För daghem och skolor

PUBLIKARBETE GÖR TEATERN MER
TILLGÄNGLIG, ANGELÄGEN OCH INTRESSANT

När barn och unga får ta del av våra teaterpedagogiska tjänster, så förvandlas teaterbesöket till en konstnärlig, underhållande och pedagogisk upplevelse. Våra materialpaket bidrar till att utveckla barns och ungas motoriska, sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens. Våra kunskapsmaterial, workshopar och utbildningspaket uppmuntrar till eftertanke, reflektion och diskussion innan och efter ett teaterbesök. Tillsammans med pedagogerna kan vi skapa konstnärliga läroprocesser vad gäller lärande, estetisk verksamhet och personlighetsutveckling. Wasa Teater arbetar målmedvetet med att vara i dialog med läroplanen och dess riktlinjer.

År 2017 belönades teatern med Illusionistpriset, ett hederspris som utdelas av Teaterinfo Finland. Teaterpedagogerna tilldelades priset för sin spetskompetens, för att på ett mångsidigt sätt använda drama- och teaterpedagogik i olika kontexter inom genren publikarbete.

 

DET OSYNLIGA BARNET

Tema: Välbefinnande med kärlek och snälla ord
Målgrupp: Daghem och förskola

 

Materialpaket: Kunskapsbok och workshop

Med materialpaketet vill vi stödja och stärka det lilla barnets psykiska hälsa och öka välbefinnandet hos individen och gruppen där kärlek och snälla ord spelar en central roll. Vi vill inspirera pedagoger att utforska och upptäcka verktyg för att stärka barnet, ge dem utrymme att hantera jobbiga känslor, oro och ångest. Kunskapsboken är en handledning för pedagogen som innehåller ett för- och efterarbete till pjäsen. Efter föreställningen erbjuder vi barnen en värmande workshop kring tematiken tillsammans med våra teaterpedagoger. Workshopen kan hållas inomhus, utomhus eller digitalt. Workshopen kostar 50 euro / 45 minuter (+ ev km-ersättning) och bokas via teaterpedagog sarah.bergkulla@wasateater.fi. Kunskapsboken kostar 50 euro (gratis för pedagogombud).

Föreläsning: Välbefinnande med kärlek och vänliga ord

Vi erbjuder föräldraföreningar en föreläsning om känslor tillsammans med teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren. Tillsammans med teaterpedagog Sarah Bergkulla har hon utvecklat ett material kring känslor med känslokort och handbok. Föreläsningen uppmuntrar till att naturligt, bekvämt och avslappnat prata om känslor i vardagen. Du får lära dig knep för att identifiera, hantera och uttrycka känslor samt förstå och hantera andras känslor. Att lära sig om känslor stärker självkänsla och självförtroende. Att sätta ord på vad vi upplever och hitta konstruktiva strategier för att handskas med känslor leder till att vi bemöter och kommunicerar tydligare med varandra. Målet är att öka välbefinnandet i familjen, bibehålla lugnet och fokusera på det positiva. Föreläsningen kostar 400 euro + moms 24% (i priset ingår förberedande samtal, planering, föreläsning och resor). Boka en föreläsning hos er via nina.dahl-tallgren@wasateater.fi, +358 (0)50 300 7214.

Ladda ner infon här>>>

 

VÄNSKAPSSPEL

I Wasa Teaters vänskapsspel är kärlek och vänliga ord grunden för ett lyckat samspel. Under spelets gång får barnen utmaningar som utvecklar deras sociala kompetens och kommunikativa förmåga. Genom spelet tränar barnen på att identifiera, hantera och uttrycka känslor. Att sätta ord på vad vi upplever och hitta konstruktiva strategier för att handskas med känslor leder till att vi bemöter och kommunicerar tydligare med varandra. Målet är att öka välbefinnandet i gruppen, bibehålla lugnet och fokusera på det positiva.

Daghemmet eller skolan hyr spelet av teatern. Spelet kan hämtas från teatern eller skickas per post (postavgifter tillkommer). Vi undersöker om vi lyckas hitta flera platser runt om i Österbotten där man kunde hämta upp spelet.

Uthyrningspris: 50 euro + moms / 2 veckor (+ ev. postkostnader)

Ladda ner infon här>>>

 

AYN

Tema: Ett hållart liv och gemenskap – vägar till ett hållbart arbetsliv.
Målgrupp: Grundskola 7-9, andras stadiet, yrkeshögskolor, universitet.

