TFN 06 3209 330

För daghem och skolor

PELLE SVANSLÖS

 

Pelle Svanslös har satts upp på många olika teatrar och är ännu idag en aktuell och relevant barnboksfigur som har ett viktigt budskap om allas lika värde – och om att våga vara snäll och säga ifrån! Det handlar om utanförskap, fördomar, ojämlikhet och rädslor och om kämpande för rättvisa. Temat mobbning är ständigt aktuellt. Det sker i skolorna, på arbetsplatsen, i samhället – överallt. Pelle Svanslös tematik handlar bland annat om hur grymt elaka vi kan bli och hur svårt det är att bryta ett omedvetet eller medvetet beteende mönster. Det handlar om hur en person kan få så mycket makt och om hur vi människor låter oss styras av en enda person och inte säger ifrån. Pelle Svanslös är en varm och hjärtlig föreställning med mycket humor, men det finns också ett allvar i pjäsen.

 

STUDIEMATERIAL

Målgrupp: förskolan, grundskolan 1-6
Tema: vänskap, mobbning, utanförskap, rädslor, makt och gruppdynamik

Studiematerialet ger barnen ingångar till teaterbesöket och möjlighet att bearbeta pjäsens innehåll, tematik och problemställningar. Materialet innehåller drama- och diskussionsövningar kring temat i föreställningen.

Materialet kostar 50 euro och kan beställas via nina.dahl-tallgren@wasateater.fi Har er skola ett pedagogombud vid Wasa Teater så är materialet gratis.

 

WORKSHOP

Målgrupp: förskolan, grundskolan 1-6
Tema: vänskap, mobbning, utanförskap, rädslor, makt och gruppdynamik

I workshopen belyser vi pjäsens tematik genom olika dramaövningar där barnen får reflektera kring sina egna värderingar. Workshopen är 45-60 minuter och kan genomföras på teatern direkt efter föreställningen eller på er skola.

Boka via:
nina.dahl-tallgren@wasateater.fi

Pris:
50 euro / 45-60 min (max 50 deltagare) på teatern
100 euro / 45-60 min (max 25 deltagare) för skolbesök
Workshop utanför region skräddarsys enligt offert.

STOP! HÄR GÅR MIN GRÄNS!

Alla har rätt att få känna sig trygga och respekterade så som de är.
Ingen ska behöva känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt.

 

Uppropet på sociala medier med hashtaggen #metoo har berört oss på Wasa Teater. Kvinnor i alla åldrar som blivit trakasserade talar ut och vill skapa en förändring. Vi vill vara med och stöda den förändringen genom att erbjuda daghem, förskolor och skolor en workshop med ett tillhörande studiematerial som behandlar tematiken. Via olika drama- och diskussionsövningar får deltagarna möjlighet att reflektera kring sin egen självbild, respekt, empati och gränser. Under arbetet med workshopen och studiematerialet har teaterpedagogerna varit i kontakt med pedagoger, rektorer och skolhälsovårdare för att kunna sammanställa en tjänst som motsvarar det behov som finns just nu. Innehållet i workshopen kommer även anpassas enligt beställarens önskemål och gruppens ålder.

 

UPPLÄGG

Workshopen hålls av teaterpedagogerna på Wasa Teater eller på beställarens arbetsplats. Studiematerialet innehåller övningar från workshopen samt ytterligare tre lektionsplaner som hålls av pedagogen. Detta betyder att man som pedagog även kan själv hålla workshopen och efterbehandla den med hjälp av studiematerialet.

 

OM INNEHÅLLET

Med workshopen och studiematerialet vill vi lyfta fram hur viktigt det är att bemöta varandra vänligt och respektfullt. Vi vill uppmuntra er pedagoger att ge deltagarna mod att vara just den de är, våga stå upp för sig själva och säga ifrån när någon gör övertramp på deras gränser. Genom att reflektera över vad de själva tycker är okej och dela med sig av sina åsikter, tankar och känslor lär de sig respektera sig själva och varandra. Genom övningar som fokuserar på att bygga upp självkänslan, samarbetsförmågan, initiativförmågan och mod vill vi stöda deltagarnas utveckling till trygga, självsäkra och empatiska individer. Syftet är att träna barn och ungas kommunikativa och sociala färdigheter. Målet är att stärka deltagarnas självförtroende och ge dem mod att säga ifrån om de utsätts för trakasserier. Vi hoppas att workshopen tillsammans med detta studiematerial ska ge er inspiration att arbeta vidare med tematiken på er skola.

