Edith Södergran-seminariet ”Vi som älskar Edith” den 13 september på Wasa Teater

Edith Södergran-seminariet ”Vi som älskar Edith” den 13 september på Wasa Teater

  Edith Södergran sällskapet firar 30-år med seminariet ”Vi som älskar Edith” den 13 september på Wasa Teater.   Programmet: 10.00 Charlotta Kerbs inleder med sång   10.05 Välkomstord, teaterchef Ann-Luise Bertell och ordförande för Edith Södergransällskapet Birgitta Snickars von Wright   10.15 Agneta Rahikainen: Det lungsjuka geniet från Raivola – myter om Edith Södergran […]

 

Edith Södergran sällskapet firar 30-år med seminariet ”Vi som älskar Edith” den 13 september på Wasa Teater.

 

Programmet:

10.00 Charlotta Kerbs inleder med sång

 

10.05 Välkomstord, teaterchef Ann-Luise Bertell och ordförande för Edith Södergransällskapet Birgitta Snickars von Wright

 

10.15 Agneta Rahikainen: Det lungsjuka geniet från Raivola – myter om Edith Södergran

 

11.15 Södergran -fanboy Petter Sandelin samtalar med regissör Cilla Back: Brokiga iakttagelser, att svärma för Södergran – två fans samtalar.

 

12.15-13.15 Lunch på Ernst
Charlotta Kerbs, sång och diktläsning av skådespelarna Ylva Ekblad och Maria Udd.

 

13.30 DuvTeatern: När jag skriver går jag in i ett blomhus fullt med blommor
– om arbetet med poesiföreställningen Den Brinnande Vargen.
Av och med Irina von Martens, Karolina Karanen, Martina Roos, Claes Andersson och Mikaela Hasán.

 

14.15 Studerande Satu Laukkanen berättar om sin väg till Edith

 

14.30 Lilla Edithpriset: pristagarna läser sina dikter

 

14.50 Kaffe och bakelse

 

15.15 Stora Editpriset utdelas av Agneta Rahikainen

 

15.30 Avslutningsord av teaterchef Ann-Luise Bertell. Charlotta Kerbs sång.

 

19.00 Förställningen Skrattande Strimma av en Scharlakanssol

 

 

 

Deltagaravgift

Deltagaravgift 30 euro ( betalningsdagens valutakurs för deltagare från Sverige ) som omfattar teaterbiljett och seminarieavgift. Lunchen betalar deltagarna själva.
Deltagarna står själva för logi och resor. Logi kan bokas på hotell Astor i Vasa som har ett specialpris för seminariedeltagarna. Gå in på www.astorvaasa.fi

 

 

Anmälan

Anmäl Dig på adressen sodergransallskapet@gmail.com senast den 30. 8 2014.
Deltagaravgiften betalas till Edith Södergransällskapet, konto i Finland: FI17 4963 1040 0131 33, konto i Sverige: Nordea PlusGiro 1117433-1. Märk inbetalningen Edithseminariet 13. 9 2014.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här