TFN 06 3209 330

För daghem och skolor

PUBLIKARBETE GÖR TEATERN MER TILLGÄNGLIG, ANGELÄGEN OCH INTRESSANT

Vi på Wasa Teater vill hjälpa pedagoger att främja den konstnärliga verksamheten och skapa ett forum för lustfyllt lärande på er arbetsplats. Genom att använda er av våra teaterpedagogiska tjänster, så förvandlas ert teaterbesök hos oss till en konstnärlig, underhållande och pedagogisk upplevelse på en och samma gång. Våra materialpaket bidrar till att utveckla barns och ungas motoriska, sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens. Våra studiematerial, workshopar och utbildningspaket uppmuntrar till eftertanke, reflektion och diskussion innan och efter ett teaterbesök. Tillsammans med er pedagoger kan vi skapa konstnärliga läroprocesser vad gäller lärande, estetisk verksamhet och personlighetsutveckling. Wasa Teater arbetar målmedvetet med att vara i dialog med läroplanen (LP 2016) och dess riktlinjer.

Wasa Teater har framgångsrikt jobbat med publikutveckling under en längre tid. År 2017 belönades teatern med Illusionistpriset, ett hederspris som utdelas av Teaterinfo Finland. Teaterpedagogerna tilldelades priset för sin spetskompetens att på ett mångsidigt sätt använda drama- och teaterpedagogik i olika kontexter inom genren publikarbete.

 

LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ

 

TEMA:

DYNAMSIKT TANKESÄTT OCH PROBLEMLÖSNING

 

STUDIEMATERIAL

Liksom Lasse och Maja, som står orubbliga i sitt hårda och outtröttliga arbete med att lösa mysterier, kan era elever också bli ihärdiga detektiver i skolan. För att kunna bli det, är det till fördel om de förstår hur de ser på sin förmåga att utvecklas och lära sig nya saker. Med hjälp av studiematerialet vill vi ge er möjlighet att behandla pjäsens innehåll, tematik och problemställningar. Elevernas tankeförmåga tränas genom olika problemlösnings- och slutledningsövningar vilket främjar deras nyfikenhet, fantasi, uppfinningsrikedom och aktivitet. Syftet med materialet är att med hjälp av teaterns uttrycksmedel och verktyg stöda elevernas dynamiska tankesätt och ge dem nyttig kunskap i hur de kan ta ansvar för sin egen inlärning i såväl skolan som livet.

Pris: 50 euro (för skolor med pedagogombud är studiematerialet gratis)
Beställ via: sarah.bergkulla@wasateater.fi, tfn +358 (0)44 750 31 77.


WORKSHOP

Nu blir det detektivskola! Vi besöker er skola med våra mest kreativa, roliga och frigörande improvisationsövningar som främjar elevernas dynamiska tankesätt. Dynamiskt tankesätt är när vi ser på vår intelligens och förmåga som någonting som kan utvecklas med hjälp av ihärdigt arbete och rätta strategier. När barn lär sig att ansträngning och bra strategier kan hjälpa dem att bli smartare, jobbar de också hårdare för att nå goda resultat. Dynamiskt tankesätt är när vi vågar greppa efter det omöjliga och anta nya utmaningar utan rädsla för att misslyckas. Vi har inställningen: ”Ja, jag kan misslyckas men jag är inte misslyckad”. Det är nog ingen överraskning att ett dynamiskt tankesätt också är kopplat till vår hälsa och vårt välmående.

Pris: 50 € / 45 min + km-ersättning.
Boka via: sarah.bergkulla@wasateater.fi, tfn +358 (0)44 750 31 77.

