För daghem och skolor

PUBLIKARBETE GÖR TEATERN MER
TILLGÄNGLIG, ANGELÄGEN OCH INTRESSANT

När barn och unga får ta del av våra teaterpedagogiska tjänster, så förvandlas teaterbesöket till en konstnärlig, underhållande och pedagogisk upplevelse. Våra materialpaket bidrar till att utveckla barns och ungas motoriska, sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens. Våra kunskapsmaterial, workshopar och utbildningspaket uppmuntrar till eftertanke, reflektion och diskussion innan och efter ett teaterbesök. Tillsammans med pedagogerna kan vi skapa konstnärliga läroprocesser vad gäller lärande, estetisk verksamhet och personlighetsutveckling. Wasa Teater arbetar målmedvetet med att vara i dialog med läroplanen och dess riktlinjer.

År 2017 belönades teatern med Illusionistpriset, ett hederspris som utdelas av Teaterinfo Finland. Teaterpedagogerna tilldelades priset för sin spetskompetens, för att på ett mångsidigt sätt använda drama- och teaterpedagogik i olika kontexter inom genren publikarbete.

 

DAGHEM, FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA 1-6

 

DET OSYNLIGA BARNET

Tema: Välbefinnande med kärlek och snälla ord
På turné till daghem och förskola hösten 2021
Läs mer om pjäsen här>>>
Ladda ner pdf. om publikarbetet här>>>

Kunskapsbok

”Enligt Vilja Laaksonens (2014) forskning hade de barn som utsatte andra för mobbning speciellt svårt med att ta andra i beaktande. Medan de som blev mobbade hade svårt att upprätthålla samspelet med andra barn. De som både var utsatta och utsatte andra hade svårt med att upprätthålla samspel men också att stödja sina kamrater.”

– Maria Stoor-Grenner & Jennie Stoltzmann-Frankenhaeuser., Folkhälsan

Med kunskapsboken vill vi stödja och stärka barnets psykiska hälsa och öka välbefinnandet hos individen och gruppen, där kärlek och snälla ord spelar en central roll. Vi vill inspirera pedagoger att utforska och upptäcka verktyg för att stärka barnet, ge dem utrymme att hantera jobbiga känslor, oro och ångest. Kunskapsboken har skapats i samarbete med Folkhälsan och Barnavårdsföreningen.

Kunskapsboken är ett handledningsmaterial för pedagogen och innehåller ett för- och efterarbete till pjäsen.  Kunskapsboken kostar 50 euro (gratis för pedagogombud).

Workshop utomhus / online

Wasa Teater erbjuder en värmande workshop kring tematiken: välbefinnande med kärlek och snälla ord. Man kan boka ett eller flera besök av en kompisfilur som tillsammans med barnen på ett lekfullt sätt undersöker tematiken. Genom drama- och teaterlek utvecklas barnens egna resurser. Övningarna i workshopen synliggör gruppens dynamik och ger pedagogen ett utmärkt tillfälle att iaktta samspelet. Workshopen varvar små rollspel, dramaövningar och teaterlekar som utvecklar barnens empatiska förmåga.

Workshopen kan hållas digitalt eller utomhus. Workshopen kostar 50 euro / 45 minuter (+ ev km-ersättning) och bokas via teaterpedagog marja.vuori@wasateater.fi.

Online föreläsning: Välbefinnande med kärlek och vänliga ord

Vi erbjuder föräldraföreningar en föreläsning om känslor tillsammans med teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren. Tillsammans med teaterpedagog Sarah Bergkulla har hon utvecklat ett material kring känslor med känslokort och handbok. Föreläsningen uppmuntrar till att naturligt, bekvämt och avslappnat prata om känslor i vardagen. Du får lära dig knep för att identifiera, hantera och uttrycka känslor samt förstå och hantera andras känslor. Att lära sig om känslor stärker självkänsla och självförtroende. Att sätta ord på vad vi upplever och hitta konstruktiva strategier för att handskas med känslor leder till att vi bemöter och kommunicerar tydligare med varandra. Målet är att öka välbefinnandet i familjen, bibehålla lugnet och fokusera på det positiva. Föreläsningen kostar 400 euro + moms 24% (i priset ingår förberedande samtal, planering, föreläsning och eventuella resor om föreläsningen görs på plats). Boka en föreläsning hos er via nina.dahl-tallgren@wasateater.fi, +358 (0)50 300 7214.

