SFVs kulturpris till Wasa Teaters Marit Berndtson

SFVs kulturpris till Wasa Teaters Marit Berndtson

Kulturpriset 2017 går till Marit Berndtson, som i över tjugo års tid arbetat som administrativ chef på Wasa Teater.

SFV:s Kulturpris utdelas ur ur Signe och Ane Gyllenbergs fond, instiftad år 1965 av kommerserådet Ane Gyllenberg. Priset ges enligt statuterna ”för väl utförd gärning Finlands svenska kultur till fromma”. Prisets storlek är femtontusen euro. Kulturpriset 2017 går till Marit Berndtson, som i över tjugo års tid arbetat som administrativ chef på Wasa Teater. Marits brinnande teaterintresse och stora kärlek till konsten och kulturen har lagt grunden för den konstnärligt högklassiga teater som Wasa Teater är idag. Marits kunskaper och engagemang kommer också andra finlandssvenska och även finska teatrar till godo.

Marit har arbetat för en tillgänglig och öppen teater, bland annat genom att satsa på barn och ungdomar och också mera åsidosatta publikgrupper, i en tid då teatrar gärna satsar på säkra kort. Marit är även aktiv på det nationella planet, institutionsteatrarna till fromma. Åren 2014–2016 koordinerade Marit Berndtson ett stort samarbetsprojekt; Sylvi, med fyra andra finländska teatrar och riksteatern från Sverige. Hon har sett teaterchefer komma och gå, och med sitt gedigna teaterkunnande stått för kontinuitet. Marit Berndtson är i ordets sanna betydelse en eldsjäl och en humanismens förkämpe.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här