 

Kunskapsbok: Ett hållbart liv och gemenskap

Vi vill motivera och inspirera pedagoger att utforska och upptäcka verktyg för ett hållbart liv. Vi vill boosta de ungas självkänsla och självförtroende. Vi vill få dem att se misslyckanden som ett steg till utveckling. Genom kunskapsboken får ungdomarna reflektera kring egoism, altruism och hur vi kan skapa en gemenskap som bygger på förtroende, tillit och aktivt lyssnande. Kunskapsboken är en handledning för pedagogen som innehåller ett för- och efterarbete till pjäsen. Kunskapsboken kostar 50 euro (gratis för pedagogombud) och går att beställa via sarah.bergkulla@wasateater.fi.

Föreläsning: Vägar till ett hållbart arbetsliv

Vilken sorts verktygslåda behövs för framtidens arbetsplatser? Vad behövs för ett disciplinerat och uthålligt arbete? Vilken betydelse har närverk och mentorer? Tillsammans med teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren utforskar vi hur man kan balansera hög kvalitet, öppenhet och ansvar i arbetslivet och framtiden. Deltagarna får utveckla sin skicklighet i att vara en effektiv och tydlig kommunikatör, där man skapar och ett klimat som bygger på förtroende, tillit och aktivt lyssnande.  Vi vill motivera och inspirera till ett hållbart liv, boosta deltagarnas självkänsla och självförtroende. Få dem att se misslyckanden som ett steg till utveckling. Under föreläsningen ges utrymme till att diskutera vilka tankar, känslor och frågor föreställningen väcker hos publiken. Föreläsningen kan arrangeras på Wasa Teater, på er skola/arbetsplats eller digitalt. Föreläsningen kostar 200 euro/ 60-90 min (för elever och studerande) och bokas via nina.dahl-tallgren@wasateater.fi, +358 (0)50 300 7214

Ladda ner infon här>>>

 

UTBILDNINSGSPAKET FÖR PEDAGOGER!

 

Wasa Teater erbjuder utbildningspaket i berättarkonst, teaterlek, forumspel, processdrama och rollspel. Ni får erövra grundläggande kunskaper och färdigheter i att använda dem som stöd i undervisningen. Utbildningen hålls av vår teaterpedagog. Pris från 600 €, enligt offert. Priset baserar sig på antal timmar och vilka specifika önskemål som finns. Ta kontakt med vår teaterpedagog nina.dahl-tallgren@wasateater.fi, +358 (0)50 300 7214 och berätta om era utbildningsbehov och önskemål.

För ytterligare information se Konsten att övertyga. 

 

BLI PEDAGOGOMBUD PÅ WASA TEATER

Wasa Teater vill stimulera och främja den konstnärliga verksamheten i daghemmet, grundskolan 1-9, gymnasiet, yrkesinstitut, yrkeshögskolor och universitet. Det är därför väldigt betydelsefullt för oss att ha en kontaktperson på er arbetsplats. Som pedagogombud blir du en viktig länk mellan Wasa Teater och din arbetsplats.

Målsättningar

  • Wasa Teaters avsikt är att möta pedagoger och didaktiskt stödja undervisningen med drama och teater som arbetsmetod.
  • Vi vill skapa konstnärliga läroprocesser och stimulera arbete vad gäller lärande, estetisk verksamhet och personlighetsutveckling.
  • Vi vill ge ökade kunskaper om teater och dess uttrycksmedel. Det är kunskaper som är viktiga redskap för att analysera och fördjupa teaterupplevelsen.

Teater handlar om människor och hur det är att vara människa. Teater kan ses som en spegelbild av den värld vi lever i. I den spegeln kan barnen och ungdomarna reflektera över sig själv och omvärlden. Teaterkonsten bidrar till att utveckla individens motoriska, sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens. Genom möte med teater kan individen uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter i förhållande till pjäsens tematik. Teater uppmuntrar till eftertanke, reflektion och diskussion. En föreställning med tillhörande materialpaket är konstnärlig, underhållande och pedagogisk på samma gång.

Vill du bli ett pedagogombud?  

Det är enkelt att anmäla sig som pedagogombud. Du sänder ett mail till sarah.bergkulla@wasateater.fi och berättar att du önskar bli en del av vårt nätverk. Båda teaterpedagogerna Nina Dahl-Tallgren och Sarah Bergkulla är den som ser till att ni får det ni blivit lovade. Hon håller en dialog med er kring hur Wasa Teater på bäst sätt kan förverkliga era önskemål och behov. Varje daghem/skola får ha minst två ombud. Som pedagogombud binder du dig till att följa våra regler och instruktioner kring detta nätverk. Meddela alltid om dina kontaktuppgifter ändras eller om du inte längre önskar vara medlem i vårt nätverk.

Dina kontakter

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här