Ett drama i byggnaden med nutida formspråk

Vi bygger in ett drama i byggnaden med ett nutida formspråk

–    Arkitekt Anders Höglund om renoveringsplanerna

Renoveringen av Wasa Teater är inte enbart en teknisk utmaning; den kanske största utmaningen är att mejsla fram nya inbjudande och attraktiva rum för möten, teater och mat. Dessa nya rum skall finnas på gatuplanet, där rummen vävs in varandra och förbinds med inre stråk, där gränsen mellan ute och inne suddas ut.

På gatuplanet kommer all servering att äga rum; där möts publiken innan föreställningen börjar och under pausen, där kan publiken också möta skådespelarna efter en föreställning. På gatuplanet kan flera verksamheter äga rum samtidigt genom att man bygger två nya estrader anpassade för olika former av scenkonst, till exempel mindre teateruppsättningar, och stand-up.

Restaurangen Ernst återuppstår och tillsammans med bistron bildas en fin helhet för luncher, middagar, spontana afterworksitsar, fester med mera.

Wasa Teater öppnar alltså nya och gamla dörrar till en värld av teater och estradkonst – för alla.

Wasa Teater vistas i en byggnad från 1955, som på gott och ont ger sin prägel åt verksamheten. Byggnaden har arkitektoniska kvaliteter, som det anstår en 50-talsbyggnad, men är samtidigt föråldrad och opraktisk.

Avsikten med renoveringen och ombyggnationen är att ta tillvara byggnadens själ. Formspråket, färg- och materialvärlden bevaras och restaureras. Men vi slutar inte där utan bygger in ett drama i byggnaden med ett nutida formspråk, med design och materialvärld. Ett drama, som också skall överraska med humoristiska inslag.

I huvudentrén kommer publiken att möta en förstorad vestibul, som är ”putsad” från inventarier. I vestibulen öppnar sig en direkt access till ”Gården” och den nya aulan ”Glaset” samt även till restaurangen Ernst.  Garderoben finns till vänster från huvudentrén sett och vetter mot dekorverkstadens nya utrymmen med ett stort fönster; verkstadens skyltfönster till publiken.
Alla typer av kultur- och konstyttringar föregås av en process, som ofta är lång och krävande. Därför är det viktigt att kunna projicera en del av denna process i ett autentiskt skyltfönster.

Glaset, som ”kläms” in mellan två byggnader blir en öppen och ljus aula för pausserveringar och föreställningar. Glaset kan användas för olika verksamheter; allt från mindre föreställningar till seminarier eller privata tillställningar. Via Glaset öppnas en enkel access från vestibulen till Vasallen, som på detta sätt tydligare integreras med gatuplanet.
Från gatuplanet leder fortsättningsvis två trappor upp till andra våningen och teatersalongen. Salongen förstoras med en ny läktare och tekniken förnyas och moderniseras. Ventilationssystemet förnyas och förbättras.

Ambitionen är att den ursprungliga materialpaletten återskapas med träslag som mahogny och alm, samt att stolarna från 1955 bevaras och renoveras.

Den nya läktaren erbjuder sittplatser för ca 40 personer. I aulan mot Kyrkoesplanaden placeras trappan, som via ett burspråk i glas leder in till läktaren.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här