Ulf Johansson tilldelas Wasakärven nr. 208

Ordförande Maria Östergård Käld överräcker Wasakärven nr. 208 till Ulf Johansson

Ulf Johansson tilldelas Wasakärven nr. 208

Ulf Johansson mottog hederstecknet Wasakärven nr. 208 i samband med vårens sista föreställning av Botnia Paradise.

Wasa Teaters mångårige medarbete Ulf Johansson mottog hederstecknet Wasakärven nr. 208 i samband med vårens sista föreställning. Ulf Johansson, som gick i pension i maj, har jobbat för Wasa Teater sedan år 1989.

Stiftelsen Wasa Teater grundades 1953 och var huvudman för Wasa Teater fram tills renoveringen 1997 då ansvaret för att upprätthålla teatern övergick till Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. Stiftelsen hade en bärande roll i uppbyggnaden av Wasa Teater efter branden och likaså var den en betydande bidragsgivare i samband med renoveringen 2019.

Sedan stiftelsens grundande har den delat ut hederstecknet Wasakärven till personer oavsett nationalitet, som erkänsla för utomordentligt betydelsefull insats till förmån för Wasa Teater och den svenska kulturen i Österbotten. Kärven mäter i längd 45 mm och i största bredd 36 mm och bärs till festdräkt i rödgult vattrat band. En särskild matrikel över alla mottagare av Wasakärven förvaltas av stiftelsens styrelse.

Styrelsens motivering

Fram tills idag har Stiftelsen Wasa Teater delat ut sammanlagt 208 hederstecken. Nummer 208 delades ut av stiftelsens ordförande Maria Östergård Käld i samband med den sista föreställningen av succéproduktionen Botnia Paradise med följande motivering:

Ulf Johansson har förtjänstfullt mellan åren 1989 – 2022 arbetat på Wasa Teater, huvudsakligen med teaterns ekonomi men också som skådespelare i ett flertal produktioner. Han var också grundande medlem i föreningen Wasa Teater som upprätthöll teaterverksamheten innan kommunaliseringen år 1997.

Ulf Johansson har också fungerat som sekreterare för Stiftelsen Wasa Teater.

Förutom ovan nämnda, är Johansson en eldsjäl på amatörteaterfältet där i synnerhet Oravais Teater har spelat en betydande roll i hans liv och fritid. Även om många har sett Ulf på scenen, har en stor del av hans insatser skett i kulisserna. Insatser som hans, förtjänar erkänsla och Stiftelsen Wasa Teater vill därför tilldela Ulf Johansson hederstecknet Wasakärven nr. 208 för sin mångåriga och betydelsefulla insats för kulturen i Österbotten.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här