Korsnäs, Kristinestad och Vörå är Wasa Teaters första Wänkommuner

Korsnäs, Kristinestad och Vörå är Wasa Teaters första Wänkommuner

Kulturen som grundpelare för välmående kommuner

För att skapa livskraftiga och välmående kommuner är kulturen en oumbärlig resurs. Forskning visar att konst- och kulturupplevelser främjar välmåendet i alla åldrar och ökar den sociala hållbarheten i samhället. Kultur är även en nyckel till hög innovationsförmåga och delaktighet i samhället.

Det regionala kulturprogrammet i Österbotten 2021-2025 betonar rätten till kultur och dess positiva påverkan på invånarnas vardagsliv. Det poängterar även vikten av att erbjuda professionellt producerad kultur på rimligt avstånd från hemmet.

Wasa Teater vill vara en resurs för Österbotten

Wasa Teater strävar efter att intensifiera sitt samarbete med medlemskommunerna genom det nystartade ”Wänkommunprojektet.” Genom detta projekt blir teatern en resurs för ett välmående Österbotten och en inspirationskälla för meningsfull dialog. Under 2024 kommer Wasa Teater samverka med 3 utvalda Wänkommuner – Korsnäs, Kristinestad och Vörå. Samarbetet inkluderar olika former av teaterupplevelser för kommuninvånarna, både i kommunen och på teatern, beroende på Wänkommunens önskemål.

– Vi vill träffa människor i kommunerna och bidra med vårt specialområde. Eftersom vi har 14 medlemskommuner, siktar vi på att vara i alla så småningom. Det här året försöker vi ta extra hand om invånarna i de här kommunerna, säger teaterchef Ann-Luise Bertell.

Referensgrupper och publikarbete för målgruppsanpassade upplevelser

I samråd med lokala referensgrupper bestående av kommunala tjänstemän, förtroendevalda och kulturutövare, skapar Wasa Teater innehåll som är relevant för målgrupperna. Genom kunskapsutbyte och olika evenemang skapas en meningsfull dialog och ökad närvaro av kultur i den lokala omgivningen.

– Wasa Teater är vår teater. Det här känns som ett nytt och fräscht sätt att möta den, säger Carola Bäckström bibliotekschef på Korsnäs kommun.

Målet är att fördjupa relationen mellan kommunen och teatern, utforska teaterns nytta som konstform i ett hälsofrämjande perspektiv samt inspirera till ökad konst och kultur i de enskilda österbottniska kommunerna.

– Det finns mycket kunskap och talang på Wasa Teater och det finns behov av att stöda de regionala aktörerna och bygga nätverk genom ett intensifierat samarbete som det här, Riitta Raikio-Söderlund kultursekreterare i Kristinestad.

Superhjältar på biblioteket

Ett av de första evenemangen som arrangeras inom ramen för projektet är Superhjältar på biblioteket. Detta projekt arrangeras 20.4 i Vörå, 23.4 i Korsnäs och 24.4 i Kristinestad. I anknytning till barn- och familjeproduktion Handbok för superhjältar skapas ett interaktivt evenemang där man på ett lekfullt och kreativt sätt får bekanta sig med föreställningen och dess tematik.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här