TFN 06 3209 330

För daghem och skolor

WORKSHOP & MATERIALPAKET

 

Målgrupp: Daghem, förskolan, grundskolan 1-9, gymnasier, yrkesinstitut, högskolor, universitet
Tema: Självbild, respekt, empati och gränser

Uppropet på sociala medier med hashtaggen #metoo har berört oss på Wasa Teater. Kvinnor i alla åldrar som blivit sexuellt trakasserade talar ut och vill skapa en förändring. Vi vill vara med och stöda den förändringen genom att utarbeta en workshop med tillhörande studiematerial som belyser tematiken.

I workshopen kommer vi att fokusera på barn och ungas självbild, respekt, empati och värdegrund. Med workshopen vill vi lyfta fram hur viktigt det är att bemöta varandra vänligt och respektfullt. Syftet är att träna barn och ungas kommunikativa och sociala färdigheter. Målet är att stärka barnens självbild och ge dem mod att säga ifrån om de utsätts för trakasserier.

Studiematerialet innehåller övningar från workshopen och ger inspiration till att arbeta vidare med tematiken. Materialet stärker det mobbningsförebyggande arbete som pågår i daghem och skolor.

Pris:

50 euro (+ moms) / 45-60 min (max 50 deltagare) workshop på Wasa Teater
100 euro (+ moms) / 45-60 min (max 25 deltagare) workshop utanför teatern
(workshop utanför regionen skräddarsys enligt offert)

50 euro (+moms) studiematerial
(studiematerialet är gratis för alla som bokar workshop)

Materialet och workshopen finns tillgängligt att beställa från v. 5 via nina.dahl-tallgren@wasateater.fi

PELLE SVANSLÖS

 

Pelle Svanslös har satts upp på många olika teatrar och är ännu idag en aktuell och relevant barnboksfigur som har ett viktigt budskap om allas lika värde – och om att våga vara snäll och säga ifrån! Det handlar om utanförskap, fördomar, ojämlikhet och rädslor och om kämpande för rättvisa. Temat mobbning är ständigt aktuellt. Det sker i skolorna, på arbetsplatsen, i samhället – överallt. Pelle Svanslös tematik handlar bland annat om hur grymt elaka vi kan bli och hur svårt det är att bryta ett omedvetet eller medvetet beteende mönster. Det handlar om hur en person kan få så mycket makt och om hur vi människor låter oss styras av en enda person och inte säger ifrån. Pelle Svanslös är en varm och hjärtlig föreställning med mycket humor, men det finns också ett allvar i pjäsen.

 

PEDAGOGTRÄFF OCH FÖRHANDSVISNING
Ti 20.3 kl. 17

Välkommen med på pedagogträff och förhandsvisning av pjäsen Pelle Svanslös på Wasa Teater. Vi bekantar oss med tematiken i studiematerialet och workshopen. Ingång via huvudentrén. Boka senast 13.3 via: ingela.johansson@wasateater.fi eller 06 320 9315

 

STUDIEMATERIAL

Målgrupp: förskolan, grundskolan 1-6
Tema: vänskap, mobbning, utanförskap, rädslor, makt och gruppdynamik

Studiematerialet ger barnen ingångar till teaterbesöket och möjlighet att bearbeta pjäsens innehåll, tematik och problemställningar. Materialet innehåller drama- och diskussionsövningar kring temat i föreställningen.

Materialet kostar 50 euro och kan beställas via nina.dahl-tallgren@wasateater.fi Har er skola ett pedagogombud vid Wasa Teater så är materialet gratis.

 

WORKSHOP

Målgrupp: förskolan, grundskolan 1-6
Tema: vänskap, mobbning, utanförskap, rädslor, makt och gruppdynamik

I samband med föreställningen erbjuder vi rundvandring och workshop kring föreställningens tema. Workshopen är 60 minuter och kan genomföras på teatern efter föreställningen. Vid behov kan teaterpedagogen besöka er skola och hålla workshop.

Boka via:
nina.dahl-tallgren@wasateater.fi

Pris:
50 euro (+moms) / 45-60 min (max 50 deltagare) på teatern
100 euro (+moms) / 45-60 min (max 25 deltagare) för skolbesök
Workshop utanför region skräddarsys enligt offert.

 

DEN FÖRSTA DAGEN

 

PEDAGOGTRÄFF OCH FÖRHANDSVISNING
To 18.1 kl. 18.30

Varmt välkommen med på pedagogträff och förhandsvisning av pjäsen Den första dagen på Wasa Teater. Under pedagogträffen bekantar vi oss med publikarbetet kring pjäsen. Boka senast den 15.1 via: ingela.johansson@wasateater.fi eller 06 320 9315

 

STUDIEMATERIAL

Målgrupp: Gymnasiet, yrkesinstitut, yrkeshögskolor, folkhögskolor och universitet.

