Priset Skillnaden 2022 går till Marit Berndtson

Priset Skillnaden 2022 går till Marit Berndtson

Priset Skillnaden tilldelas personer, som gjort en skillnad på det svenska scenkonstfältet i Finland.

– PRISET TILL DE SOM GJORT SKILLNAD INOM DET SVENSKA TEATERKONSTFÄLTET 

Priset Skillnaden tilldelas personer, som gjort en skillnad på det svenska scenkonstfältet i Finland. Att göra skillnad kan vara att gå mot strömmen, utforska olika dimensioner av scenkonst, att blottlägga strukturer eller att arbeta hårt för en sak. Prissumman är 10.000 euro. 

I år får Marit Berndtson priset.  

Svenska Teaterns stipendie- och fördelningsnämnd utdelade för femte gången teaterpriset Skillnaden. Priset utdelas på teaterdagarna i Helsingfors av teaterchef Joachim Thibblin och stipendie-och fördelningsnämndens ordförande Henrika Franck den 21 november med medel ur Gerda Wredes och Runar Schaumans fond.    

Stipendie- och fördelningsnämnden vid Svenska Teatern har beslutat att från Gerda Wredes och Runar Schaumans fond premiera Marit Berndtson som gjort Skillnad med följande motivering: 

Marit Berndtson arbetade på Wasa Teater som administrativ chef under åren 1996-2022. En av Marits främsta bedrifter är initiativtagandet och igångsättandet av det svenskspråkiga publikarbetet i vårt land. Wasa Teater är idag en nationell föregångare inom publikarbete. 

Marit är en sann humanist och hennes kunskap om teater och konst är både bred och djup. Hon har genom sitt arbete på teatern gett tusentals människor berörande teaterupplevelser, och med hela sitt väsen verkat för att konsten ska ha den plats i vårt samhälle som den förtjänar.

 

PRISET SKILLNADEN  

Gerda Wredes fond är instiftad år 1966. Fondens namn och stadgar förändrades av Garantiföreningen för Svenska Teatern i Helsingfors styrelse den 26 januari 1978 i samband med att de inbetalningar som gjorts för hedrandet av Runar Schaumans minne sammanslogs med Gerda Wredes fond. 


Juryn bestod av Stipendie- och fördelningsnämndenArtistföreningen och dramaturg Kristofer Möller.Tidigare pristagare:  

2021 – Anders Larsson (postumt) och Jan Korander  

2020 – Sonja Ahlfors och Joanna Wingren från teatergruppen Blaue Farau 

2019 – Mikaela Hasan och Christel Pettersson 

2018 – Carl-Gustaf Wentzel 

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här