Ett samarbete som stärker sammanhållningen

Ett samarbete som stärker sammanhållningen

När Wasa Teater fattade beslut om att sätta upp sitt allra första TIU-program behövdes grupper av elever som kunde delta i processen, detta resulterade i ett samarbete med Vasa övningsskola.

När Wasa Teater fattade beslut om att sätta upp sitt allra första TIU-program, stod det hastigt klart att det behövdes grupper av elever som kunde delta i processen och fungera som provpublik. Detta för att man skulle kunna repetera och utforska de tankegångar som teaterupplevelsen väckte hos de unga. Wasa Teater inledde därför ett samarbete med Vasa övningsskola.

Skolans gymnastiksal användes som repetitionsutrymme. Dit kom elever från åk 4-8 komma för ta del av processen och utvecklingen av produktionen. Slutresultatet, TIU-programmet ”Världen är så stor” är nu ute på turné i Svenskfinland. Jag gjorde ett återbesök till två av de lärare som tillsammans med sina elever hade tagit del av föreställningen under process.

Katrina Åkerholm och Sandra Bernas arbetar i högstadiet på Vasa övningsskola. Tillsammans med eleverna i klass 7 har de följt med processen kring produktionen och tagit del av studiematerialet och workshoparna. Klass 8 fungerade som provpublik och tog del av studiematerialet och workshopar kring produktionen. Redan på våren hade de informerat eleverna om samarbetet.
– Det fanns nog ett intresse genast från början. De såg fram emot att få jobba närmare en teaterproduktion än de gjort tidigare och vara med och testa olika scener, säger Åkerholm.
– Sjuorna var jätteglada och förväntansfulla, de fick intrycket av att dom var viktiga för att pjäsen skulle bli till. Det var också ett utmärkt tillfälle för eleverna att få se hur en text växer fram, hur den får ett syfte och hur den sedan förmedlas, säger Bernas.

Hur har ni och eleverna upplevt TIU-programmet?
– Det har varit intressant att få vara med och levandegöra en upplevelse som vi annars bara läser om. Man kan läsa en text om en flykting och reflektera kring den, men att få den där känslan i kroppen – det ger en helt annan förståelse. Jag tycker det har uppfyllt förväntningarna som vi hade, säger Bernas
– Sedan var det intressant att följa med hur olika sjuorna och åttorna upplevde TIU-programmet, eftersom de var olika mycket involverade i processen. Det tyder på att ju mer vi pedagoger tillsammans med teatern kan förbereda teaterbesöket för eleverna, desto djupare blir upplevelsen och diskussionerna efteråt, säger Bernas

Det stärker sammanhållningen i gruppen, deras frimodighet och deras självförtroende.

Vad har det gett för mervärde?
– De har fått en annan förståelse för teaterberättande och byggstenarna i en produktion har blivit mycket tydligare. När vi diskuterat TIU-programmet så märker man också att det sätter igång tankar, även om tankarna kanske inte direkt förändras. Men processen kommer igång, säger Åkerholm
– Helhetsbilden av tematiken har blivit tydligare. För oss ger varje liten aktivitet, diskussion och fundering en möjlighet att fostra, påminna eleverna om våra värderingar och visa vägen. En annan sak jag kom att tänka på är när de får delta i workshopar tillsammans med teaterpedagogen innan och efter teaterbesöket. Det stärker  sammanhållningen i gruppen, deras frimodighet och deras självförtroende. De hittar lättare sin plats i gruppen och det bidrar till ett positivare klimat för dem. De lär sig vara tillsammans, ta ställning, lyssna på varandra, säger Bernas.

Hur skulle ni vilja utveckla denna form av arbete?
Jag tänker att man skulle kunna jobba ännu mer ämnesöverskridande i skolorna. Nu var det modersmålslärarna som var inblandat från oss. Man kunde även ta in till exempel historia. Det aktualiserar ju också det här med de mångsidiga kompetenserna som finns i läroplanen, säger Åkerholm

Om Wasa Teater satte upp ett nytt TIU-program, vad skulle det då kunna handla om?
– På ett sätt passar det här namnet på pjäsen så bra, ”Världen är så stor”. Det är lite så jag tänker på tonåringar; att vi har en så stor värld. De ska ut i den och det finns så mycket i den som man skulle vilja hjälpa dem förstå eller trösta dem med att det inte är så farligt. En pjäs får nog egentligen handla om vad som helst som har med livet att göra, det kommer att träffa rätt i en tonårings behov, säger Bernas

Text: Sarah Bergkulla, teaterpedagog
Foto: Linus Lindholm

 

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här