TFN 06 3209 330

För daghem och skolor

PUBLIKARBETE GÖR TEATERN MER TILLGÄNGLIG, ANGELÄGEN OCH INTRESSANT

Vi på Wasa Teater vill främja den konstnärliga verksamheten på daghem, i förskolor och skolor. När barn och unga får ta del av våra teaterpedagogiska tjänster, så förvandlas teaterbesöket hos oss till en konstnärlig, underhållande och pedagogisk upplevelse på en och samma gång. Våra materialpaket bidrar till att utveckla barns och ungas motoriska, sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens. Våra kunskapsmaterial, workshopar och utbildningspaket uppmuntrar till eftertanke, reflektion och diskussion innan och efter ett teaterbesök. Tillsammans med pedagogerna kan vi skapa konstnärliga läroprocesser vad gäller lärande, estetisk verksamhet och personlighetsutveckling. Wasa Teater arbetar målmedvetet med att vara i dialog med läroplanen (LP 2016) och dess riktlinjer.

Wasa Teater har framgångsrikt jobbat med publikutveckling under en längre tid. År 2017 belönades teatern med Illusionistpriset, ett hederspris som utdelas av Teaterinfo Finland. Teaterpedagogerna tilldelades priset för sin spetskompetens, för att på ett mångsidigt sätt använda drama- och teaterpedagogik i olika kontexter inom genren publikarbete.

 

MATERIALPAKET KRING SPELMAN PÅ TAKET

 

TEMA:

TRADITIONER, VÄRDERINGAR, NORMER

 

STUDIEMATERIAL

Normer och värderingar binder samman människor inom olika kulturer eller gemenskaper. Den gemenskap vi tillhör ger oss en repertoar av kulturellt accepterade handlingsalternativ som vägleder oss i mötet med andra. De skapar förutsättningar för att kunna bygga ett tryggt samhälle, men kan även leda till destruktiva förhållningssätt och konflikter. Vi betraktar vårt kulturella och sociala arv och de normer och värderingar som finns i vårt samhälle. Studiematerialet sporrar ungdomarna att reflektera kring förnuft, personligt ansvar och fri vilja. Övningarna bidrar på sikt till ett mer öppet samhälle där alla människor är lika värda och kan mötas med respekt. Materialet riktar sig specifikt till pedagoger i religion, historia och modersmål.

Studiematerialet kostar 50 euro och går att beställa via vår teaterpedagog sarah.bergkulla@wasateater.fi  tfn +358 (0)44 750 31 77. Om din arbetsplats har ett pedagogombud för Wasa Teater, så får ni studiematerialet gratis och automatiskt på er epost.

 

WORKSHOP

I samband med teaterbesöket erbjuder vi en workshop i teaterns utrymmen kring föreställningens tematik, innehåll och formspråk. Vi sätter teaterns historia i relation till samtidens traditioner, värderingar och normer. Om gruppen är stor så kan vi också ordna workshop på er skola efter teaterbesöket.

Pris: från 50 € / 45-60 min (+ ev km-ersättning)
Boka workshop via vår teaterpedagog sarah.bergkulla@wasateater.fi tfn +358 (0)44 750 31 77.

 

KONSTTESTARNA

För grupper som kommer och ser föreställningen via projektet Konsttestarna, så ordnas skilt program. För mer information om innehåll se www.konsttestarna.fi

MATERIALPAKET KRING BOMULLSÄNGELN

 

TEMA:

Jämställdhet och dramatiskt berättande

 

MATERIALPAKET

Materialpaketet kring Bomullsängeln består av studiematerial och workshopar. Studiematerialet har ett feministiskt perspektiv och bjuder in till reflektioner kring allas rätt att få nå sin fulla potential. Genom att lyfta fram kvinnor, kvinnorollen och kvinnor ur historien ser vi på hur vi kan nå ett jämställt samhälle där kön inte begränsar människors möjligheter. Vi vill utveckla ett öppet samhälle där alla människor är lika värda och kan mötas med respekt. Studiematerialet innehåller även orientering i dramaturgi, dramatiskt berättande som ger inspiration till eget skrivande. Ungdomarna får tillägna sig kunskaper och färdigheter i en bra berättelse där fakta och känslor möts. Studiematerialet kostar 50 euro och går att beställa via vår teaterpedagog sarah.bergkulla@wasateater.fi  tfn +358 (0)44 750 31 77. Om din arbetsplats har ett pedagogombud för Wasa Teater, så får ni studiematerialet gratis och automatiskt på er epost. Workshopar erbjuds efter teaterbesöket. De utgår från pjäsens och studiematerials tematik och anpassas efter beställarens behov och önskemål.

