TFN 06 3209 330

För daghem och skolor

PUBLIKARBETE GÖR TEATERN MER TILLGÄNGLIG, ANGELÄGEN OCH INTRESSANT

Vi på Wasa Teater vill främja den konstnärliga verksamheten på daghem, i förskolor och skolor. När barn och unga får ta del av våra teaterpedagogiska tjänster, så förvandlas teaterbesöket hos oss till en konstnärlig, underhållande och pedagogisk upplevelse på en och samma gång. Våra materialpaket bidrar till att utveckla barns och ungas motoriska, sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens. Våra studiematerial, workshopar och utbildningspaket uppmuntrar till eftertanke, reflektion och diskussion innan och efter ett teaterbesök. Tillsammans med pedagogerna på skolan kan vi skapa konstnärliga läroprocesser vad gäller lärande, estetisk verksamhet och personlighetsutveckling. Wasa Teater arbetar målmedvetet med att vara i dialog med läroplanen (LP 2016) och dess riktlinjer.

Wasa Teater har framgångsrikt jobbat med publikutveckling under en längre tid. År 2017 belönades teatern med Illusionistpriset, ett hederspris som utdelas av Teaterinfo Finland. Teaterpedagogerna tilldelades priset för sin spetskompetens, för att på ett mångsidigt sätt använda drama- och teaterpedagogik i olika kontexter inom genren publikarbete.

 

MATERIALPAKET KRING SAGAN OM DEN LILLA FARBRORN

 

TEMA: 

EMPATIFOSTRAN OCH KROPPSSPRÅK

 

STUDIEMATERIAL

Den lilla farbrorn är en mycket ensam liten farbror som så gärna vill ha en vän, men som ingen bryr sig om eller ens ser. Så en dag kommer en hund förbi. Det uppstår en djup vänskap och farbrorn är så lycklig. Ända tills hunden träffar en ny vän, flickan. Ska den lilla farbrorn bli ensam igen eller kan de vara vänner alla tre? Studiematerialet innehåller dramaövningar och rollspel som stöder barnens vänskapsrelationer och förebygger ensamhet. Materialet gynnar barnens sociala och emotionella färdigheter. I materialet får barnen bekanta sig med kroppsspråket och dess betydande roll för kommunikationen. Syftet med studiematerialet är att utveckla barnens empatiska förmåga och stöda empatifostran i daghemmet, förskolan och hemma. Materialet kostar 50 euro och går att beställa via vår teaterpedagog sarah.bergkulla@wasateater.fi  tfn +358 (0)44 750 31 77. Om din arbetsplats har ett pedagogombud, så får ni studiematerialet gratis och automatiskt via ombudet.

 

WORKSHOP

Daghemmet och förskolan är en bra plats för barnen att utveckla sin sociala och empatiska förmåga. För att barn ska kunna förstå och sätta sig in i andras känslor måste de först bli medvetna om sina egna. Under workshopen tränar vi på att identifiera, hantera och uttrycka känslor. Vi använder oss av dramaövningar och rollspel. I workshopen får barnen bekanta sig med kroppsspråket och dess betydande roll för kommunikationen. Syftet med workshopen är att förebygga ensamhet bland barn i tidig ålder och stöda vänskapsrelationerna. Workshopen genomförs ute på gården, i samband med utomhusvistelsen för att inspirera pedagogen till att målmedvetet använda teaterpedagogiken utomhus.

Pris på workshop efter föreställning: 50 € / 45 min + km-ersättning.
Boka via: sarah.bergkulla@wasateater.fi, tfn +358 (0)44 750 31 77.

