Wasa Teater erbjuder besök till seniorgrupper, äldreomsorgen och serviceboenden

Wasa Teater erbjuder besök till seniorgrupper, äldreomsorgen och serviceboenden

Wasa Teater vill bredda sitt utbud av tjänster och erbjuder från och med våren 2018 en ny produkt för seniorgrupper, ålderdomshem och boenden; Teater i vården.

TEATER I VÅRDEN

Wasa Teater vill bredda sitt utbud av tjänster och erbjuder från och med våren 2018 en ny produkt för seniorgrupper, ålderdomshem och boenden; Teater i vården. Teaterpedagogerna besöker grupper med hälsofrämjande teaterlek, på deltagarnas egna villkor får de möjlighet att skratta och ha roligt. Teaterleken utvecklar individens motoriska, kommunikativa och emotionella förmåga. Teater i vården är särskilt viktig för människor för vilka kulturtjänster är svårtillgängliga eller begränsade. Beställaren har möjlighet att, i dialog med teaterpedagogen, skräddarsy innehållet enligt behov och önskemål.

Forskning tyder på att aktivitet behövs

Forskning, gjord av bl.a. Karolinska Institutet och Göteborgs universitet, tyder på att kulturella aktiviteter har en positiv inverkan på hälsotillståndet och att lustfylld hjärnträning är viktig för äldre personer. Forskare Johanna Nordmyr och Anna K. Forsman, som är en del av referensgruppen för Teater i vården, har även forskat i hur man kan skydda och främja psykiskt välbefinnande bland äldre genom sociala aktiviteter och social delaktighet.

Hur idén till Teater i vården uppstod

Idén till produkten föddes när teaterpedagogerna deltog i ett seminarium kring drama för seniorer, därifrån utvecklades idén vidare. Teaterpedagogerna fick också en inbjudan att delta med workshopar under Armasfestivalveckan (som firar och uppmärksammar åldrandet) hösten 2017. Responsen var positiv och man konstaterade att det finns ett behov av kulturtjänster för äldre som inte längre kan ta sig till en kulturinstitution.

”Vi fortsatte arbetet med att utveckla produkten under hösten med att testa olika teater- och dramaövningar tillsammans med den tilltänkta målgruppen. Vi samlade ihop en referensgrupp bestående av sakkunniga inom området för att kunna utbyta kunskap, idéer och tankar kring utformningen av produkten.  Vi har mycket att lära oss av varandra och samarbete är gynnsamt för att skapa en bra produkt.” – berättar teaterpedagogerna Nina Dahl-Tallgren och Sarah Bergkulla.

 

REFERENSGRUPP FÖR TEATER I VÅRDEN

Yrkeshögskolan Novia
Lisen Kullas-Nyman, lektor i klinisk vård
Anita Ståhl-Levón, lektor i vård
Nina Vestö, lektor

Åbo Akademi, enheten för vårdvetenskap
Anna Forsman, akademilektor i hälsovetenskaper
Johanna Nordmyr, doktorand och projektkoordinator

Korsholm kommun
Gunilla Bertell, chef för äldreomsorg
Anette Hästbacka, dagcenterledare – Äldreomsorg på Seniorpunkten
Mikaela Ahlbäck-Strand, föreståndare – Äldreomsorg på Solgård

Folkhälsan
Camilla Westerlund, verksamhetsledare för äldre

Vasa stad
Leena Nyqvist, koordinering och planering av kulturservice för barn, seniorer och specialgrupper. Kontaktperson för Kulturkasernen. Producent för Konstens natt samt samarbete mellan olika kulturaktörer

TEHY social- och hälsovårdens fackorganisation
Britt-Louise Rosengård-Aspnäs, Seinäjoki, organisationssakkunnig

Finlands närvårdar-och primärskötarförbund SuPer rf
Sonja Burman, arbetarskyddsfullmäktig
Sara Simberg, sakkunnig

Yrkesakademin i Österbotten
Birgitta Schoultz-Ekblad, lektor

 

Boka Teater i vården

Teater i vården går att boka via försäljningschef Simon Ventus, simon.ventus@wasateater.fi 06 3209 316 eller teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren 050 300 7214, nina.dahl-tallgren@wasateater.fi.

Pris

390 euro (+moms), enligt offert. Priset baserar sig på antalet timmar och de specifika önskemål som finns.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här