Pris: 50 € / 45-60 min (+ km-ersättning om workshopen utförs på skolan)

Boka workshop och beställ vårt studiematerial via vår teaterpedagog sarah.bergkulla@wasateater.fi  tfn +358 (0)44 750 31 77.

 

MATERIALPAKET KRING MÅNSKESPRINSEN

TEMA:

Fantasy och dramaturgi

 

KUNSKAPSBOK

Materialpaketet kring Månskensprinsen består av en kunskapsbok och workshopar, där eleverna får bekanta sig med föreställningens tematik, innehåll och spelstil. I kunskapsboken lyfter vi fram författaren Maria Turtschaninoff och göra en djupdykning i genren fantasy. Det blir även en orientering i dramaturgi och dramatiskt berättande som ger barnen inspiration till eget skrivande. Eleverna får tillägna sig kunskaper och färdigheter i en bra berättelse där fakta, fiktion och känslor möts. Kunskapsboken kostar 50 euro, för skolor med pedagogombud är materialet gratis. Kunskapsboken blir tillgänglig vecka 11.

 

WORKSHOP: UPPDRAG FANTASY

Anta vårt uppdrag! I samband med teaterbesöket erbjuder vi en workshop där vi utmanar eleverna att skriva sina egna fantasynoveller. Under workshopen undersöker vi pjäsens karaktärer och inspirerar eleverna att skapa en egen värld som präglas av kampen mellan det onda och det goda. Arbetet med berättelserna fortsätter sedan i klassrummet och avslutas med att eleverna skickar in sina berättelser till oss. Här på teatern väljer vi sedan ut några berättelser som våra skådespelare ge liv åt med sina röster. Berättelserna kommer sedan publiceras digitalt. Kanske blir det just din berättelse som vi läser upp?

Workshopen kostar 50 euro / 45-60 minuter (+ ev km-ersättning om workshopen önskas på er skola). Anmäl ert intresse att boka workshop via sarah.bergkulla@wasateater.fi

 

PEDAGOGTRÄFF OCH FÖRHANDSVISNING ON 11.3, kl. 17

Vi vill hälsa alla pedagoger hjärtligt välkomna på pedagogträff och förhandsvisning av pjäsen Månskensprinsen. Under träffen berättar vi mer om vårt materialpaket kring pjäsen, dess innehåll och tematik. Efter träffen hålls en förhandsvisning av pjäsen. Vårt mål är att ge er pedagoger inspiration och stöda ert fina arbete i klassrummet, så att ni på bästa sätt kan förbereda och efterbehandla ert teaterbesök hos oss. Pedagogträffen ordnas onsdagen den 11.3, kl. 17 (ingång via huvudentrén).

Pedagogträffen är gratis, men har begränsat antal platser! Anmäl dig här!

#NOFILTER
– ett TIU-program om ett hållbart liv i en uppkopplad värld

 

MATERIALPAKET

Materialpaketet besår av en kunskapsbok, workshop och pedagogträff. I kunskapsboken lyfter vi fram språklig och visuell kommunikation i den digitala världen. Övningarna bidrar till att utveckla elevernas multilitteracitet, digitala kompetens och erövrar verktyg för ett hållbart digitalt liv. Kunskapsboken gynnar elevernas möjligheter att navigera i den digitala världen, där kritiskt tänkande, konsekvenser och respekt utgör viktiga byggstenar.