 

SAGAN OM DEN LILLA FARBRORN

 

TEMA: 

EMPATIFOSTRAN OCH KROPPSSPRÅK

 

STUDIEMATERIAL
Den lilla farbrorn är en mycket ensam liten farbror som så gärna vill ha en vän, men som ingen bryr sig om eller ens ser. Så en dag kommer en hund förbi. Det uppstår en djup vänskap och farbrorn är så lycklig. Ända tills hunden träffar en ny vän, flickan. Ska den lilla farbrorn bli ensam igen eller kan de vara vänner alla tre? Studiematerialet innehåller dramaövningar och rollspel som stöder barnens vänskapsrelationer. De stöder barnens sociala och emotionella färdigheter. I materialet får barnen bekanta sig med kroppsspråket och dess betydande roll för kommunikationen. Syftet med studiematerialet är att utveckla barnens empatiska förmåga och empatifostran i daghemmet, förskolan och hemma.  Studiematerialet blir tillgängligt vecka 35.

Pris: 50 euro (gratis för daghem och förskolor med pedagogombud)
Beställ via: sarah.bergkulla@wasateater.fi, tfn +358 (0)44 750 31 77.


WORKSHOP

Daghemmet och förskolan är en social utmaning för barn och en plats där de kan utveckla sin empatiska förmåga. Empati grundar sig i känslor och känslouttryck. Det handlar om att visa omtanke, respekt och ta hänsyn andra. För att barn ska kunna förstå och sätta sig in i andras känslor måste de först bli medvetna om sina egna. Under workshopen får barnen identifiera, hantera och uttrycka sina känslor. Barnen får träna och bli medvetna om hur kroppsspråket påverkar kommunikationen. Vi gör rollspel tillsammans med barnen med fokuserar på att coacha barnens kommunikation i olika vardagssituationer. Syftet med workshopen är att utveckla barnens empatiska förmåga och att fungera i grupp.

Pris på workshop efter föreställning: 50 € / 45 min + km-ersättning.
Boka via: sarah.bergkulla@wasateater.fi, tfn +358 (0)44 750 31 77.

 

SPELMAN PÅ TAKET

 

TEMA:

TRADITIONER, VÄRDERINGAR, NORMER

 

STUDIEMATERIAL

Goda värderingar gör livet enklare att leva och skapar förutsättningar för att kunna bygga ett tryggt samhälle. Vi betraktar vårt kulturella och sociala arv, de normer och värderingar som finns i vårt samhälle och våra möjligheter att skapa förändring. Studiematerialet sporrar ungdomarna att reflektera kring fri vilja, förnuft och personligt ansvar. Övningarna bidrar på sikt till ett öppet samhälle där alla människor är lika värda och kan mötas med respekt. Materialet blir tillgängligt vecka 36.

Pris: 50 euro (gratis för skolor med pedagogombud)
Beställ via: sarah.bergkulla@wasateater.fi, tfn +358 (0)44 750 31 77.


PEDAGOGTRÄFF

Under träffen får pedagogerna möjlighet att bekanta sig med pjäsens tematik och prova på övningarna i studiematerialet. I samband med pedagogträffen ordnas även en förhandsvisning av pjäsen, så att ett teaterbesök tillsammans med ungdomarna kan förberedas och efterbehandlas på bästa sätt.

Tid och plats: hösten 2019, Wasa Teater. Mer information om anmälan publiceras i maj 2019.

WORKSHOP

I samband med teaterbesöket erbjuder vi en workshop i teaterns utrymmen kring föreställningens tematik, innehåll och formspråk. Under 1 h får eleverna ta anställning på Wasa Teater. Tillsammans iscensätter vi en produktionsprocess och provar på att lösa några av de arbetsuppgifter som hör där till. Vi sätter teaterns historia i relation till samtidens traditioner, värderingar och normer.

Pris: från 50 € / 60 min.
Boka workshop via: sarah.bergkulla@wasateater.fi, tfn +358 (0)44 750 31 77.

KONSTTESTARNA

För grupper som kommer och ser föreställningen via projektet Konsttestarna, så ordnas skilt program.

