Unikt TIU-projekt på Wasa Teater

Unikt TIU-projekt på Wasa Teater

Wasa Teater är den första institutionsteatern som förverkligar ett TIU-projekt i Svenskfinland.

VÄRLDEN ÄR SÅ STOR

År 2025. Finländska flyktingbarn har anlänt till ett nytt land på grund av den rådande situationen i hemlandet. Med sig har de sin ryggsäck, och vad de fick med sig i flykten.

Två av barnen känner vi igen från Topelius Björken och stjärnan. Pojken heter här Lasse och flickan Rosa. De har varit ute i världen i många år, men fortfarande påminns de om bilderna hemifrån – björken, stjärnan, mamma och pappa.

Precis som barnen i Björken och Stjärnan, får eleverna lämna det bekanta bakom sig och möta en ny värld där de måste lära sig att navigera sig fram. När föreställningen börjar registreras eleverna och blir flyktingar, numrerade i ett globalt system med de lagar och regler som råder i den nya tiden. De möts av Vakterna, Chefen och Volontären.

En interaktiv föreställning

Föreställningen ”Världen är så stor” är interaktiv och skapas till stor del i stunden genom elevernas aktiva deltagande. Eleverna deltar bl.a. genom att uttrycka åsikter, genom att vara i dialog med karaktärerna och genom att göra val när de ställs inför dilemman i föreställningen. Genom att eleverna lever sig in i fiktionen  behandlas teman som språk och makt, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet med utgångspunkt i en gemensam upplevelse. Föreställningen riktar sig i första hand till årskurserna 4-7, men lämpar sig även för årskurserna 8-9 och gymnasieelever.

Nytt format för teater

Wasa Teater är den första institutionsteatern som förverkligar ett TIU-projekt i Svenskfinland. Det är ett naturligt steg att ta från det välutvecklade och prisbelönta publikarbetet som Wasa Teater gjort tidigare, att nu göra det i form av ett TIU-projekt. Genom TIU kan man ta fasta på kunskapsmål och tematik som betonas i den nya läroplanen i form av upplevelsebaserat lärande och spelifiering. Projektet gör som ett samarbete mellan Wasa Teater, Vasa övningsskola och forskarstuderande vid Åbo Akademi. TIU-programmet har skapats i samarbete med referensgrupper från Vasa övningsskola medan forskarstuderanden har följt elever genom processen.

Regissören Lina Teir, vad är TIU?

— Teater i undervisningen är en didaktisk teaterform där teater och undervisning möts. TIU spelas i första hand i  skolor vilket innebär att eleverna är aktiva och medverkande i föreställningen. Det finns ett pedagogiskt syfte med föreställningen, men målet är inte att komma till specifika slutsatser utan istället att väcka frågor och sätta ord på känslor. TIU är elevfokuserat och utgår från en frigörande pedagogik. Lika viktigt som föreställningen är för- och efterarbetet som hjälper publiken med information om vad de ska vara med om, fördjupar upplevelsen och ger dem verktyg att bearbeta det de varit med om.

Vad är TIU-projektets tematik?

— Utgångspunkten är Topelius saga Björken och Stjärnan som handlar om två finländska flyktingbarn. I vår  version är grundberättelsen förlagd i en fiktiv framtid år 2025, när 70 000 finländska barn skickats ut i Europa. Vi ska fundera på vilka dilemman pojken och flickan i berättelsen skulle kunna möta om berättelsen utspelade i modern tid. I en situation där någon annan har makten över ditt liv och du har förlorat det mesta finns det något du har kvar: din möjlighet att uttrycka dig genom språket, försvara din rätt och göra avtryck. Precis som Topelius kan du skriva in dig i historien.

Studiematerial

Syftet med studiematerialet är att eleverna ska lära sig försvara och högakta de mänskliga rättigheterna, värdesätta sina rötter och sin roll i generationskedjan och känna på glädjen av att skapa och uttrycka sig. Materialet stödjer elevernas utveckling till humana människor som strävar efter sanning, godhet, rättvisa och fred. Materialet främjar välbefinnande, demokrati och uppmuntrar till en aktiv medverkan i medborgarsamhället. Alla skolor som bokar TIU-föreställningen får ett studiematerial. Studiematerialet innehåller ett för- och efterarbete som sker i klassrummet av pedagogen. Materialet är en viktig del av helhetsupplevelsen och är önskvärt att alla elever får ta del av, både innan och efter teaterbesöket. Materialet skickas på förväg per epost till skolan.

WORKSHOP

I samband med teaterbesöket erbjuder vi även workshops som man kan boka både innan och /eller efter teaterbesöket. Vi tar hand om och introducerar föreställningen, upplägget och tematiken för eleverna samt bearbetar upplevelsen efteråt. Det ger eleverna möjlighet att reflektera kring sig själva och sin omvärld och på så vis förankra teaterupplevelsen i vår samtid. Workshoparna bygger på innehållet i studiematerialet.

 

VÄRLDEN ÄR SÅ STOR

MANUS OCH REGI: Lina Teir
MANUSBEARBETNING: Arbetsgruppen
I ROLLERNA: Johan Aspelin, Nina Dahl-Tallgren, Tove Qvickström
SCENOGRAFI: Lasse Idman
KOSTYMDESIGN: Belinda Fridlund, Hanna Enlund
MASK- OCH PERUKDESIGN: Anna Vesterback
MUSIK-  OCH LJUDPLANERING: Tim Stratton, Lina Teir
PBILIKARBETE OCH STUDIEMATERIAL: Sarah Bergkulla
REKVISITA: Raija Sabel, Sara Snickars
DEKORVERKSTAD: Jeremy Crotts, Stig Lund, Nicholas Isaksson
KOSTYMATELJÉ: Belinda Fridlund, Hanna Enlund
FOTO, VIDEO, AFFISCH: Linus Lindholm, Frank A. Unger
VIDEO: Linus Lindholm

Spelperiod 14.9 – 21.12.2018 på turné i årskurserna 4-7.

Speltid ca 90 min, ingen paus

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här