För daghem och skolor

PUBLIKARBETE GÖR TEATERN MER
TILLGÄNGLIG, ANGELÄGEN OCH INTRESSANT

När barn och unga får ta del av våra teaterpedagogiska tjänster, så förvandlas teaterbesöket till en konstnärlig, underhållande och pedagogisk upplevelse. Våra materialpaket bidrar till att utveckla barns och ungas motoriska, sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens. Våra kunskapsmaterial, workshopar och utbildningspaket uppmuntrar till eftertanke, reflektion och diskussion innan och efter ett teaterbesök. Tillsammans med pedagogerna kan vi skapa konstnärliga läroprocesser vad gäller lärande, estetisk verksamhet och personlighetsutveckling. Wasa Teater arbetar målmedvetet med att vara i dialog med läroplanen och dess riktlinjer.

År 2017 belönades teatern med Illusionistpriset, ett hederspris som utdelas av Teaterinfo Finland. Teaterpedagogerna tilldelades priset för sin spetskompetens, för att på ett mångsidigt sätt använda drama- och teaterpedagogik i olika kontexter inom genren publikarbete.

 

DAGHEM OCH FÖRSKOLA  

 

BOCKARNA BRUSE PÅ BADHUSET

Tema: Teaterlek med sagoböcker
På turné: Hösten 2022 – våren 2023

KUNSKAPSBOK & WORKSHOP

Det pedagogiska materialet fokuserar på teaterlek med sagoböcker. Målet är att ge småbarnspedagoger verktyg för hur de med berättarkonst och teaterns magi kan göra något helt underbart utav bilderboken. Med materialet vill vi väcka barnens leklust och öppna dörren till deras fantasivärld. Det blir tokigt, roligt, absurt och alldeles underbart.

I samband med teaterbesöket kan du boka workshop med vår teaterpedagog. Vi kliver tillsammans in i sagobokens värld och kickar igång leklusten och fantasin. Det blir ett sagolikt äventyr! Ta kontakt med sarah.bergkulla@wasateater.fi, 044 750 3177 för mer information och bokning.

I samband med teaterbesöket kan du boka workshop med vår teaterpedagog, ta kontakt med sarah.bergkulla@wasateater.fi, 044 750 3177 för mer information.

EN KVÄLL FÖR ER SMÅBARNSPEDAGOGER PÅ WASA TEATER!

To 25.8, kl. 18-19.30

Har du bokat sagotund eller funderar du på det? Oavsett är du hjärtligt välkommen till Wasa Teater på pedagogträff (handledning) och öppen repetition av Bockarna Bruse på badhuset! Vi gör en djupdykning i kunskapsboken till sagostunden Bockarna Bruse på badhuset och undersöker hur vi med berättarkonst kan skapa något helt underbart utav bilderboken. Vi kliver även in bakom kulisserna och följer med när skådespelare Carola Sarén och regissör Jakob Johansson repeterar sagostunden (ser ett genomdrag av den). Era barn är hjärtligt välkomna med under kvällen.

Tidpunkt: to 25.8, kl. 18-19.30
Plats: Wasa Teater, ingång via huvudentrén
Sista anmälningsdag: må 22.8
Anmäl dig här>>> 

VEM ÄR RÄDD FÖR TROLLET?

Hyr Wasa Teaters vänskapsspel!

Sagostunden Bockarna Bruse på badhuset ger utrymme att samtala om mobbning. Trollet är här en central karaktär som man kan använda som metafor för diskussioner kring konflikter i gruppen. Konkretisera samtalet om vänskap och hur man är snäll med hjälp av Wasa Teaters vänskapsspel.

I Wasa Teaters vänskapsspel är kärlek och vänliga ord grunden för ett lyckat samspel. Under spelets gång får barnen utmaningar som utvecklar deras sociala kompetens och kommunikativa förmåga. Genom spelet tränar barnen på att identifiera, hantera och uttrycka känslor. Att sätta ord på vad vi upplever och hitta konstruktiva strategier för att handskas med känslor leder till att vi bemöter och kommunicerar tydligare med varandra. Målet är att öka välbefinnandet i gruppen, bibehålla lugnet och fokusera på det positiva. Daghemmet, förskolan eller skolan hyr spelet av teatern. Spelet kan hämtas från teatern eller skickas per post (postavgifter tillkommer).

Uthyrningspris: 50 euro + moms / 2 veckor (+ ev. postkostnader). Sammanlagt finns 12 spelplaner med 55 spelkort/plan att tillgå.

