Ordförande Maria Östergård Käld överräcker Wasakärven nr. 208 till Ulf Johansson

NOMINERA ÅRETS PRISTAGARE 2023

 

Stiftelsen Wasa Teaters pris för främjandet av scenkonsten i Österbotten inrättades år 2000 för att uppmärksamma sådana personer eller grupper som under det gångna spelåret genom sin insats på ett föredömligt sätt bidragit till att utveckla den levande scenkonsten och intresset för teater i Svenska Österbotten.

Vid valet av pristagare bör hänsyn tas till förmågan att

– Utnyttja det egna kunnandet för att finna fördomsfria och nyskapande lösningar
– Ta upp dagsaktuella frågor och händelser
– Väcka publikens uppmärksamhet
– Stärka den regionala identiteten och bilden av Svenska Österbotten

Vem ska få priset?

Nu har du chansen att nominera årets pristagare. Stiftelsen Wasa Teater har utsett en jury bestående av både styrelsemedlemmar som oberoende yttre sakkunniga. Juryn utser en vinnare den 20.12.2023 på basen av de nomineringar som kommer in. Nominera senast den 15.12.2023.

Personen eller gruppen som nomineras kan vara verksam inom professionell teaterverksamhet eller på amatörnivå.