För daghem och skolor

PUBLIKARBETE GÖR TEATERN MER
TILLGÄNGLIG, ANGELÄGEN OCH INTRESSANT

När barn och unga får ta del av våra teaterpedagogiska tjänster, så förvandlas teaterbesöket till en konstnärlig, underhållande och pedagogisk upplevelse. Våra materialpaket bidrar till att utveckla barns och ungas motoriska, sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens. Våra kunskapsmaterial, workshopar och utbildningspaket uppmuntrar till eftertanke, reflektion och diskussion innan och efter ett teaterbesök. Tillsammans med pedagogerna kan vi skapa konstnärliga läroprocesser vad gäller lärande, estetisk verksamhet och personlighetsutveckling. Wasa Teater arbetar målmedvetet med att vara i dialog med läroplanen och dess riktlinjer.

År 2017 belönades teaterpedagogerna Nina Dahl-Tallgren och Sarah Bergkulla med Illusionistpriset, ett hederspris som utdelas av Teaterinfo Finland. Teaterpedagogerna tilldelades priset för sin spetskompetens, för att på ett mångsidigt sätt använda drama- och teaterpedagogik i olika kontexter inom genren publikarbete.

UTBILDNINSGSPAKET FÖR PEDAGOGER

Wasa Teater erbjuder utbildningspaket i berättarkonst, teaterlek, forumspel, processdrama och rollspel. Ni får erövra grundläggande kunskaper och färdigheter i att använda dem som stöd i undervisningen. Utbildningen hålls av vår teaterpedagog. Pris från 600 €, enligt offert. Priset baserar sig på antal timmar och vilka specifika önskemål som finns. Ta kontakt med vår teaterpedagog nina.dahl-tallgren@wasateater.fi.

BLI PEDAGOGOMBUD PÅ WASA TEATER

Wasa Teater vill stimulera och främja den konstnärliga verksamheten i daghemmet, grundskolan 1-9, gymnasiet, yrkesinstitut, yrkeshögskolor och universitet. Det är därför väldigt betydelsefullt för oss att ha en kontaktperson på er arbetsplats. Som pedagogombud blir du en viktig länk mellan Wasa Teater och din arbetsplats.  

Vill du bli ett pedagogombud och få vårt nyhetsbrev?   

Anmäl dig till teaterpedagog@wasateater.fi

 

DAGHEM OCH FÖRSKOLA  

 

BOCKARNA BRUSE PÅ BADHUSET

Tema: Teaterlek med sagoböcker
Turné: Hösten 2022 – Våren 2023

 

KUNSKAPSBOK & WORKSHOP

Det pedagogiska materialet fokuserar på teaterlek med sagoböcker. Målet är att ge småbarnspedagoger verktyg för hur de med berättarkonst och teaterns magi kan göra något helt underbart utav bilderboken. Med materialet vill vi väcka barnens leklust och öppna dörren till deras fantasivärld. Det blir tokigt, roligt, absurt och alldeles underbart.

I samband med teaterbesöket kan du boka workshop med vår teaterpedagog. Vi kliver tillsammans in i sagobokens värld och kickar igång leklusten och fantasin. Det blir ett sagolikt äventyr! Ta kontakt med sarah.bergkulla@wasateater.fi, 044 750 3177 för mer information och bokning.

GRUNDSKOLA 1-6

 

PATRIK, IRENE OCH PENSIONÄRSMAKTEN

Tema: Social hållbarhet genom processdrama
Stora scen: Våren 2023

 

PEDAGOGTRÄFF & FÖRHANDSVISNING

Hjärtligt välkommen på pedagogträff och förhandsvining av vårens familjepjäs Patrik, Irene och pensionärsmakten onsdag 8.3, kl. 17. Vi inleder kvällen med att bekanta oss med det teaterpedagogiska materialet som består av ett processdrama och får en inblick i hur vi kan använda fiktionen som redskap för lärande. Efteråt bjuds pedagogerna på en förhandsvisning av pjäsen. Boka plats för dig och eventuella kolleger via biljettkassa@wasateater.fi eller tfn +358 (0) 6 320 9330 (må – lö, kl. 12-14, 15-18).

PROCESSDRAMA

Låt oss ta er med på ett fiktivt äventyr! Det teaterpedagogiska materialet består av ett processdrama som görs efter föreställningen. Nu har skolan möjlighet att bjuda in den lokala pensionärsföreningen/seniorer i skolan (mor/farföräldrar eller klassfarmor/farfar) och skapa ert egna fartfyllda äventyr. Barnen får åka på en fiktiv resa tillsammans med de äldre. I Patrik, Irene och pensionärsmakten finns en hel del olika uppfinningar. En hurdan uppfinning vill barnen skapa tillsammans med pensionärerna?