Wasa Teater erbjuder skolor ett studiematerial som ger pedagoger möjlighet att tillsammans med sina studerande begrunda pjäsens innehåll, tematik och problemställningar. Vi ger ingångar till tematiken och tips på hur man kan samtala efter föreställningen. Materialet innehåller drama- och diskussionsövningar som tränar de studerandes etiska och moraliska tankeverksamhet, det främjar deras empatiska förmåga och normkritiska tänkande.

 

WORKSHOP & TEATERSAMTAL

Målgrupp: Gymnasiet, yrkesinstitut, yrkeshögskolor, folkhögskolor och universitet.
Tema: Identifiera, hantera och uttrycka känslor.

Vilka känslor väckte föreställningen? Bearbeta upplevelsen med vårt känslomaterial och boka workshop. Vi erbjuder även skolor möjlighet att beställa ett teatersamtal efter föreställningen.

Boka via:
nina.dahl-tallgren@wasateater.fi

Pris:
50 euro (+ moms) / 45-60 min (max 50 deltagare) på teatern
100 euro (+moms) / 45-60 min (max 25 deltagare) för skolbesök
Workshop utanför region skräddarsys enligt offert.

 

FÖRELÄSNING & WORKSHOP: TEATER I VÅRDEN

Målgrupp: studerande vars utbildningsprogram är inom vård eller äldreomsorg

Forskning tyder på att kulturella aktiviteter har en positiv inverkan på hälsotillståndet. För äldre personer är lustfylld hjärnträning viktig. Teaterleken utvecklar individens motoriska, kommunikativa och emotionella kompetens. Under workshopen ger teaterpedagogen de studerande verktyg för att kunna använda teaterlekar i sitt kommande yrke.

Boka via:
nina.dahl-tallgren@wasateater.fi

Pris:
350 euro / 3 h (max 15 deltagare) på teatern eller på skolan

WORKSHOP BERÄTTARKONST

Wasa Teater erbjuder workshop som ger inspiration och utvecklar er som berättare. Ni får erövra grundläggande kunskaper och färdigheter i berättarkonst. Fokus ligger på att ge konkreta tips kring högläsning, dramatisering av historier och hur man interaktivt (med fysisk aktivitet) kan involvera lyssnaren under berättandet. Ni får även möjlighet att träna rösten och kroppsspråket. Innehållet kan även skräddarsys enligt beställarens behov och önskemål! Ta kontakt för mera information och prisuppgifter via: nina.dahl-tallgren@wasateater.fi

 

WORKSHOP I TEATERLEK

Wasa Teater erbjuder workshop som ger inspiration och kunskap om teaterlekens möjligheter. Ni får erövra grundläggande kunskaper och färdigheter att använda teaterlek som stöd för undervisningen. Teaterlek tränar barns estetiska, emotionella, sociala, kognitiva, kommunikativa och motoriska färdigheter. Teaterleken stöder läroplanens mål för mångsidig kompetens. Workshopen tränar kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som barnet behöver för att växa som människa. Särskilt viktigt är att barnen uppmuntras att lära känna sig själv och sin personlighet, sina styrkor och utvecklingsmöjligheter.  Innehållet kan även skräddarsys enligt beställarens behov och önskemål! Ta kontakt för mera information och prisuppgifter via: nina.dahl-tallgren@wasateater.fi

 

KONSTEN ATT ÖVERTYGA

Wasa Teater erbjuder företag, grupper och organisationer nyckelkompetens i kommunikation, samarbete och kreativitet med teaterkonsten som verktyg. Ni kan välja ett tema: kommunikation, samarbete, kreativitet, eller kombinera flera. Naturligtvis kan vi även skräddarsy ett eget paket om ni har särskilda behov eller önskemål.

Läs mera här >> om Konsten att övertyga.

 

WORKSHOP KRING KÄNSLOKORT

Under workshopen får pedagogerna stöd och vägledning hur man på bästa sätt kan arbeta med vårt känslomaterial på sin arbetsplats.

Läs mer här>> om vårt känslomaterial

 

Som pedagogombud är du en viktig länk mellan Wasa Teater och din arbetsplats. Det är väldigt betydelsefullt för oss att ha en kontaktperson på varje daghem och skola.

Målet är att vi tillsammans ska kunna stödja den estetiska fostran bland barn och unga och skapa konstnärliga läroprocesser och stimulera arbete vad gäller lärande, konstnärlig verksamhet och personlighetsutveckling hos individen. Målsättningen är också att ge ökade kunskaper om teater och dess uttrycksmedel. Det är kunskaper som kan bli användbara redskap för att analysera och fördjupa teaterupplevelsen.

Som pedagogombud får du ta del av vårt WT+ nyhetsbrev, pedagogträffar, WT+ paket för din skola, möjlighet att ta del av förhandsvisningar av våra pjäser samt olika ombudsförmåner.

Är du intresserad av att bli pedagogombud, ta kontakt via pedagogombud@wasateater.fi

 

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här