 

MATERIALPAKET KRING SPELMAN PÅ TAKET

 

TEMA:

TRADITIONER, VÄRDERINGAR, NORMER

 

STUDIEMATERIAL

Normer och värderingar binder samman människor inom olika kulturer eller gemenskaper. Den gemenskap vi tillhör ger oss en repertoar av kulturellt accepterade handlingsalternativ som vägleder oss i mötet med andra. De skapar förutsättningar för att kunna bygga ett tryggt samhälle, men kan även leda till destruktiva förhållningssätt och konflikter. Vi betraktar vårt kulturella och sociala arv och de normer och värderingar som finns i vårt samhälle. Studiematerialet sporrar ungdomarna att reflektera kring förnuft, personligt ansvar och fri vilja. Övningarna bidrar på sikt till ett mer öppet samhälle där alla människor är lika värda och kan mötas med respekt. Materialet riktar sig specifikt till pedagoger i religion, historia och modersmål.

Studiematerialet kostar 50 euro och går att beställa via vår teaterpedagog sarah.bergkulla@wasateater.fi  tfn +358 (0)44 750 31 77. Om din arbetsplats har ett pedagogombud för Wasa Teater, så får ni studiematerialet gratis och automatiskt på er epost.

 

WORKSHOP

I samband med teaterbesöket erbjuder vi en workshop i teaterns utrymmen kring föreställningens tematik, innehåll och formspråk. Vi sätter teaterns historia i relation till samtidens traditioner, värderingar och normer. Om gruppen är stor så kan vi också ordna workshop på er skola efter teaterbesöket.

Pris: från 50 € / 45-60 min (+ ev km-ersättning)
Boka workshop via vår teaterpedagog sarah.bergkulla@wasateater.fi tfn +358 (0)44 750 31 77.

 

KONSTTESTARNA

För grupper som kommer och ser föreställningen via projektet Konsttestarna, så ordnas skilt program. För mer information om innehåll se www.konsttestarna.fi

BOMULLSÄNGELN

 

TEMA:

Jämställdhet och dramatiskt berättande

 

MATERIALPAKET

Materialpaketet kring Bomullsängeln består av studiematerial och workshopar. Studiematerialet har ett feministiskt perspektiv och bjuder in till reflektioner kring allas rätt att få nå sin fulla potential. Genom att lyfta fram kvinnor, kvinnorollen och kvinnor ur historien ser vi på hur vi kan nå ett jämställt samhälle där kön inte begränsar människors möjligheter. Vi vill utveckla ett öppet samhälle där alla människor är lika värda och kan mötas med respekt. Studiematerialet innehåller även orientering i dramaturgi, dramatiskt berättande som ger inspiration till eget skrivande. Ungdomarna får tillägna sig kunskaper och färdigheter i en bra berättelse där fakta och känslor möts. Studiematerialet kostar 50 euro och går att beställa via vår teaterpedagog sarah.bergkulla@wasateater.fi  tfn +358 (0)44 750 31 77. Om din arbetsplats har ett pedagogombud för Wasa Teater, så får ni studiematerialet gratis och automatiskt på er epost. Workshopar erbjuds efter teaterbesöket. De utgår från pjäsens och studiematerials tematik och anpassas efter beställarens behov och önskemål.

Pris: 50 € / 45-60 min (+ km-ersättning om workshopen utförs på skolan)

Boka workshop och beställ vårt studiematerial via vår teaterpedagog sarah.bergkulla@wasateater.fi  tfn +358 (0)44 750 31 77.

 

PEDAGOGTRÄFF

Under träffen får du möjlighet att bekanta dig med pjäsens tematik och prova på övningarna i studiematerialet. I samband med pedagogträffen ordnas även en förhandsvisning av pjäsen, så att du kan förbereda och efterbehandla ett teaterbesök med din grupp på bästa sätt.

