Teateraktiviteter för seniorer

HÄLSOFRÄMJANDE TEATERLEK

Wasa Teaters teaterpedagog erbjuder besök till seniorgrupper, boenden och äldrevården med hälsofrämjande teaterlek. På deltagarnas egna villkor erbjuds möjligheten att leva ut hela sitt register, skratta och ha roligt. Teaterlek för seniorer är bra för både kroppen och hjärnan. Seniorerna medverkar aktivt i programmet. Forskning tyder på att kulturella aktiviteter har en positiv inverkan på hälsotillståndet.

Teater i vården och seniorteater

Wasa Teaters vill utveckla digitala kulturtjänster i svenska Österbotten med betoning på seniorer. Vi vill erbjuda professionell teaterkonst till underrepresenterade grupper som inte längre kan ta sig till teatern eller kan ta emot teaterbesök. Kulturupplevelser är särskilt viktig för människor för vilka kulturtjänster är svårtillgängliga eller begränsade. Med teaterkonsten som verktyg skapar vi hälsofrämjande teaterbesök som värnar om deltagarens kommunikativa, estetiska och emotionella kompetens.

KOMMENTARER VI FÅTT

”Vems flick e ni?”
”Släpp it ut dom!”
”Ni va nu no en färgrann och trevli spjälgardin”
”Nä, ja tänker it jär na ja i”
”It ska ni väl far heim änn, ni kom ju just”
”Foar ja adopter de?”
”De tog en stund innan jag mindes hur man skrattar, det var så länge sen”

BOKA OSS FÖR GLÄDJE OCH GEMENSKAP

Från 390 € (+ moms) beroende på upplägg och önskemål. Kan arrangeras online eller på plats.

TIPS! Svenska kulturfondens bidrag Kultur i vården beviljas för att anlita en eller flera kulturarbetare som tillsammans med de inneboende skapar, upplever och är kreativa i bred kulturell bemärkelse. En enhet kan ansöka om 1000 euro på 12 månader. För mer information se: www.kulturfonden.fi.

 

Dina kontakter

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här