TFN 06 3209 330

För daghem och skolor

VÄRLDEN ÄR SÅ STOR 

Teman:
Flykt och människorvärde
– stå upp mot orättvisor, uttrycka sig, göra avtryck 

STUDIEMATERIAL

Inspirerat av Topelius saga Björken och stjärnan så har vi tagit fram ett TIU-program med tillhörande materialpaket som vill hylla författaren och hans värderingar. Vi vill kasta ljus på de människor i samhället som idag behöver synlighet, vi vill vara med och påverka för en humanare människosyn och likt Topelius vill vi uppmärksamma vårt språk. Vi hoppas kunna ge framtidens medborgare mod till att uttrycka sina åsikter och inspirera dem till läs- och skrivglädje. Syftet med materialet är att eleverna ska lära sig försvara och högakta de mänskliga rättigheterna, värdesätta sina rötter och sin roll i generationskedjan och känna på glädjen av att skapa och uttrycka sig. Materialet stödjer elevernas utveckling till humana människor som strävar efter sanning, godhet, rättvisa och fred. Materialet främjar välbefinnande, demokrati och uppmuntrar till en aktiv medverkan i medborgarsamhället.

Alla skolor som bokar TIU-föreställningen får ett studiematerial. Studiematerialet innehåller ett för- och efterarbete som sker i klassrummet av pedagogen. Materialet är en viktig del av helhetsupplevelsen och är önskvärt att alla elever får ta del av, både innan och efter teaterbesöket. Materialet skickas på förväg per epost till skolan.

 

WORKSHOP

Utnyttja möjligheten till helhetsskapande undervisning tillsammans med vår teaterpedagog! Det kan ske innan och/eller efter teaterbesöket. Vi tar hand om och introducerar föreställningen, upplägget och tematiken för eleverna samt bearbetar upplevelsen efteråt. Det ger eleverna möjlighet att reflektera kring sig själva och sin omvärld och på så vis förankra teaterupplevelsen i vår samtid. Workshoparna bygger på innehållet i studiematerialet. 

Workshop innan teaterbesöket: 100 €/ skola

Innefattar workshops för samtliga grupper som ska se föreställningen. Tid: 45-60 min/ grupp.

Workshop efter teaterbesöket: 100 € / skola

Innefattar workshops för samtliga grupper som sett föreställningen. Tid: 45-60 min / grupp.

Boka workshop via vår teaterpedagog sarah.bergkulla@wasateater.fi, tfn +358 (0)44 750 31 77

 

Här kan du läsa mer om Världen är så stor, ladda ner studiematerialet, se vår instruktionsvideo samt trailer (reklamfilm för Mass World Migration)

 

KARIUS OCH BAKTUS

Teman:
Förstå handling och konsekvens, bli bästis med tandborsten

 

STUDIEMATERIAL

Med hjälp av studiematerialet får barnen på ett lekfullt sätt fördjupa sig i pjäsens tematik. Barnen får träna sig på att ta ansvar för sin mun- och tandhälsa, förstå handling och konsekvens. De får lära sig hantera rädslor och bli bästis med tandborsten, tandskötaren och tandläkaren.

Studiematerialet kostar 50 € och går att beställa via sarah.bergkulla@wasateater.fi. Är du med i vårt pedagogombudsnätverk får du materialet gratis och automatiskt per mail ca 2 veckor innan premiär.

 

WORKSHOP 

Vår teaterpedagog besöker gärna er(t) daghem, förskola eller skola och håller workshop efter teaterupplevelsen.

Det blir ett spännande, roligt och fantasifullt möte med Karius och Baktus värld. Tillsammans leker vi kring föreställningens tematik och pratar om de känslor, tankar och frågor som föreställningen väckte. Workshopen består av lekfulla dramaövningar där barnen får träna på att ta ansvar samt förstå handling och konsekvens. Dramaövningarna utvecklar även barnens fantasi och kreativitet, liksom det kommunikativa och sociala samspelet.

Workshop efter föreställning: 50 € / grupp á 45-60 min + km-ersättning.

Boka workshop via vår teaterpedagog sarah.bergkulla@wasateater.fi, tfn +358 (0)44 750 31 77

 

Här kan du läsa mer om Karius och Baktus

 

STOP! HÄR GÅR MIN GRÄNS! 