Tid och plats: on 20.11, kl. 18 på Wasa Teater (ingång från huvudentrén).
Boka din plats via vår gruppförsäljare ingela.johansson@wasateater.fi. 06-320 9315

 

MATERIALPAKET KRING MÅNSKESPRINSEN

TEMA:

Fantasy och dramaturgi

 

STUDIEMATERIAL

”Maria Turtschaninoff skriver den bästa fantasylitteraturen just nu, både i Finland och världen.”
– Helsingin sanomat

Materialpaketet kring Månskensprinsen består av studiematerial och workshopar, där eleverna får bekanta sig med föreställningens tematik, innehåll och spelstil. I studiematerialet lyfter vi fram författaren Maria Turtschaninoff och göra en djupdykning i genren fantasy. Studiematerialet innehåller även orientering i dramaturgi och dramatiskt berättande som ger inspiration till eget skrivande. Eleverna får tillägna sig kunskaper och färdigheter i en bra berättelse där fakta, fiktion och känslor möts. Studiematerialet kostar 50 euro, för skolor med pedagogombud är studiematerialet gratis. Materialet blir tillgängligt vecka 7, år 2020.

 

WORKSHOP: UPPDRAG FANTASY

Anta vårt uppdrag! I samband med teaterbesöket erbjuder vi en workshop där vi utmanar eleverna att skriva sina egna fantasynoveller. Under workshopen undersöker vi pjäsens karaktärer och inspirerar eleverna att skapa en egen värld som präglas av kampen mellan det onda och det goda. Arbetet med berättelserna fortsätter sedan i klassrummet och avslutas där med att eleverna skickar in sina berättelser till oss. Här på teatern väljer vi sedan ut några berättelser som våra skådespelare ge liv åt med sina röster. Berättelserna kommer sedan publiceras digitalt. Kanske blir det just din berättelse som vi läser upp?

Workshopen kostar 50 euro / 45-60 minuter (+ ev km-ersättning om workshopen önskas på er skola). Anmäl ert intresse att boka workshop via nina.dahl-tallgren@wasateater.fi.

 

PEDAGOGTRÄFF OCH FÖRHANDSVISNING ON 11.3, kl. 17

Save the date! I samband med föreställningen kommer vi att erbjuda en pedagogträff och förhandsvisning av pjäsen, så att ni på bästa sätt ska kunna förbereda och efterbehandla ert teaterbesök. Under träffen berättar vi mer om studiematerialet, dess innehåll och tematik samt åskådliggör övningarna i materialet. Efter träffen hålls en förhandsvisning av pjäsen, så att ni kan skapa en fin helhet med materialet och pjäsen.

Pedagogträffen ordnas onsdagen den 11.3, kl. 17 (ingång via huvudentrén). Anmälningar till träffen tar vi emot först efter att biljetterna till föreställningen släpps.

TIU – PROGRAM

MATERIALPAKET

Det övergripande syftet med TIU är alltid pedagogiskt, eftersom meningen med TIU-programmet är att eleverna ska lära sig något. Målsättningen är att kombinera teaterkonst och lärande samt att väcka frågor och nyfikenhet kring tematiken. I programmet vill man nå en djupgående bearbetning samtidigt som man vill uppnå en distanseringseffekt, där deltagarna kan reflektera, tänka kritiskt och utforska tematiken. I samband med TIU- föreställningen erbjuder vi ett materialpaket som består av studiematerial och workshops, där eleverna får bekanta sig med föreställningens tematik, innehåll och spelstil. I materialpaketet lyfter vi fram teman så som grupptryck, kritiskt tänkande och innovation. Genom olika övningar får eleverna träna på att utveckla sin multilitteracitet, kommunikativa förmåga, digitala kompetens och sitt entreprenörskap. Materialpaketet gynnar elevernas möjligheter att vara delaktiga i samhället och världen, i dag och i framtiden.

​Alla skolor som bokar föreställningen får ett studiematerial. Studiematerialet är ämnesöverskridande och innehåller ett för- och efterarbete som sker i klassrummet med pedagogen. Studiematerialet publiceras digitalt på teaterns hemsida under vecka 7. Studiematerialet är en viktig del av helhetsupplevelsen och är önskvärt att alla elever får ta del av.

 

Workshoparna hålls av vår teaterpedagog och kan ske dagarna innan eller efter själva teaterbesöket, beroende på om man vill fokusera på att introducera eller efterbehandla teaterupplevelsen och dess tematik. Workshoparna kostar 50 euro / lektion + km- ersättning. Anmäl ert intresse att boka workshop till nina.dahl-tallgren@wasateater.fi.

