TFN 06 3209 330

Vi söker ny teaterchef!

Vi söker ny teaterchef!

Vi söker dig som vill leda, övervaka och utveckla teaterns konstnärliga verksamhet!

Vill du jobba med en yrkeskunnig och engagerad personal?

Är du en person som vill leda och utveckla Wasa Teater?

Då är kanske DU vår nya teaterchef!

 

Teaterchefen leder, övervakar och utvecklar teaterns konstnärliga verksamhet i nära samarbete med den administrativa chefen (som har det ekonomiska och administrativa ansvaret för teaterns verksamhet) och teaterns ledningsgrupp. Teaterchefen är förman för teaterns konstnärliga personal.  Teaterchefen fungerar som konstnärlig ledare under en mandatperiod på fem år från och med 1.8.2020 eller enligt överenskommelse.

Vi söker nu en dynamisk och motiverande person med ledaregenskaper. Vi uppskattar förmåga att leda vår 100-åriga teater i en kontinuerlig förändrings- och utvecklingsprocess i samklang med de krav som regionen ställer.

Med visionen ”Lokala upplevelser i världsklass” jobbar vi kundcentrerat som Österbottens regionteater. Vi har tre egna scener i teaterhuset och turnerar årligen med både barn- och vuxenteater. Vi är den enda svenskspråkiga professionella teatern i Österbotten.

De formella behörighetskraven för den som väljs till teaterchef är lämplig högre högskoleexamen och i praktiken dokumenterad erfarenhet av teaterbranschen. Intyg över hälsokontroll ska uppvisas inom 4 månader efter att anställningen börjat. Tjänsten ska sökas senast den 24 februari 2020 kl 15.00.

Wasa Teater – Österbottens regionteater är ett ansvarsområde inom samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. Ansökan ska riktas till samkommunstyrelsen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa eller via ansökningsportalen https://ansokan.sofuk.fi. Använd ansökningskoden CK0220 i portalen eller på kuvertet.

 

Närmare information:
Wasa Teaters administrativa chef Marit Berndtson, tfn 050 594 9092
Samkommunens direktör Ulrica Karp, tfn 050 502 5550
Kultursektionens ordförande Ulla Granfors, tfn 050 542 4929

Nyttiga länkar:
Wasa Teaters tidigare repertoar

Wasa Teater 2020-2021
Wasa Teaters historiska pjäsarkiv

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här