringa 06 3209 315 eller maila forsaljning@wasateater.fi.
Har ni frågor om det teaterpedagogiska arbetet (kunskapsbok, workshop, handledning eller projektet) ta kontakt med nina.dahl-tallgren@wasateater.fi.

Bilder

Carla Fri, Jakob Johansson. Foto: Frank A. Unger

Carla Fri, Jakob Johansson. Foto: Frank A. Unger

Jakob Johansson. Foto: Frank A. Unger

Carla Fri. Foto: Frank A. Unger

Jakob Johansson, Carla Fri. Foto: Frank A. Unger

Produktionsuppgifter

Premiär 29.9.2022

AV: Chris Cooper
ÖVERSÄTTNING: Hanna Åkerfelt
REGI: Karin Berglund
SCENOGRAFI OCH KOSTYM: Anders Karls
MASK OCH PERUK: Anna Vesterback
TEKNIKER: Michael Eriksson
SKÅDESPELARE: Jakob Johansson, Carla Fri
TEATERPEDAGOGISKT MATERIAL: Nina Dahl-Tallgren, Marja Vuori
PROJEKTLEDARE FÖR TIU: Nina Dahl-Tallgren

 

Turnén genomförs med stöd av:

 

 

Inför besöket

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här