 

VILL DU I ROLLEN SOM PEDAGOG VARA DELAKTIG?

Utformningen av ett TIU-program består av fem delmoment:

  1. Utforskningsfasen
  2. Skrivfasen
  3. Repetitionsfasen
  4. Genomförande
  5. Receptionsanalys

Med vårt kommande TIU-program befinner vi oss just nu i utforskningsfasen. Det betyder att vi nyligen valt det tema som vi vill undersöka, vi har valt en målgrupp, vi har gjort upp en plan för hur vi ska lägga upp produktionen och söker nu efter experter och sakkunniga som vi kan knyta an till vår referensgrupp. Är du en av dem? Vi söker pedagoger som brinner för tematiken, som vill vara med och utveckla TIU-programmet och kanske på vägen lära sig något nytt. Ta kontakt med vår teaterpedagog nina.dahl-tallgren@wasateater.fi

 

 

UTBILDNINSGSPAKET FÖR PEDAGOGER!

 

Wasa Teater erbjuder utbildningspaket i berättarkonst, teaterlek, forumspel, processdrama och rollspel. Ni får erövra grundläggande kunskaper och färdigheter i att använda dem som stöd i undervisningen.

Utbildningen hålls av vår teaterpedagog. Under spelåret 2018-2019 arrangeras de i huvudsak på er arbetsplats på grund av renovering av teaterhuset.

Pris från 600 €, enligt offert. Priset baserar sig på antal timmar och vilka specifika önskemål som finns.

Ta kontakt med vår teaterpedagog nina.dahl-tallgren@wasateater.fi, +358 (0)50 300 7214 och berätta om era utbildningsbehov och önskemål.

 

BLI PEDAGOGOMBUD PÅ WASA TEATER

Wasa Teater vill stimulera och främja den konstnärliga verksamheten i daghemmet, grundskolan 1-9, gymnasiet, yrkesinstitut, yrkeshögskolor och universitet. Det är därför väldigt betydelsefullt för oss att ha en kontaktperson på er arbetsplats. Som pedagogombud blir du en viktig länk mellan Wasa Teater och din arbetsplats.

 

MÅLSÄTTNINGAR

  • Wasa Teaters avsikt är att möta pedagoger och didaktiskt stödja undervisningen med drama och teater som arbetsmetod.
  • Vi vill skapa konstnärliga läroprocesser och stimulera arbete vad gäller lärande, estetisk verksamhet och personlighetsutveckling.
  • Vi vill ge ökade kunskaper om teater och dess uttrycksmedel. Det är kunskaper som är viktiga redskap för att analysera och fördjupa teaterupplevelsen.

Teater handlar om människor och hur det är att vara människa. Teater kan ses som en spegelbild av den värld vi lever i. I den spegeln kan barnen och ungdomarna reflektera över sig själv och omvärlden. Teaterkonsten bidrar till att utveckla individens motoriska, sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens. Genom möte med teater kan individen uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter i förhållande till pjäsens tematik. Teater uppmuntrar till eftertanke, reflektion och diskussion. En föreställning med tillhörande materialpaket är konstnärlig, underhållande och pedagogisk på samma gång.

VILL DU BLI ETT PEDAGOGOMBUD?  

Det är enkelt att anmäla sig som pedagogombud. Du sänder ett mail till sarah.bergkulla@wasateater.fi och berättar att du önskar bli en del av vårt nätverk. Båda teaterpedagogerna Nina Dahl-Tallgren och Sarah Bergkulla är den som ser till att ni får det ni blivit lovade. Hon håller en dialog med er kring hur Wasa Teater på bäst sätt kan förverkliga era önskemål och behov. Varje daghem/skola får ha minst två ombud. Som pedagogombud binder du dig till att följa våra regler och instruktioner kring detta nätverk. Meddela alltid om dina kontaktuppgifter ändras eller om du inte längre önskar vara medlem i vårt nätverk.

Dina kontakter

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här