TFN 06 3209 330

Inställda föreställningar

Wasa Teater ställer in föreställningar endast vid oöverkomliga förhinder. Vi försöker kontakta alla berörda kunder på det telefonnummer som de uppgett i samband med bokningen.

En inställd föreställnings betalda biljetter byts till en annan föreställning eller så betalas pengarna tillbaka till kunden i Wasa Teaters biljettkassa. Serviceavgiften på biljetter köpta via andra kanaler än Wasa Teaters biljettkassa ersätts ej. Biljetterna bör bytas till en annan föreställning inom en månad efter att föreställningen ställts in. Du undviker telefonköer om du väntar ett par dagar med att ringa till biljettkassan.

Wasa Teater ersätter inte andra kostnader som eventuellt uppkommer på grund av en inställd föreställning.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här