Tema:

Självbild, respekt, empati och kommunikation

 

Med workshopen och studiematerialet vill vi lyfta fram hur viktigt det är att bemöta varandra vänligt och respektfullt. Vi vill uppmuntra deltagarna och ge dem mod att vara just den de är, våga stå upp för sig själva och säga ifrån när någon gör övertramp på deras gränser. Genom att reflektera kring sin egen självbild, respekt, empati och gränser får individen sätta ord på vad de själva tycker är okej och dela med sig av sina åsikter, tankar och känslor lär de sig respektera sig själva och varandra. Genom övningar som fokuserar på att bygga upp självkänslan, samarbetsförmågan, initiativförmågan och mod vill vi stöda deltagarnas utveckling till trygga, självsäkra och empatiska individer. Syftet är att träna barn och ungas kommunikativa och sociala färdigheter. Målet är att stärka deltagarnas självförtroende och ge dem mod att säga ifrån om någon blir felbehandlad. Vi hoppas att workshopen tillsammans med detta studiematerial ska ge er inspiration att arbeta vidare med tematiken på er skola.

Under arbetet med workshopen och studiematerialet har teaterpedagogerna varit i kontakt med pedagoger, rektorer och skolhälsovårdare. Innehållet i workshopen anpassas enligt beställarens önskemål och gruppens ålder.

 

BOKA WORKSHOP OCH BESTÄLL STUDIEMATERIALET

Workshop: 100 euro (+ moms) / 45-60 min. Studiematerial ingår. Workshop utanför regionen skräddarsys enligt offert.

Studiematerial: 50 euro (+moms) Studiematerialet är gratis för alla som bokar workshop.

Boka workshop eller beställ materialet via teaterpedagog sarah.bergkulla@wasateater.fi, tfn +358 (0)44 750 31 77

 

UTBILDNINSGSPEKAET FÖR PEDAGOGER!

 

Wasa Teater erbjuder utbildningspaket i berättarkonst, teaterlek, forumspel, processdrama och rollspel. Ni får erövra grundläggande kunskaper och färdigheter i att använda dem som stöd i undervisningen.

Utbildningen hålls av vår teaterpedagog. Under spelåret 2018-2019 arrangeras de i huvudsak på er arbetsplats på grund av renovering av teaterhuset.

Pris från 600 €, enligt offert. Priset baserar sig på antal timmar och vilka specifika önskemål som finns.

Ta kontakt med vår teaterpedagog sarah.bergkulla@wasateater.fi, tfn +358 (0)44 750 31 77 och berätta om era utbildningsbehov och önskemål.

 

Wasa Teater vill stimulera och främja den konstnärliga verksamheten i daghemmet, grundskolan 1-9, gymnasiet, yrkesinstitut, yrkeshögskolor och universitet. Det är därför väldigt betydelsefullt för oss att ha en kontaktperson på er arbetsplats. Som pedagogombud blir du en viktig länk mellan Wasa Teater och din arbetsplats.

 

MÅLSÄTTNINGAR

  • Wasa Teaters avsikt är att möta pedagoger och didaktiskt stödja undervisningen med drama och teater som arbetsmetod.
  • Vi vill skapa konstnärliga läroprocesser och stimulera arbete vad gäller lärande, estetisk verksamhet och personlighetsutveckling.
  • Vi vill ge ökade kunskaper om teater och dess uttrycksmedel. Det är kunskaper som är viktiga redskap för att analysera och fördjupa teaterupplevelsen.

Teater handlar om människor och hur det är att vara människa. Teater kan ses som en spegelbild av den värld vi lever i. I den spegeln kan barnen och ungdomarna reflektera över sig själv och omvärlden. Teaterkonsten bidrar till att utveckla individens motoriska, sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens. Genom möte med teater kan individen uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter i förhållande till pjäsens tematik. Teater uppmuntrar till eftertanke, reflektion och diskussion. En föreställning med tillhörande materialpaket är konstnärlig, underhållande och pedagogisk på samma gång.

VILL DU BLI ETT PEDAGOGOMBUD?

Det är enkelt att anmäla sig som pedagogombud. Du sänder ett mail till nina.dahl-tallgren@wasateater.fi och berättar att du önskar bli en del av vårt nätverk. Teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren är den som ser till att ni får det ni blivit lovade. Hon håller en dialog med er kring hur Wasa Teater på bäst sätt kan förverkliga era önskemål och behov. Varje daghem/skola får ha minst två ombud. Som pedagogombud binder du dig till att följa våra regler och instruktioner kring detta nätverk. Meddela alltid om dina kontaktuppgifter ändras eller om du inte längre önskar vara medlem i vårt nätverk.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här