GRUNDSKOLA 7-9, ANDRA STADIET
OCH UNIVERSITET

 

TIU PROGRAMMET GLÄNTA

Tema: Hållbarhet
På turné: Hösten 2022, våren 2023

 

BAKGRUND OCH FÖRVÄNTNINGAR

Undervisnings- och kulturministeriet har för sin del i sin strategi 2030 gett löfte om att stärka Finlands internationella genomslag och globala ansvar samt förbundit sig till en hållbar utveckling. Vårt TIU program kan vara ett sätt att konkretisera detta arbete, att engagera unga och lyfta fram behov och framtidsvisioner som främjar hållbar utveckling. Vi vill skapa förutsättningar för en rättvis och hållbar utveckling, formulera konkreta utvecklingsmål med inspiration till en positiv förändringskraft. Vi vill öppna ungas ögon och sinne för de olika verkligheter som finns och väcka människors vilja att bygga upp en mera hållbar livsstil. Vi förväntar oss följande resultat: (1) att de unga ges möjlighet att ta ansvar för den miljö de själva kan påverka men också skapa en övergripande förståelse för globala miljöfrågor, (2) att de ungas upptäcker konkreta idéer på insatser för hållbar utveckling i närsamhället och olika livsstilar kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. 

MÅLSÄTTNING

Målsättningen med det pedagogiska materialet är att ge verktyg för att undersöka vad som karaktäriserar en hållbar framtid och hur vi hittar och tillämpar lösningar som korrigerar en icke-hållbar livsstil. En handlingsplan mot en hållbar framtid där världen kan utvecklas, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. Att göra något konkret för miljön skapar välmående. Den yngre generationen är villig att förändra sin livsstil för att rädda planeten, ser sig själva som förebilder och de som kommer att leda utvecklingen mot en mer hållbar framtid. De unga förväntar sig att skolorna aktivt arbetar för hållbarhet.  

Materialet ger möjligheter att hitta nya sätt att tänka för att skapa en hållbar framtid. För att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete kring hållbarhet i skolan krävs ett engagerat team. Det krävs kommunikation, samverkan, respekt och att alla känner sig inkluderade i processen. Vårt material fungerar ämnesöverskridande och stöder fenomenbaserat lärande. Eleverna reflekterar och utforskar tematiken under förarbetet, föreställningsdelen och efterarbetet. Genom deltagandet i TIU programmets alla delar, blir eleverna engagerade, fysiskt aktiverade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig då kunskapen förankras i verkligheten.   

UPPLÄGG OCH UTFORMNING

Förarbetet leds av pedagogen i klassrummet. I materialet finns instruktionsvideo och lektionsplan som handleder såväl lärare som studerande genom arbetet. Vi rekommenderar att ni reserverar totalt 90 minuter för övningarna. Förarbetet behöver ske innan föreställningen, men i övrigt är tidpunkten inte avgörande. Syftet med förarbetet är undersöka vad som karaktäriserar en hållbar framtid.  

Efterarbetet leds av pedagogen i klassrummet. I materialet finns lektionsplaner som handleder såväl lärare som studerande genom arbetet. Vi rekommenderar att ni reserverar totalt 120 minuter för övningarna. Efterarbetet behöver ske efter föreställningen, men i övrigt är tidpunkten inte avgörande. Syftet med efterarbetet är undersöka hur vi hittar och tillämpar lösningar som korrigerar en icke-hållbar framtid. 

Samtala tillsammans med dina kolleger om hur ni vill lägga upp arbetet med TIU programmet och tematiken. Vi erbjuder alla skolor/pedagoger stöd och handledning med att utföra för- och efterarbete. Det finns en möjlighet att boka ett handledningsmöte till sin skola. Vill ni ha stöd och hjälp att planera upplägget så kan ni boka en gratis handledning (60min) av teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren. Vår teaterpedagog guidar er genom det pedagogiska materialet och handleder så att alla pedagoger ska ha förutsättning att arbeta med materialet på bästa sätt. Ifall skolorna/pedagogerna vill ha stöd med att omsätta kunskapsbokens övningar i praktiken, besöker våra teaterpedagoger skolorna och genomför för- och efterarbete. Workshoparna kan även hållas digitalt om så önskas av skolorna. Workshoparna är gratis men resekostnader tillkommer besöket.  

Det pedagogiska materialet har utformats i tätt samarbete med experter och forskare inom tematiken. i vill skapa variationer för lärande, förstärker de teoretiska kunskaperna och ge plats för ett förhållningssätt där upplevelsen, det aktiva lärandet och elevernas sinnesintryck står i fokus. Vi bygger en hållbar framtid genom att uppmuntra, belysa kreativa och innovativa som kan göra en skillnad. Vi samverkar med näringslivet och företagen Wärtsilä och Stormossen medverkar i materialet.   