 

BOKA WORKSHOP ELLER BESTÄLL STUDIEMATERIALET

Under workshopen behandlar teaterpedagogerna tematiken utgående från övningarna i studiematerialet. Workshopen anpassas även enligt beställarens önskemål och deltagarnas ålder. Under workshopen får deltagarna bl.a. reflektera kring:

  • Var går min gräns?
  • Vad betyder ordet trakasseri?
  • Vilka är mina och våra värderingar i gruppen?
  • Hur kan man förändra en situation (forumspel)?
  • Hur kan jag förbättra min självkänsla?

PRIS:

Workshop på Wasa Teater:
  50 euro (+ moms) / 45-60 min. Studiematerialet är gratis för alla som bokar workshop.
Workshop utanför teatern:  100 euro (+ moms) / 45-60 min. Studiematerialet är gratis för alla som bokar workshop. Workshop utanför regionen skräddarsys enligt offert.
Studiematerial: 50 euro (+moms). Studiematerialet är gratis för alla som bokar workshop.

Boka workshop eller beställ materialet via teaterpedagog nina.dahl-tallgren@wasateater.fi

 

WORKSHOP BERÄTTARKONST

Wasa Teater erbjuder workshop som ger inspiration och utvecklar er som berättare. Ni får erövra grundläggande kunskaper och färdigheter i berättarkonst. Fokus ligger på att ge konkreta tips kring högläsning, dramatisering av historier och hur man interaktivt (med fysisk aktivitet) kan involvera lyssnaren under berättandet. Ni får även möjlighet att träna rösten och kroppsspråket. Innehållet kan även skräddarsys enligt beställarens behov och önskemål! Ta kontakt för mera information och prisuppgifter via: nina.dahl-tallgren@wasateater.fi

 

WORKSHOP I TEATERLEK

Wasa Teater erbjuder workshop som ger inspiration och kunskap om teaterlekens möjligheter. Ni får erövra grundläggande kunskaper och färdigheter att använda teaterlek som stöd för undervisningen. Teaterlek tränar barns estetiska, emotionella, sociala, kognitiva, kommunikativa och motoriska färdigheter. Teaterleken stöder läroplanens mål för mångsidig kompetens. Workshopen tränar kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som barnet behöver för att växa som människa. Särskilt viktigt är att barnen uppmuntras att lära känna sig själv och sin personlighet, sina styrkor och utvecklingsmöjligheter.  Innehållet kan även skräddarsys enligt beställarens behov och önskemål! Ta kontakt för mera information och prisuppgifter via: nina.dahl-tallgren@wasateater.fi

 

KONSTEN ATT ÖVERTYGA

Wasa Teater erbjuder företag, grupper och organisationer nyckelkompetens i kommunikation, samarbete och kreativitet med teaterkonsten som verktyg. Ni kan välja ett tema: kommunikation, samarbete, kreativitet, eller kombinera flera. Naturligtvis kan vi även skräddarsy ett eget paket om ni har särskilda behov eller önskemål.

Läs mera här >> om Konsten att övertyga.

 

WORKSHOP KRING KÄNSLOKORT

Under workshopen får pedagogerna stöd och vägledning hur man på bästa sätt kan arbeta med vårt känslomaterial på sin arbetsplats.

Läs mer här>> om vårt känslomaterial

 

Som pedagogombud är du en viktig länk mellan Wasa Teater och din arbetsplats. Det är väldigt betydelsefullt för oss att ha en kontaktperson på varje daghem och skola.

Målet är att vi tillsammans ska kunna stödja den estetiska fostran bland barn och unga och skapa konstnärliga läroprocesser och stimulera arbete vad gäller lärande, konstnärlig verksamhet och personlighetsutveckling hos individen. Målsättningen är också att ge ökade kunskaper om teater och dess uttrycksmedel. Det är kunskaper som kan bli användbara redskap för att analysera och fördjupa teaterupplevelsen.

Som pedagogombud får du ta del av vårt WT+ nyhetsbrev, pedagogträffar, WT+ paket för din skola, möjlighet att ta del av förhandsvisningar av våra pjäser samt olika ombudsförmåner.

Är du intresserad av att bli pedagogombud, ta kontakt via pedagogombud@wasateater.fi

 

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här