För daghem och skolor

PUBLIKARBETE GÖR TEATERN MER
TILLGÄNGLIG, ANGELÄGEN OCH INTRESSANT

När barn och unga får ta del av våra teaterpedagogiska tjänster, så förvandlas teaterbesöket till en konstnärlig, underhållande och pedagogisk upplevelse. Våra materialpaket bidrar till att utveckla barns och ungas motoriska, sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens. Våra kunskapsmaterial, workshopar och utbildningspaket uppmuntrar till eftertanke, reflektion och diskussion innan och efter ett teaterbesök. Tillsammans med pedagogerna kan vi skapa konstnärliga läroprocesser vad gäller lärande, estetisk verksamhet och personlighetsutveckling. Wasa Teater arbetar målmedvetet med att vara i dialog med läroplanen och dess riktlinjer.

År 2017 belönades teaterpedagogerna Nina Dahl-Tallgren och Sarah Bergkulla med Illusionistpriset, ett hederspris som utdelas av Teaterinfo Finland. Teaterpedagogerna tilldelades priset för sin spetskompetens, för att på ett mångsidigt sätt använda drama- och teaterpedagogik i olika kontexter inom genren publikarbete.

UTBILDNINSGSPAKET FÖR PEDAGOGER

Wasa Teater erbjuder utbildningspaket i berättarkonst, teaterlek, forumspel, processdrama och rollspel. Ni får erövra grundläggande kunskaper och färdigheter i att använda dem som stöd i undervisningen. Utbildningen hålls av vår teaterpedagog. Pris från 600 €, enligt offert. Priset baserar sig på antal timmar och vilka specifika önskemål som finns. Ta kontakt med vår teaterpedagog nina.dahl-tallgren@wasateater.fi.

BLI PEDAGOGOMBUD PÅ WASA TEATER

Wasa Teater vill stimulera och främja den konstnärliga verksamheten i daghemmet, grundskolan 1-9, gymnasiet, yrkesinstitut, yrkeshögskolor och universitet. Det är därför väldigt betydelsefullt för oss att ha en kontaktperson på er arbetsplats. Som pedagogombud blir du en viktig länk mellan Wasa Teater och din arbetsplats.  

Vill du bli ett pedagogombud och få vårt nyhetsbrev?   

Anmäl dig till teaterpedagog@wasateater.fi

 

PEDAGOGISKT MATERIAL FÖR GRUNDSKOLA 1-6

 

PATRIK, IRENE OCH PENSIONÄRSMAKTEN

Tema: Social hållbarhet

 

PEDAGOGTRÄFF & FÖRHANDSVISNING 8.3

Hjärtligt välkommen på pedagogträff och förhandsvining av vårens familjepjäs Patrik, Irene och pensionärsmakten onsdag 8.3, kl. 17. Vi inleder kvällen med att bekanta oss med det teaterpedagogiska materialet som består av ett processdrama och får en inblick i hur vi kan använda fiktionen som redskap för lärande. Efteråt bjuds pedagogerna på en förhandsvisning av pjäsen. Boka plats för dig och eventuella kolleger via biljettkassa@wasateater.fi eller tfn +358 (0) 6 320 9330 (må – lö, kl. 12-14, 15-18).

PEDAGOGISKT MATERIAL: PROCESSDRAMA

Låt oss ta er med på ett fiktivt äventyr! Det pedagogiska materialet består av ett processdrama som görs efter föreställningen. Nu har skolan möjlighet att bjuda in den lokala pensionärsföreningen/seniorer i skolan (mor/farföräldrar eller klassfarmor/farfar) och skapa ert egna fartfyllda äventyr. Barnen får åka på en fiktiv resa tillsammans med de äldre. I Patrik, Irene och pensionärsmakten finns en hel del olika uppfinningar. En hurdan uppfinning vill barnen skapa tillsammans med pensionärerna?

Syftet med processdramat är att stärka den sociala hållbarheten och välmående bland barnen och seniorerna. Genom övningarna kan eleven erövra viktiga färdigheter för umgänget med andra människor. Processdramat tränar på turtagning, samarbete, visa hänsyn, respekt och empati. Övningarna i processdramat uppmuntrar till att ta egna initiativ till socialt samspel och anpassa sig i umgänget med andra, ett åtagande som fortgår livet ut. Forskning visar att kontakter mellan generationerna skapar trygghet och ger möjligheter att se samhället och samhällsfrågor ur ett bredare perspektiv.

Processdramat kan utföras utan seniorer men vi uppmuntrar till att utforska vad mötet mellan dessa åldersgrupper kan generera för fina synergier i skolmiljön. Man kan även boka en av teaterns teaterpedagoger för att utföra processdramat eller få utbildning i processdrama som didaktiskt instrument i undervisningen. För mer information, ta kontakt med sarah.bergkulla@wasateater.fi.

Beställ det pedagogiska materialet här>>>

Dina kontakter

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här