Syftet med processdramat är att stärka den sociala hållbarheten och välmående bland barnen och seniorerna. Genom övningarna kan eleven erövra viktiga färdigheter för umgänget med andra människor. Processdramat tränar på turtagning, samarbete, visa hänsyn, respekt och empati. Övningarna i processdramat uppmuntrar till att ta egna initiativ till socialt samspel och anpassa sig i umgänget med andra, ett åtagande som fortgår livet ut. Forskning visar att kontakter mellan generationerna skapar trygghet och ger möjligheter att se samhället och samhällsfrågor ur ett bredare perspektiv.

Processdramat kan utföras utan seniorer men vi uppmuntrar till att utforska vad mötet mellan dessa åldersgrupper kan generera för fina synergier i skolmiljön. Man kan även boka en av teaterns teaterpedagoger för att utföra processdramat eller få utbildning i processdrama som didaktiskt instrument i undervisningen. För mer information, ta kontakt med sarah.bergkulla@wasateater.fi.

Kika in lediga datum för bokning av processdrama>>>

GRUNDSKOLA 7-9, ANDRA STADIET
OCH UNIVERSITET

 

TIU-PROGRAMMET GLÄNTA

Tema: Hållbarhet
Turné: Hösten 2022 – Våren 2023

 

BAKGRUND OCH FÖRVÄNTNINGAR

Undervisnings- och kulturministeriet har för sin del i sin strategi 2030 gett löfte om att stärka Finlands internationella genomslag och globala ansvar samt förbundit sig till en hållbar utveckling. Vårt TIU-program kan vara ett sätt att konkretisera detta arbete, att engagera unga och lyfta fram behov och framtidsvisioner som främjar hållbar utveckling. Vi vill skapa förutsättningar för en rättvis och hållbar utveckling, formulera konkreta utvecklingsmål med inspiration till en positiv förändringskraft. Vi vill öppna ungas ögon och sinne för de olika verkligheter som finns och väcka människors vilja att bygga upp en mera hållbar livsstil. Vi förväntar oss följande resultat: (1) att de unga ges möjlighet att ta ansvar för den miljö de själva kan påverka men också skapa en övergripande förståelse för globala miljöfrågor, (2) att de ungas upptäcker konkreta idéer på insatser för hållbar utveckling i närsamhället och olika livsstilar kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. 

MÅLSÄTTNING

Målsättningen med det pedagogiska materialet är att ge verktyg för att undersöka vad som karaktäriserar en hållbar framtid och hur vi hittar och tillämpar lösningar som korrigerar en icke-hållbar livsstil. En handlingsplan mot en hållbar framtid där världen kan utvecklas, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. Att göra något konkret för miljön skapar välmående. Den yngre generationen är villig att förändra sin livsstil för att rädda planeten, ser sig själva som förebilder och de som kommer att leda utvecklingen mot en mer hållbar framtid. De unga förväntar sig att skolorna aktivt arbetar för hållbarhet.  

Materialet ger möjligheter att hitta nya sätt att tänka för att skapa en hållbar framtid. För att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete kring hållbarhet i skolan krävs ett engagerat team. Det krävs kommunikation, samverkan, respekt och att alla känner sig inkluderade i processen. Vårt material fungerar ämnesöverskridande och stöder fenomenbaserat lärande. Eleverna reflekterar och utforskar tematiken under förarbetet, föreställningsdelen och efterarbetet. Genom deltagandet i TIU-programmets alla delar, blir eleverna engagerade, fysiskt aktiverade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig då kunskapen förankras i verkligheten.   

UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE

Förarbetet leds av pedagogen i klassrummet. I materialet finns instruktionsvideo och lektionsplan som handleder såväl lärare som studerande genom arbetet. Vi rekommenderar att ni reserverar totalt 90 minuter för övningarna. Förarbetet behöver ske innan föreställningen, men i övrigt är tidpunkten inte avgörande. Syftet med förarbetet är undersöka vad som karaktäriserar en hållbar framtid.  

