Bästa kunder, vi är måna om er hälsa

Bästa kunder, vi är måna om er hälsa

Wasa Teater följer kontinuerligt med THL:s rekommendationer och agerar enligt myndigheternas anvisningar. Tillsvidare spelas föreställningar planenligt. 

Spridningen av coronaviruset COVID-19 oroar också i Finland. Vi har alla ett gemensamt samhällsansvar att skydda både oss själva och varandra när vi samlas för att ta del av gemensamma upplevelser. Wasa Teater följer kontinuerligt med THL:s rekommendationer och agerar enligt myndigheternas anvisningar. Tillsvidare spelas föreställningar planenligt. 

Wasa Teater är en plats där många människor samlas för att dela upplevelser och vi är måna om att vår personal och våra kunder skall vara trygga och att våra utrymmen är så rena och sanitära som möjligt. Här är några åtgärder vi har vidtagit: 

  • Vi har utökat våra ordinarie städrutiner och sätter extra resurser på att kontinuerligt desinficera alla kontaktytor så som handtag, ledstänger, hissknappar och vi desinficerar armstöden efter alla föreställningar. 
  • Vi har hängt upp planscher med information om hur alla kan motverka virusspridning. 
  • Hela vår personal har förbundit sig att hålla god handhygien enligt THL:s anvisningar. 

 

Vi ber också vår publik att motverka smittspridning genom att: 

  • Tvätta händerna ofta och noggrant och alltid när man kommer in utifrån samt innan man äter eller dricker. Tvätta händerna i minst 20 sekunder med tvål och vatten. 
  • Täck för din näsa och mun med en näsduk när du nyser eller hostar. Om du inte har tillgång till en näsduk, nys eller hosta i armvecket. Näsduken skall slängas efter användning och händerna skall tvättas. 
  • Undvik att röra ögonen, näsan och munnen med otvättade händer. 
  • Överväg att undvika att skaka hand när du hälsar på människor. 
  • Undvik att besöka Wasa Teater om du uppvisar symptom som feber och hosta. Vi bokar gärna om dina biljetter utan ombokningsavgift. 

 

Kvällens föreställning (12.3) hålls som normalt. Vi inväntar AVI:s beslut om begränsningar av publika evenemang.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här