 

VÄNSKAPSSPEL

Ladda ner pdf. om vänskapsspelet här>>>

”Jag har spelat med åk 3-4 och det fungerade riktigt bra. Ni har gjort ett jättebra jobb med utvecklandet av spelet. Uppdragen var jättetrevliga och eleverna gjorde dem ”på riktigt”.”

-respons från en pedagog

I Wasa Teaters vänskapsspel är kärlek och vänliga ord grunden för ett lyckat samspel. Under spelets gång får barnen utmaningar som utvecklar deras sociala kompetens och kommunikativa förmåga. Genom spelet tränar barnen på att identifiera, hantera och uttrycka känslor. Att sätta ord på vad vi upplever och hitta konstruktiva strategier för att handskas med känslor leder till att vi bemöter och kommunicerar tydligare med varandra. Målet är att öka välbefinnandet i gruppen, bibehålla lugnet och fokusera på det positiva.

Daghemmet eller skolan hyr spelet av teatern. Spelet kan hämtas från teatern eller skickas per post (postavgifter tillkommer).

Uthyrningspris: 50 euro + moms / 2 veckor (+ ev. postkostnader)

 

GRUNDSKOLA 7-9, ANDRA STADIET
OCH UNIVERSITET

 

(GEM)ENSAM

Tema: Ensamhet
På turné: Hösten 2021, våren 2022
Läs mer on TIU programmet här>>>

Få stöd och handledning med att utföra för- och efterarbete

Boka ett DIGITALT MÖTE

Det finns en möjlighet att boka ett handledningsmöte till din skola. Under mötet får pedagogerna bekanta sig med TIU programmets innehåll och tematik. Vår teaterpedagog guidar er genom det pedagogiska materialet och handleder så att alla pedagoger ska ha förutsättning att arbeta med materialet på bästa sätt. Beställ ett gratis digitalt handledningsmöte (60 min) med vår teaterpedagog: nina.dahl-tallgren@wasateater.fi

 

Kunskapsbok

I kunskapsboken hittar du information om produktionen, dess tematik och innehåll. Till läroboken har vi knutit an experter inom de områden tematiken berör.  Kunskapsbokens för- och efterarbete skapar förutsättningar för social hållbarhet, delaktighet, gemenskap och välbefinnande för eleverna. Övningarna fokuserar på socialträning, trygghet i gruppen, kommunikation, samarbete och gruppdynamik. Övningarna bidrar till att eleverna trivs i skolan och kan känna sig som en del av gruppen. Alla skolor som bokar TIU programmet uppmuntras ta del av kunskapsbokens innehåll. Den tillsammans med själva TIU föreställningen utgör en helhetsupplevelse och är en viktig del av läroprocessen. Kunskapsboken skickas automatiskt ut per mail till alla våra pedagogombud hösten 2021. Ladda ner kunskapsboken här.

Gratis workshopar

Ifall ni vill ha stöd och vägledning med att omsätta kunskapsbokens övningar i praktiken, kommer våra teaterpedagoger gärna ut och håller workshops till er skola. Workshoparna kan hållas på plats eller digitalt. Workshoparna är gratis, tillkommer gör endast eventuella resekostnader. Teatern erbjuder ett visst antal workshopar, så ta gärna kontakt så fort som möjligt om du är intresserad. Nu under våren kan du ta kontakt via teaterpedagog@wasateater.fi, i höst teaterpedagog marja.vuori@wasateater.fi, 044 750 3177.

 

BOTNIA PARADISE

Tema: Framtidsdrömmar
Läs mer om pjäsen här>>>
Besök Konsttestarnas hemsida för mer information>>>

Konsttestarna

Publikarbetet till Botnia Paradise bjuder Konsttestarna på en uppiggande seglats in i teaterns värld och väcker tankar kring drömmar om framtiden, individens tro på sig själv och sin förmåga, rädslor för förändring, mod att våga kasta sig ut och prova någonting nytt. Med publikarbetet vill vi ge eleverna möjlighet att reflektera kring sina framtidsplaner och se sina möjligheter att påverka besluten i sitt liv.

Innan vi kastar loss i teatersalongen erbjuds en förhandsvisning och pedagogträff för pedagogen. Vi erbjuder även en kunskapsbok med ett för- och efterarbete som hålls i klassen av pedagogen. I kunskapsboken hittar pedagogen en introduktion till och information om pjäsens innehåll, tematik och fromspråk samt två lektionsplaner som hålls innan och efter besöket. Kunskapsboken kan laddas ner av pedagogen från Konsttestarnas hemsida under hösten 2021. Åter i hamn (efter föreställningen) erbjuder vi en Q&A i teatersalongen med upphovsmakarna: humorgruppen KAJ.

