(gem)ensam på turné för att utforska ensamhet

(gem)ensam på turné för att utforska ensamhet

(gem)ensam – en teater i undervisningen-föreställning för högstadier

Sedan coronapandemin spred sig över världen för ett år sedan har vi alla stundvis blivit påminda om hur det känns att vara ensam. Att inte få träffa sina vänner, klasskompisar eller släktingar. Vi har levt i ett undantagstillstånd och hela tiden sett fram emot en tid som inte präglas av social distans.

För en av tio finländare kommer denna period att fortsätta i ensamhetens tecken, för hen är ensamheten inte ett undantagstillstånd eller ett kort ögonblick utan kanske ett helt liv. Under TIU-föreställningen (gem)ensam undersöks varför vi är ensamma och hur ensamhet påverkar våra tankar och vårt beteende.

(gem)ensam är en föreställning där skådespelarna tillsammans med publiken får ta del av och utforska ensamhet och social hållbarhet från olika perspektiv, till exempel vilken funktion har ensamhet spelat i människans historia? Hur kommer det sig att någon kan börja uppleva ensamhet som något man inte längre hittar någon väg ur? Vad kunde vi göra för att förändra situationen? – berättar regissör Carl Alm om föreställningen.

Det övergripande temat är ensamhet, där syftet är att utforska social hållbarhet. Eleverna reflekterar och utforskar tematiken under förarbete, TIU-programmet (teater i undervisningen) och efterarbete.

Turné i samarbete med Folkhälsan

Wasa Teaters TIU-program 2021, (gem)ensam, är ett samarbete med Folkhälsan och är en del av organisationens 100-årsjubileumsprogram. Alla skolor med årskurserna 7–9 som undervisar på svenska erbjuds ett TIU-program utan kostnad tack vare Folkhälsans medverkan. Under hösten är redan 19 skolor inbokade för turnéföreställningar, i Österbotten och Nyland.

Inom Folkhälsans hälsofrämjande arbete samarbetar vi kontinuerligt med skolan med att skapa och upprätthålla trygga relationer bland barn och unga. Vi jobbar för att förebygga mobbning och utanförskap, men lyfter även fram det trivselfrämjande perspektivet. Folkhälsan samordnar också vänelevs- och tutorverksamheten i de svenskspråkiga skolorna, säger verksamhetsledare Ari-Pekka Toivari och Maria Lingonblad som är sakkunnig i mobbningsförebyggande arbete i skolan på Folkhälsan.

Folkhälsan firar sitt 100-årsjubileum och vill vara med i satsningen.

Ensamhet och utanförskap är ett hot mot hälsan. Speciellt under det senaste året har vi hört många unga som öppet redogjort för situationen och kopplingen mellan ensamhet och psykisk hälsa.

Ett utvecklings- och forskningsprojekt 2020–2023

År 2020 initierade Wasa Teater ett treårigt projekt med syftet att utveckla TIU som teaterform och TIU-program som anknyter till skolans läroplan. TIU är en förkortning av Teater-i-Undervisningen. TIU är ett ämnesöverskridande didaktiskt inslag i undervisningen som stöder elevernas läroprocess i ett tema eller ett ämne. Till varje TIU-program hör en föreställning, fördjupningsmaterial och workshoppar. Tidigare har Wasa Teater genomfört TIU-program för lågstadier, högstadier och gymnasier, och nu läsåret 2021–2022 står årskurserna 7–9 på tur.

Projektet understöds av Folkhälsan, Brita Maria Renlunds Stiftelse, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner. Syftet med projektet är att utveckla ett teaterpedagogiskt kompetenscentrum som genererar TIU-program med avstamp i skolans läroplan.

Wasa Teater har en mångårig erfarenhet av att spela för barn och unga, och har under åren satt upp många berörande, viktiga, avgörande föreställningar för denna målgrupp. Genom Nina Dahl-Tallgrens treåriga forskningsprojekt fördjupar vi kunskapen och förmågan att möta vår unga publik. Drama och teater i undervisningen är det bästa sättet att utveckla kunskap, empati, förståelse för sig själv och varandra, berättar teaterchef Ann-Luise Bertell.

 

OM (gem)ensam

Manus: Per Ehrström
Bearbetning: Arbetsgruppen
Regi: Carl Alm
Scenografi och kostym: Anders Karls & Maria Antman
Mask och peruk: Anna Vesterback
Ljud: Tim Stratton
Ljus- och teknikansvarig och turnétekniker: Roosa Lehtonen
Dramapedagog: Nina Dahl-Tallgren
Skådespelare: Lina Ekblad, Jakob Johansson, Alexandra Mangs

Premiär: fre 3.9.2021
Föreställningslängd: 60 min
Publikarbete: Kunskapsbok med för- och efterarbete, workshoppar

 

Ladda ner pressbilder här >>

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här