Bli vår Wänkommun

För att bygga en livskraftig kommun med välmående invånare behövs kultur.

Forskning visar att konst- och kulturupplevelser gynnar välmående för alla åldrar och ökar den sociala hållbarheten i samhället. Det finns ett starkt samband mellan delaktighet i kulturlivet och ett samhälles innovationsförmåga. Därför vill vi initiera ett intensifierat samarbete med kommunerna, där 2-3 kommuner per kalenderår är Wasa Teaters Wänkommun. Wänkommunsprojektet finansieras främst via externa medel, lokala fonder och stiftelser.

Vårt samarbete utformas i samarbete med er och anpassas efter era önskemål och behov.

Anmäl er kommuns intresse senast den 31.8.2023