Upplägget i korthet:

– Förhandsvisning på teatern och en digital pedagogträff.
– Arbete med kunskapsboken (pdf). Pedagogen introducerar teaterbesöket i klassen under hösten.
– Teaterföreställning.
– Q&A efter föreställningen med teaterns professionella personal.
– Arbete med kunskapsboken. Pedagogen efterarbetar teaterbesöket med eleverna i klassen.

Digital pedagogträff  on 13.10, kl. 15.15-16

Hjärtligt välkommen på en digital pedagogträff on 13.10, kl. 15.15-16 kring musikalen Botnia Paradise. Vi tar en tur med den digitala kryssningsfärjan och berättar mer om föreställningens innehåll, tematik och publikarbete så att du på bästa sätt kan förbereda ett besök med din skola. Innan vi kastar loss, beställ gärna någonting att dricka från karaokebaren eller gå en tur via Tax-freen. Det kan också vara bra att värma upp din allra bästa bingoröst, vi lottar nämligen ut fantastiska värdekuponger till Wasa Teater. Anmäl dig till pedagogträffen senast må 11.10 via länken här >>> 

Pedagogträffen arrangeras via Zoom. Dagen innan kommer du få en möteslänk till din mail. Har du tekniska problem, ta kontakt med marja.vuori@wasateater.fi, +358 (0)44 750 31 77.

UTBILDNINSGSPAKET FÖR PEDAGOGER!

 

Wasa Teater erbjuder utbildningspaket i berättarkonst, teaterlek, forumspel, processdrama och rollspel. Ni får erövra grundläggande kunskaper och färdigheter i att använda dem som stöd i undervisningen. Utbildningen hålls av vår teaterpedagog. Pris från 600 €, enligt offert. Priset baserar sig på antal timmar och vilka specifika önskemål som finns. Ta kontakt med vår teaterpedagog nina.dahl-tallgren@wasateater.fi, +358 (0)50 300 7214 och berätta om era utbildningsbehov och önskemål.

Se Konsten att övertyga>>>

 

BLI PEDAGOGOMBUD PÅ WASA TEATER

Ladda ner handbok för pedagogombud>>>

Wasa Teater vill stimulera och främja den konstnärliga verksamheten i daghemmet, grundskolan 1-9, gymnasiet, yrkesinstitut, yrkeshögskolor och universitet. Det är därför väldigt betydelsefullt för oss att ha en kontaktperson på er arbetsplats. Som pedagogombud blir du en viktig länk mellan Wasa Teater och din arbetsplats.

Målsättningar

  • Wasa Teaters avsikt är att möta pedagoger och didaktiskt stödja undervisningen med drama och teater som arbetsmetod.
  • Vi vill skapa konstnärliga läroprocesser och stimulera arbete vad gäller lärande, estetisk verksamhet och personlighetsutveckling.
  • Vi vill ge ökade kunskaper om teater och dess uttrycksmedel. Det är kunskaper som är viktiga redskap för att analysera och fördjupa teaterupplevelsen.

Teater handlar om människor och hur det är att vara människa. Teater kan ses som en spegelbild av den värld vi lever i. I den spegeln kan barnen och ungdomarna reflektera över sig själv och omvärlden. Teaterkonsten bidrar till att utveckla individens motoriska, sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens. Genom möte med teater kan individen uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter i förhållande till pjäsens tematik. Teater uppmuntrar till eftertanke, reflektion och diskussion. En föreställning med tillhörande materialpaket är konstnärlig, underhållande och pedagogisk på samma gång.

Vill du bli ett pedagogombud?  

Det är enkelt att anmäla sig som pedagogombud. Du sänder ett mail till teaterpedagog@wasateater.fi och berättar att du önskar bli en del av vårt nätverk. Teaterpedagogerna ser till att ni får det ni blivit lovade. De håller en dialog med er kring hur Wasa Teater på bäst sätt kan förverkliga era önskemål och behov. Ett daghem / en skola kan ha flera ombud.  Som pedagogombud binder du dig till att följa våra regler och instruktioner kring detta nätverk. Meddela alltid om dina kontaktuppgifter ändras eller om du inte längre önskar vara medlem i vårt nätverk.

Dina kontakter

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här