TFN 06 3209 330

För daghem och skolor

LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ

 

TEMA:

DYNAMSIKT TANKESÄTT OCH PROBLEMLÖSNING

 

STUDIEMATERIAL

I samband med teaterupplevelsen erbjuder vi ett studiematerial fyllt av dramaövningar, där eleverna får lära sig att se på problem och utmaningar som en chans att lära sig något nytt. Syftet med materialet är att utveckla elevernas dynamiska tankesätt och ge dem nyttig kunskap i hur de kan ta ansvar för sin egen inlärning i såväl skolan – som i livet. Studiematerialet kostar 50 euro och går att beställa via sarah.bergkulla@wasateater.fi, för skolor med pedagogombud är studiematerialet gratis.


WORKSHOP

I improvisationsteater är endast den egna inställningen, fantasin och kreativiteten som sätter gränsen för vad som kan hända. Vi besöker er skola med våra mest kreativa, roliga och frigörande improvisationsövningar. Genom dem får eleverna träna på att förhålla sig nyfiket till utmaningar och bejaka egna och andras idéer.

Workshop efter föreställning: 50 € / 45 min + km-ersättning. Boka workshop via vår teaterpedagog sarah.bergkulla@wasateater.fi, tfn +358 (0)44 750 31 77.

 

SPELMAN PÅ TAKET

 

TEMA:

TRADITIONER, VÄRDERINGAR, NORMER

 

STUDIEMATERIAL

Vi ser närmare på föreställningen utgående från temat traditioner. Vi betraktar vårt kulturella och sociala arv, de normer och värderingar som finns i vårt samhälle och vår möjlighet att skapa förändringar. Vi ser på temat traditioner ur olika perspektiv och vilket inflytande det har på oss själva och våra medmänniskor. Vi använder oss av sociala medier som plattform och ger eleverna möjlighet att följa med processen kring föreställningen samtidigt som de bekantar sig med vår historia och vår samtid. Studiematerialet kostar 50 euro och går att beställa via sarah.bergkulla@wasateater.fi. För skolor med pedagogombud är studiematerialet gratis. Materialet ges ut några veckor innan premiär.


PEDAGOGTRÄFF

Under träffen får pedagogerna möjlighet att bekanta sig med pjäsens tematik och prova på övningarna i studiematerialet. I samband med pedagogträffen ordnas även en förhandsvisning av pjäsen, så att ett teaterbesök tillsammans med ungdomarna kan förberedas på bästa sätt. Tid och plats: hösten 2019, Wasa Teater. Mer information om anmälan publiceras i maj 2019.


GUIDNING OCH WORKSHOP

Hur blev Spelman på taket till? Under 1 h får eleverna ta anställning på Wasa Teater. Tillsammans iscensätter vi en produktionsprocess och provar på att lösa några av de arbetsuppgifter som hör där till. Vi sätter teaterns historia i relation till samtidens traditioner, värderingar och normer. Tid och plats: Spelåret 2019-20, Wasa Teater. Mer information om bokningar publiceras våren 2019.

 

UTBILDNINSGSPAKET FÖR PEDAGOGER!

 

Wasa Teater erbjuder utbildningspaket i berättarkonst, teaterlek, forumspel, processdrama och rollspel. Ni får erövra grundläggande kunskaper och färdigheter i att använda dem som stöd i undervisningen.

Utbildningen hålls av vår teaterpedagog. Under spelåret 2018-2019 arrangeras de i huvudsak på er arbetsplats på grund av renovering av teaterhuset.

Pris från 600 €, enligt offert. Priset baserar sig på antal timmar och vilka specifika önskemål som finns.

Ta kontakt med vår teaterpedagog nina.dahl-tallgren@wasateater.fi, +358 (0)50 300 7214 och berätta om era utbildningsbehov och önskemål.

 

Wasa Teater vill stimulera och främja den konstnärliga verksamheten i daghemmet, grundskolan 1-9, gymnasiet, yrkesinstitut, yrkeshögskolor och universitet. Det är därför väldigt betydelsefullt för oss att ha en kontaktperson på er arbetsplats. Som pedagogombud blir du en viktig länk mellan Wasa Teater och din arbetsplats.

 

MÅLSÄTTNINGAR

  • Wasa Teaters avsikt är att möta pedagoger och didaktiskt stödja undervisningen med drama och teater som arbetsmetod.
  • Vi vill skapa konstnärliga läroprocesser och stimulera arbete vad gäller lärande, estetisk verksamhet och personlighetsutveckling.
  • Vi vill ge ökade kunskaper om teater och dess uttrycksmedel. Det är kunskaper som är viktiga redskap för att analysera och fördjupa teaterupplevelsen.

Teater handlar om människor och hur det är att vara människa. Teater kan ses som en spegelbild av den värld vi lever i. I den spegeln kan barnen och ungdomarna reflektera över sig själv och omvärlden. Teaterkonsten bidrar till att utveckla individens motoriska, sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens. Genom möte med teater kan individen uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter i förhållande till pjäsens tematik. Teater uppmuntrar till eftertanke, reflektion och diskussion. En föreställning med tillhörande materialpaket är konstnärlig, underhållande och pedagogisk på samma gång.

VILL DU BLI ETT PEDAGOGOMBUD?

Det är enkelt att anmäla sig som pedagogombud. Du sänder ett mail till sarah.bergkulla@wasateater.fi och berättar att du önskar bli en del av vårt nätverk. Båda teaterpedagogerna Nina Dahl-Tallgren och Sarah Bergkulla är den som ser till att ni får det ni blivit lovade. Hon håller en dialog med er kring hur Wasa Teater på bäst sätt kan förverkliga era önskemål och behov. Varje daghem/skola får ha minst två ombud. Som pedagogombud binder du dig till att följa våra regler och instruktioner kring detta nätverk. Meddela alltid om dina kontaktuppgifter ändras eller om du inte längre önskar vara medlem i vårt nätverk.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här