HANDLEDNING OCH FÖRHANDSVISNING AV TIU PROGRAMMET

Tidpunkt: 27.9.2022, kl. 18-20.30
Plats: Wasa Teater 

Du får som pedagog möjlighet att delta i en handledning kring TIU-programmet Glänta. Vi bekantar oss med materialet och erbjuder stöd med att utföra för- och efterarbete. Kan ditt kollegium inte närvara finns möjligheten för er skola att boka ett online handledningsmöte. Vill ni boka en gratis online handledning (60min) tar ni kontakt med teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren. Efter handledningstillfället får alla möjlighet att se en förhandsvisning av TIU-programmet Glänta. Föreställningsdelen är 90 minuter.  

Anmäl dig här>>> (sista anmälningsdag 22.9)

Vill ni boka handledning eller workshop? Har ni frågor om det pedagogiska materialet i anknytning till TIU-programmet Glänta eller om TIU projektet, ta kontakt med:  nina.dahl-tallgren@wasateater.fi 

HEIMAN BLIR HÖSTENS KONSTTTESTARBESÖK

Tema: Kulturarv

PRESENTATIONSUNDERLAG OCH HANDLEDNINGSMATERIAL

Tid: 2 x 50-65 min
Tema: Kulturarv

Med det pedagogiska materialet till Heiman vill vi blicka bakåt på vår historia, se vad vi har med oss i ryggsäcken och spegla det mot vem vi är som står här idag. Syftet är att stödja elevernas utveckling av en kulturell identitet som grundar sig i respekt för de mänskliga rättigheterna. Kunskapsboken är ett enkelt verktyg för läraren. Den består av ett för- och efterarbete (färdiga lektionsplaner) till föreställningen som hålls av läraren i klassrummet. Alla pedagoger som är anmälda via Konsttestarna hittar länk till kunskapsboken via Konsttestarnas hemsida samt får den utskickad per mail.

INTRODUKTION I SALONGEN 

Tid: 5 minuter

Vi har en 5 minuter lång introduktion om produktionen, dess tematik och innehåll. Vi gör en inramning tillsammans med de unga för att öppna upp konstupplevelsen. Eleverna får nycklar att kunna reflektera, känna sig delaktiga och på så sätt kunna förankra teaterupplevelsen i sin egen omgivning.

Q&A EFTER FÖRESTÄLLNINGEN 

Tid: 5-10 minuter

Efter föreställningen får eleverna stanna kvar i salongen, vi fördjupar teaterupplevelsen genom ett samtal med skådespelarna kring deras arbete med produktionen. Eleverna och lärarna får möjlighet att ställa frågor. Tillsammans utforskar vi dialogen mellan scen och salong.

HANDLEDNING & FÖRHANDSVISNING

Tidpunkt: 14.9, KL. 18
Plats: Wasa Teater
Sista anmälningsdag: 13.9

En kväll på teatern för er pedagoger! Teaterpedagogen presenterar det pedagogiska materialpaketet och ger stöd i hur man kan använda sig av för- och efterarbetet i kunskapsboken. Efteråt inbjuds pedagogerna ta del av en förhandsvisning av föreställningen. Tillfället är gratis!

Anmäl dig här>>>

Om du har frågor kring materialpaketet, ta kontakt med sarah.bergkulla@wasateater.fi

FÖR PEDAGOGER

 

UTBILDNINSGSPAKET FÖR PEDAGOGER!

Wasa Teater erbjuder utbildningspaket i berättarkonst, teaterlek, forumspel, processdrama och rollspel. Ni får erövra grundläggande kunskaper och färdigheter i att använda dem som stöd i undervisningen. Utbildningen hålls av vår teaterpedagog. Pris från 600 €, enligt offert. Priset baserar sig på antal timmar och vilka specifika önskemål som finns. Ta kontakt med vår teaterpedagog nina.dahl-tallgren@wasateater.fi.

BLI PEDAGOGOMBUD PÅ WASA TEATER

Wasa Teater vill stimulera och främja den konstnärliga verksamheten i daghemmet, grundskolan 1-9, gymnasiet, yrkesinstitut, yrkeshögskolor och universitet. Det är därför väldigt betydelsefullt för oss att ha en kontaktperson på er arbetsplats. Som pedagogombud blir du en viktig länk mellan Wasa Teater och din arbetsplats.  

Vill du bli ett pedagogombud och få vårt nyhetsbrev?   

Anmäl dig till teaterpedagog@wasateater.fi.

 

 

Dina kontakter

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här