 

BOMULLSÄNGELN

TEMA:
Jämställdhet och dramatiskt berättande

 

MATERIALPAKET

Materialpaketet kring Bomullsängeln består av studiematerial och workshopar. Studiematerialet har ett feministiskt perspektiv och bjuder in till reflektioner kring allas rätt att få nå sin fulla potential. Genom att lyfta fram kvinnor, kvinnorollen och kvinnor ur historien ser vi på hur vi kan nå ett jämställt samhälle där kön inte begränsar människors möjligheter. Vi vill utveckla ett öppet samhälle där alla människor är lika värda och kan mötas med respekt. Studiematerialet innehåller även orientering i dramaturgi, dramatiskt berättande som ger inspiration till eget skrivande. Ungdomarna får tillägna sig kunskaper och färdigheter i en bra berättelse där fakta och känslor möts.  Studiematerialet kostar 50 euro. För skolor med pedagogombud är studiematerialet gratis. Materialet är tillgängligt från och med vecka 45.

Workshopar erbjuds efter teaterbesöket. De utgår från pjäsens och studiematerials tematik och anpassas efter beställarens behov.

Pris: 50 € / 60 min (+ km-ersättning om workshopen utförs på skolan)
Boka workshop och beställ vårt studiematerial via vår teaterpedagog sarah.bergkulla@wasateater.fi  tfn +358 (0)44 750 31 77.

 

UTBILDNINSGSPAKET FÖR PEDAGOGER!

 

Wasa Teater erbjuder utbildningspaket i berättarkonst, teaterlek, forumspel, processdrama och rollspel. Ni får erövra grundläggande kunskaper och färdigheter i att använda dem som stöd i undervisningen.

Utbildningen hålls av vår teaterpedagog. Under spelåret 2018-2019 arrangeras de i huvudsak på er arbetsplats på grund av renovering av teaterhuset.

Pris från 600 €, enligt offert. Priset baserar sig på antal timmar och vilka specifika önskemål som finns.

Ta kontakt med vår teaterpedagog nina.dahl-tallgren@wasateater.fi, +358 (0)50 300 7214 och berätta om era utbildningsbehov och önskemål.

 

BLI PEDAGOGOMBUD PÅ WASA TEATER

Wasa Teater vill stimulera och främja den konstnärliga verksamheten i daghemmet, grundskolan 1-9, gymnasiet, yrkesinstitut, yrkeshögskolor och universitet. Det är därför väldigt betydelsefullt för oss att ha en kontaktperson på er arbetsplats. Som pedagogombud blir du en viktig länk mellan Wasa Teater och din arbetsplats.

 

MÅLSÄTTNINGAR

  • Wasa Teaters avsikt är att möta pedagoger och didaktiskt stödja undervisningen med drama och teater som arbetsmetod.
  • Vi vill skapa konstnärliga läroprocesser och stimulera arbete vad gäller lärande, estetisk verksamhet och personlighetsutveckling.
  • Vi vill ge ökade kunskaper om teater och dess uttrycksmedel. Det är kunskaper som är viktiga redskap för att analysera och fördjupa teaterupplevelsen.

Teater handlar om människor och hur det är att vara människa. Teater kan ses som en spegelbild av den värld vi lever i. I den spegeln kan barnen och ungdomarna reflektera över sig själv och omvärlden. Teaterkonsten bidrar till att utveckla individens motoriska, sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens. Genom möte med teater kan individen uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter i förhållande till pjäsens tematik. Teater uppmuntrar till eftertanke, reflektion och diskussion. En föreställning med tillhörande materialpaket är konstnärlig, underhållande och pedagogisk på samma gång.

VILL DU BLI ETT PEDAGOGOMBUD?  

Det är enkelt att anmäla sig som pedagogombud. Du sänder ett mail till sarah.bergkulla@wasateater.fi och berättar att du önskar bli en del av vårt nätverk. Båda teaterpedagogerna Nina Dahl-Tallgren och Sarah Bergkulla är den som ser till att ni får det ni blivit lovade. Hon håller en dialog med er kring hur Wasa Teater på bäst sätt kan förverkliga era önskemål och behov. Varje daghem/skola får ha minst två ombud. Som pedagogombud binder du dig till att följa våra regler och instruktioner kring detta nätverk. Meddela alltid om dina kontaktuppgifter ändras eller om du inte längre önskar vara medlem i vårt nätverk.

Dina kontakter

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här