Wasa Teater vald till en del av projektet Konsttestarna

Wasa Teater vald till en del av projektet Konsttestarna

Över 50 kulturinstitutioner bjuder konsttestare på kulturupplevelser

Totalt 55 konstinstitutioner eller arbetsgrupper har blivit utsedda att medverka i projektet Konsttestarna som har initierats av Suomen Kulttuurirahasto i samarbete med Svenska kulturfonden. Institutionerna kommer under läsåret 2017-2018 att nå ut till totalt 65 000 åttondeklassister och deras lärare.

Organisationerna inom konstbranschen fick under sommaren 2016 komma med förslag på hur de skulle bidra till att förverkliga projektet Konsttestarna. 135 konstinstitutioner och -organisationer lämnade in sina förslag. Bland de 55 som utsågs att delta i projektet finns både svensk- och finskspråkiga organisationer och en del institutioner som producerar samma föreställning både på svenska och på finska.

skr_banneri_jattiboksi_468x400_sve_03Målet med projektet är att erbjuda skoleleverna en oförglömlig konstupplevelse, som i bästa fall leder ett livslångt intresse för kultur. Vid urvalet lades huvudsakligen vikt vid den konstnärliga kvaliteten, hur man planerar att ta emot ungdomarna och vilket slags publikarbete de erbjuds under sitt kulturbesök. Varje organisation ska ha kapacitet för att under ett år kunna ta emot en betydande andel åttondeklassister från det egna landskapet. Många små fria grupper utan offentlig finansiering antog också utmaningen, rentav med större engagemang än vissa etablerade konstinstitutioner.

Deltagande institutioner i Österbotten är Wasa Teater och Vasa stadsorkester

Wasa Teater kommer att hösten 2017 erbjuda åttondeklassisterna ett unikt besök till musikalen ”Ingvar! – En musikalisk möbelsaga” med tillhörande publikarbete. 

 

Tilläggsinformation om projektet ges av:

Sonja Ollas-Airinen
projektombudsman, Svenska kulturfonden
tfn 050 3799 044

 

Anu-Maarit Moilanen
ansvarig koordinator, Förbundet för barnkulturcenter i Finland
tfn 044 9784 893

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här