Marit Berndtson tilldelades riddartecknet av Finlands Vita Ros

Marit Berndtson tilldelades riddartecknet av Finlands Vita Ros

Marit har ett brinnande intresse för teatern och en dörr som alltid är öppen för alla.

Onsdag 26.8 tilldelades administrativa chefen Marit Berndtson Riddartecknet av Finlands Vita Ros orden som Republikens President har förlänat.

Marit anställdes till Wasa Teater år 1995 först som producent för att sedan få titeln administrativ chef. Marit har utvecklat finlandssvenska teatrarnas publikarbete och hon är en bärande röst i organisationen Finlands teatrar rf. där hon särskilt bevakat regionteatrarnas situation och framtid. Hon har anlitats som sakkunnig på nationell nivå bland annat då statsandelssystemet reformerats och på arbetsgivarsidan har hon också anlitats då kollektivavtalen ska utvecklas. Hon har även varit med och utvecklat dramadiplomprogrammet vid Vasa Övningsskolas gymnasium.

Berndtson har i sitt arbete tagit in teatern i den digitala åldern, professionaliserat dess marknadsföring och försäljning samt skapat en arbetsgemenskap som präglats av samsyn och en stark vi-anda. Genom Berndtsons engagemang har Wasa Teaters position som central kulturbärare i svenska Österbotten stärkts. Hon besitter en unik kombination: hon både förstår och har ett brinnande intresse för teater samtidigt som kunnandet inom det förvaltningsmässiga är starkt. Berndtsons känsla för realism har lagt grunden till att teatern utvecklats framgångsrikt under de år hon varit verksam på teatern.

Marit Berndtsons kunnande har på nationell nivå betydelse för teaterfältet, hon är en person som ofta kontaktas gällande frågor kring administration, samarbetsprojekt, publikarbete och andra för branschen relevanta frågor.

Inför firandet av Wasa Teater 100 år renoverades teaterfastigheten, Berndtson har haft en aktiv medverkan i gällande planering och finansiering av denna satsning.

Det är en stor förmån för Wasa Teater att ha en person som Marit i huset, Marit har ett brinnande intresse för teatern och en dörr som alltid är öppen för alla. Utan att spara på sig själv har hon engagerat sig i såväl stort som smått i teaterhuset, alltid med teaterns bästa för ögonen.

—-

Texten är ett sammandrag av Söfuks styrelseordförande Anders Norrbacks tal från överräckningen 26.8.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här