Wasa Teater samlar in berättelser ur livet

Wasa Teater samlar in berättelser ur livet

Målsättningen med projektet #dethändemig är att sammanställa berättelser till en föreställning på Wasa Teater.

Med projektet #dethändemig vill Wasa Teater samla in österbottniska berättelser och händelser som senare ska bli en föreställning på Wasa Teater. I april 2022 inleds insamlingen av berättelser – och Wasa Teater behöver hjälp!

Teaterchefen Ann-Luise Bertell och journalisten/kulturarbetaren Anci Holm är initiativtagare till projektet. Målsättningen med projektet #dethändemig är att sammanställa berättelser till en föreställning på Wasa Teater. Berättelserna ska spegla nulevande människors erfarenheter och händelserna behöver ha anknytning till Österbotten. Ett lämpligt urval av berättelser dramatiseras till en föreställning.

Genom att ta del av andras berättelser får vi en större förståelse för varandra, känner igen oss i varandra och får uppleva erfarenheter som är nya för oss. Projektet är ett sätt för Wasa Teater att spegla sin region och sin publik.

Jag glömmer aldrig när…
Sms-et den dagen förändrade allt…
När chefen berättade att jag var uppsagd…
Det här har jag aldrig berättat för någon…
Jag blev tvungen att lämna mitt hem…

…så kan exempelvis en berättelse börja.

Hur börjar din berättelse? Och hur fortsätter den? Vad hände dig?

Skriv till oss om avgörande livsval, oväntade händelser, hemligheter, sorger och lyckor. Din historia kan vara vilken som helst men det ska ha hänt under din livstid och ha en anknytning till Österbotten. Genom att ta del av andras berättelser får vi en större förståelse för varandra, känner igen oss i varandra och får uppleva erfarenheter som är nya för oss. Alla har en historia värd att berätta.

Uppgifterna behandlas konfidentiellt. Vi önskar få din berättelse senast den 31 maj 2022

Vem kan delta?

Den primära målgruppen för projektet är personer med anknytning till Österbotten, här boende, inflyttade och utflyttade. Alla, som har en berättelse att dela, är välkomna att delta.

Vart skickar man sin berättelse?

Man kan gå in på www.wasateater.fi/dethandemig för att läsa mera om projektet, för att skicka in sin berättelse eller för att be om att bli kontaktad. Som koordinator och dramaturg för projektet fungerar journalisten och kulturarbetaren Anci Holm.

Ladda ner pressbild >>
Anci Holm & Ann-Luise Bertell
Foto Frank A. Unger

 

WASA TEATER KERÄÄ TOSIELÄMÄN TARINOITA

Onko elämässäsi tapahtunut jotain sellaista, jonka haluaisit nähdä Wasa Teaterin lavalla?

Haluamme Wasa Teaterissa kerätä tosielämän tarinoita ja dramatisoida niistä teatteriesityksen. Tarvitsemme tähän sinun apuasi.

Miten tarinasi alkaa? Ja miten se jatkuu? Mitä sinulle tapahtui?

Kirjoita meille ratkaisevista elämänvalinnoista, odottamattomista tapahtumista, salaisuuksista, surusta ja onnesta. Sinun tarinasi voi olla millainen tahansa, mutta sen on täytynyt tapahtua elinaikanasi ja olla jollain tavalla yhteydessä Pohjanmaalle.

Kaikilla on kertomisen arvoinen tarina. Lue lisää Wasa Teaterin projektista osoitteella www.wasateater.fi/dethandemig.

 

WASA TEATER COLLECTS TRUE-LIFE STORIES

Has something happened in your life that you would like to see played on the stage at Wasa Teater?

At Wasa Teater, we want to collect true-life stories and dramatize them into a theatrical performance. And we need your help.

How does your story begin? And how does it continue? What happened to you?

Write to us about crucial life choices, unexpected events, secrets, sorrows, and joys. Your story can be about anything, but it must have happened during your lifetime and be connected to Ostrobothnia.

Everyone has a story worth telling. Read more about Wasa Teaters project on www.wasateater.fi/dethandemig.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här