 

WORKSHOP

Vill er skola ha hjälp med att omsätta övningarna i kunskapsboken i praktiken, så erbjuder våra teaterpedagoger workshopar i form av för- och efterarbete till föreställningen. Workshoparna kostar 50 euro / lektion + km- ersättning. Boka era workshopar via nina.dahl-tallgren@wasateater.fi.

 

PEDAGOGTRÄFF  MÅ 17.2

Hjärtligt välkommen på pedagogträff den 17.2. Pedagogträffen ordnas i samarbete med Korsholms gymnasium (Bölesundsvägen 10). Under pedagogträffen får du möjlighet att bekanta dig med TIU-programmets materialpaket (kunskapsbok och workshop) och en gratis förhandsvisning av själva programmet. Vårt mål är att inspirera dig, så att du på bästa sätt ska kunna förbereda ert potentiella teaterbesök.

Anmäl er här. Pedagogträffen är gratis, men har ett begränsat antal platser, så skynda dig att boka!

Tidtabell:
kl. 17.30 Fruktmingel
Kl. 18.00 Försnack
Kl. 18.30 TIU-program
Kl. 20-20.30 (ca) Eftersnack

 

UTBILDNINSGSPAKET FÖR PEDAGOGER!

 

Wasa Teater erbjuder utbildningspaket i berättarkonst, teaterlek, forumspel, processdrama och rollspel. Ni får erövra grundläggande kunskaper och färdigheter i att använda dem som stöd i undervisningen.

Utbildningen hålls av vår teaterpedagog. Under spelåret 2018-2019 arrangeras de i huvudsak på er arbetsplats på grund av renovering av teaterhuset.

Pris från 600 €, enligt offert. Priset baserar sig på antal timmar och vilka specifika önskemål som finns.

Ta kontakt med vår teaterpedagog nina.dahl-tallgren@wasateater.fi, +358 (0)50 300 7214 och berätta om era utbildningsbehov och önskemål.

 

BLI PEDAGOGOMBUD PÅ WASA TEATER

Wasa Teater vill stimulera och främja den konstnärliga verksamheten i daghemmet, grundskolan 1-9, gymnasiet, yrkesinstitut, yrkeshögskolor och universitet. Det är därför väldigt betydelsefullt för oss att ha en kontaktperson på er arbetsplats. Som pedagogombud blir du en viktig länk mellan Wasa Teater och din arbetsplats.

 

MÅLSÄTTNINGAR

  • Wasa Teaters avsikt är att möta pedagoger och didaktiskt stödja undervisningen med drama och teater som arbetsmetod.
  • Vi vill skapa konstnärliga läroprocesser och stimulera arbete vad gäller lärande, estetisk verksamhet och personlighetsutveckling.
  • Vi vill ge ökade kunskaper om teater och dess uttrycksmedel. Det är kunskaper som är viktiga redskap för att analysera och fördjupa teaterupplevelsen.

Teater handlar om människor och hur det är att vara människa. Teater kan ses som en spegelbild av den värld vi lever i. I den spegeln kan barnen och ungdomarna reflektera över sig själv och omvärlden. Teaterkonsten bidrar till att utveckla individens motoriska, sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens. Genom möte med teater kan individen uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter i förhållande till pjäsens tematik. Teater uppmuntrar till eftertanke, reflektion och diskussion. En föreställning med tillhörande materialpaket är konstnärlig, underhållande och pedagogisk på samma gång.

 

VILL DU BLI ETT PEDAGOGOMBUD?  

Det är enkelt att anmäla sig som pedagogombud. Du sänder ett mail till sarah.bergkulla@wasateater.fi och berättar att du önskar bli en del av vårt nätverk. Båda teaterpedagogerna Nina Dahl-Tallgren och Sarah Bergkulla är den som ser till att ni får det ni blivit lovade. Hon håller en dialog med er kring hur Wasa Teater på bäst sätt kan förverkliga era önskemål och behov. Varje daghem/skola får ha minst två ombud. Som pedagogombud binder du dig till att följa våra regler och instruktioner kring detta nätverk. Meddela alltid om dina kontaktuppgifter ändras eller om du inte längre önskar vara medlem i vårt nätverk.

Dina kontakter

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här