#dethändemig

Vad har hänt i ditt liv som du skulle vilja se på Wasa Teaters scen?

På Wasa Teater vill vi samla berättelser ur livet för att dramatisera dem till en föreställning. Och vi behöver din hjälp.

Jag glömmer aldrig när…
Sms-et den dagen förändrade allt…
När chefen berättade att jag var uppsagd…
Det här har jag aldrig berättat för någon…
Jag blev tvungen att lämna mitt hem…

Hur börjar din berättelse? Och hur fortsätter den? Vad hände dig?

Skriv till oss om avgörande livsval, oväntade händelser, hemligheter, sorger och lyckor. Din historia kan vara vilken som helst men det ska ha hänt under din livstid och ha en anknytning till Österbotten.

Genom att ta del av andras berättelser får vi en större förståelse för varandra, känner igen oss i varandra och får uppleva erfarenheter som är nya för oss. Alla har en historia värd att berätta.

Uppgifterna behandlas konfidentiellt. Vi önskar få din berättelse senast den 30 september 2022.

Mera information, fråga & svar

Vad ska jag berätta om?

Du kan berätta om egentligen vad som helst. Du väljer själv det som känns viktigt för dig. Vi vill dock att det ska vara något som hänt dig under din livstid och som har en anknytning till Österbotten. Det kan handla om konsekvenser, positiva eller negativa, av något val du gjort i livet, något du ångrat, någon hemlighet du bär på, någon händelse eller samhällsförändring som inneburit en vändpunkt eller haft stor betydelse i ditt liv. Det kan vara glädje eller sorg. Men det behöver inte heller vara de stora livsomvälvande situationerna, det kan också handla om vardagslunk, humor och dråpligheter. Kanske har livet gett dig en klokskap du vill dela med dig av?

Vad är anknytning till Österbotten?

Några exempel:

 • Det du berättar om har hänt i Österbotten
 • Du bor i Österbotten
 • Du är född i Österbotten
 • Du har kommit till Österbotten från ett annat land eller en annan del av landet
 • Du har flyttat bort från Österbotten
 • Du har varit på besök i Österbotten eller är en österbottning på resa

Hur gör jag för få med min berättelse?

Det finns olika sätt. Vi vill att det ska vara så tillgängligt som möjligt för så många som möjligt.

 • Här på Wasa Teaters hemsida kan du skicka in din text eller ladda upp din text- eller mediefil med din berättelse.
 • Vill du av olika orsaker inte skriva kan du lämna din e-postadress så tar vi kontakt för en intervju.
 • Via hemsidan kan du också ställa frågor ifall du vill ha mer information.
 • Du kan också skicka in din historia med vanlig post till adressen:
  Wasa Teater
  #dethändemig
  Kyrkoesplanaden 16
  65100 Vasa

Senast den 30 september 2022 vill vi ha din historia.

Hur ska jag skriva?

Formulera dig fritt, långt eller kort. Och notera att det här är ingen uppsatstävling eller grammatikprov utan huvudsaken är att din historia tydligt framgår av texten. Uttrycker du dig hellre på vers än i prosa går det också bra.

Måste jag skriva på svenska?

Nej, det är inget krav. Föreställningen kommer att vara svenskspråkig men vi tar gärna emot berättelser på finska och engelska. Texter som översatts från andra språk till svenska via olika översättningsprogram är helt okej. Vi välkomnar också uttryck på dialekter eller subspråk.

Får jag vara anonym?

Ja, det får du. Du väljer själv om du vill uppge kontaktuppgifter eller inte. I vissa fall kanske vi skulle vilja höra av oss för att fördjupa berättelsen med en intervju men du väljer själv om du vill bli kontaktad eller inte.
Samtliga inlämnade bidrag kommer att behandlas anonymt och ytterst konfidentiellt. Har du valt att uppge kontaktuppgifter är det endast dramaturgen som tar emot bidragen som har tillgång till de uppgifterna.
Det kommer givetvis inte i föreställningen att nämnas några namn eller framgå vem som står bakom respektive berättelse.

Vad ska det bli av det?

Målsättningen är att ett urval av berättelserna ska sammanställas till en föreställning på Wasa Teater. Hur den blir och vad den kommer att innehålla bestäms helt och hållet av de inlämnade historierna. Som koordinator och dramaturg för projektet fungerar journalisten och kulturarbetaren Anci Holm.

Skicka in din berättelse eller kontakta oss

Skriv in din berättelse i textfältet eller ladda upp en fil.