Wasa Teater får tillgänglighetspris

Wasa Teater får tillgänglighetspris

Wasa Teater får den första tillgänglighetsutmärkelsen av Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.

Wasa Teater får den första tillgänglighetsutmärkelsen av Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Valet stod mellan företag och organisationer som gjort goda gärningar för synskadade personer.

– Tillgänglig kultur är en språngbräda till ett jämlikare samhälle. Många upplever kultur som väldigt viktigt och därför ska vi se till att alla får uppleva föreställningar på sitt eget sätt. Att gå på teater, föreställning eller konsert ger ett aktivt och självständigt liv. Vi hoppas att detta pris även sporrar andra teatrar till att göra sina föreställningar tillgängliga, säger FSS styrelseordförande Sune Huldin.

Wasa Teater har varit positivt inställda till tillgänglig kultur. De har aktivt jobbat tillsammans med föreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. Åsa Salvesen, teaterchef på Wasa Teater, är glad för att tillgänglighet uppmärksammas.

– Vi är väldigt glada och tacksamma över utmärkelsen eftersom Wasa Teater redan länge målmedvetet arbetat för att slipa ner trösklar på alla plan. Utmärkelsen är ett resultat av det goda samarbetet vi har med den lokala föreningen Vasa Svenska Synskadade, och det samarbetet är vi tacksamma för. De flesta av teaterns föreställningar på stora scenen syntolkas, textas och förstärks för att anpassas till hörapparater, säger Åsa Salvesen.

Den som inte ser missar mycket av det tysta som händer på scenen: kroppsspråk, miner och scenografi. Men inte om teatern erbjuder syntolkning. När dialogen tystnar förklarar en seende person vad som händer på scenen. Denna tolkning förmedlas trådlöst till synskadade personer med hjälp av mikrofon och hörlurar. För att få till en bra tolkning måste syntolken få se en föreställning flera gånger. Bland annat detta har Wasa Teater låtit syntolkarna göra.

– Kultur ska finnas till för alla, oberoende av om man har ett funktionshinder eller inte. Det här priset ger oss verkligen en extra kick att hitta nya innovativa lösningar som inte utesluter någon, säger Salvesen.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här