Efterarbetet leds av pedagogen i klassrummet. I materialet finns lektionsplaner som handleder såväl lärare som studerande genom arbetet. Vi rekommenderar att ni reserverar totalt 120 minuter för övningarna. Efterarbetet behöver ske efter föreställningen, men i övrigt är tidpunkten inte avgörande. Syftet med efterarbetet är undersöka hur vi hittar och tillämpar lösningar som korrigerar en icke-hållbar framtid. 

Samtala tillsammans med dina kolleger om hur ni vill lägga upp arbetet med TIU-programmet och tematiken. Vi erbjuder alla skolor/pedagoger stöd och handledning med att utföra för- och efterarbete. Det finns en möjlighet att boka ett handledningsmöte till sin skola. Vill ni ha stöd och hjälp att planera upplägget så kan ni boka en gratis handledning (60min) av teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren. Vår teaterpedagog guidar er genom det pedagogiska materialet och handleder så att alla pedagoger ska ha förutsättning att arbeta med materialet på bästa sätt. Ifall skolorna/pedagogerna vill ha stöd med att omsätta kunskapsbokens övningar i praktiken, besöker våra teaterpedagoger skolorna och genomför för- och efterarbete. Workshoparna kan även hållas digitalt om så önskas av skolorna. Workshoparna är gratis men resekostnader tillkommer besöket.  

Det pedagogiska materialet har utformats i tätt samarbete med experter och forskare inom tematiken. Vi bygger en hållbar framtid genom att uppmuntra, belysa kreativa och innovativa som kan göra en skillnad. Vi samverkar med näringslivet, företagen Wärtsilä och Stormossen medverkar i materialet.

VILL NI BOKA GRATIS HANDLEDNING?

Samtala tillsammans med dina kolleger om hur ni vill lägga upp arbetet med TIU-programmet och tematiken. Vi erbjuder alla skolor/pedagoger stöd och handledning med att utföra för- och efterarbete. Det finns en möjlighet att boka ett handledningsmöte till sin skola. Vår teaterpedagog guidar er genom det pedagogiska materialet och handleder (60 min) så att alla pedagoger ska ha förutsättning att arbeta med materialet på bästa sätt. Ifall skolorna/pedagogerna vill ha stöd med att omsätta kunskapsbokens övningar i praktiken, besöker våra teaterpedagoger skolorna och genomför för- och efterarbete. Workshoparna är gratis men resekostnader tillkommer besöket. Har ni frågor om det pedagogiska materialet i anknytning till TIU-programmet Glänta eller om TIU projektet, ta kontakt med: nina.dahl-tallgren@wasateater.fi, 050 300 7214. 

HEIMAN

Tema: Kulturarv
Stora scen: Hösten 2022-Våren 2023

KUNSKAPSBOK OCH DIGITAL PRESENTATION

Tid: 2 x 50-65 min
Tema: Kulturarv

Materialet är utarbetat för Konsttestarna, men kan mycket väl användas av andra skolor och grupper som ser föreställningen. Med det pedagogiska materialet till Heiman vill vi blicka bakåt på vår historia, se vad vi har med oss i ryggsäcken och spegla det mot vem vi är som står här idag. Syftet är att stödja elevernas utveckling av en kulturell identitet som grundar sig i respekt för de mänskliga rättigheterna. Kunskapsboken är ett enkelt verktyg för läraren. Den består av ett för- och efterarbete (färdiga lektionsplaner) till föreställningen som hålls av läraren i klassrummet. Alla pedagoger som är anmälda via Konsttestarna hittar länk till kunskapsboken via Konsttestarnas hemsida. Om du har frågor kring materialpaketet, ta kontakt med sarah.bergkulla@wasateater.fi

SKRÄDDARSYTT PROGRAM FÖR KONSTTESTARNA

Introduktion i salongen 

Tid: 5 minuter

Vi har en 5 minuter lång introduktion om produktionen, dess tematik och innehåll. Vi gör en inramning tillsammans med de unga för att öppna upp konstupplevelsen. Eleverna får nycklar att kunna reflektera, känna sig delaktiga och på så sätt kunna förankra teaterupplevelsen i sin egen omgivning.

Frågestund efter föreställningen

Tid: 5-10 minuter

Efter föreställningen får eleverna stanna kvar i salongen, vi fördjupar teaterupplevelsen genom ett samtal med skådespelarna kring deras arbete med produktionen. Eleverna och lärarna får möjlighet att ställa frågor. Tillsammans utforskar vi dialogen mellan scen och salong.

Om du har frågor kring materialpaketet och Konsttestarnas besök, ta kontakt med sarah.bergkulla@wasateater.fi

 

Dina kontakter

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här