Evenemanget We Too See You donerar alla inkomster till Röda korset

Evenemanget We Too See You donerar alla inkomster till Röda korset

Idag (1.3.2017) tar flera teatrar i Finland ställning för en human asylpolitik inom ramen för We See You Migri / We Read You Migri. På Wasa Teater ordnades söndagen den 19.2 evenemanget We Too See You för att uppmärksamma kampanjen We see you, som jobbar för en bättre, humanare och rättvisare asylpolitik i Finland. Programmet […]

Idag (1.3.2017) tar flera teatrar i Finland ställning för en human asylpolitik inom ramen för We See You Migri / We Read You Migri. På Wasa Teater ordnades söndagen den 19.2 evenemanget We Too See You för att uppmärksamma kampanjen We see you, som jobbar för en bättre, humanare och rättvisare asylpolitik i Finland.

Programmet under dagen var föreläsningenen “U don´t know” med Hamza Aljubory och Ali Alrubaye, en konsert där lokala artister, teaterns skådespelare samt asylsökande uppträdde. Det fanns också en konstutställning, arabiska delikatesser som asylsökande bakat och en sagostund på svenska för barnen.

Fullt hus på teatern

Dagen blev mycket lyckad och uppskattningsvis besöktes teatern av ca 400 personer. Wasa Teaters evenemang We Too See You inbringade 3672€ som doneras till Röda Korsets svenska lokalavdelning i Vasa. Bidraget kommer att användas för att hjälpa papperslösa asylsökande.

På bilden initiativtagarna Susanne Marins, Tove Qvickström, Alexander Nyberg och Sara Snickars som överräcker pengarna till Ulf Lassander från Röda Korset.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här