För daghem och skolor

PUBLIKARBETE GÖR TEATERN MER
TILLGÄNGLIG, ANGELÄGEN OCH INTRESSANT

När barn och unga får ta del av våra teaterpedagogiska tjänster, så förvandlas teaterbesöket till en konstnärlig, underhållande och pedagogisk upplevelse. Våra materialpaket bidrar till att utveckla barns och ungas motoriska, sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens. Våra kunskapsmaterial, workshopar och utbildningspaket uppmuntrar till eftertanke, reflektion och diskussion innan och efter ett teaterbesök. Tillsammans med pedagogerna kan vi skapa konstnärliga läroprocesser vad gäller lärande, estetisk verksamhet och personlighetsutveckling. Wasa Teater arbetar målmedvetet med att vara i dialog med läroplanen och dess riktlinjer.

År 2017 belönades teatern med Illusionistpriset, ett hederspris som utdelas av Teaterinfo Finland. Teaterpedagogerna tilldelades priset för sin spetskompetens, för att på ett mångsidigt sätt använda drama- och teaterpedagogik i olika kontexter inom genren publikarbete.

 

FÖRSKOLAN OCH GRUNDSKOLAN 1-6  

POTATISREBELLERNA

Tema: makt, kost och miljö
Spelperiod: Våren 2022 (stora scenen)
Läs mer om potatisrebellerna här >>> 

I kunskapsboken hittar du dramaövningar som behandlar föreställningens teman och texter från experter inom området. Det finns också roliga tips för vad man kan göra för mat eller kanske pyssla av potatis. I kunskapsboken tar vi upp frågor om makt, miljö, näring och konsumentmakt. Vem styr mina val och hurdana följder har dessa val? Med kunskapsboken vill vi ge åskådarna chansen att se på vad inverkar på deras egen matkultur och vilka följder de val de gör i vardagen har till vår omgivning. Vi har samlat ihop texter från experter som har ägnat sitt arbetsliv till återvinning och bekämpning av klimatförändringen genom att göra det bästa möjliga av det som vi har i vår närhet. Övningarna i kunskapsboken är indelade i två kategorier: 1-4 klasister och 5-6 klasister. 

Ladda ner Potatisrebellernas kunskapsbok här >>
Länkar i kunskapsboken hittas här >>

DIGITAL PEDAGOGTRÄFF 30.3 kl 15-16.

Du kan boka din plats till pedagogträff genom att skicka e-post till teaterpedagog Marja Vuori, marja.vuori@wasateater.fi.

WORKSHOP i anknytning till Potatisrebellerna

Eleverna kommer att lära sig om miljö, potatis och konsumentmakt på ett roligt sätt. Visste du till exempel att vi odlar över 50 olika potatissorter i Finland? Hur många känner du till? Vi behandlar också frågor om marknadsföring och konsumentmakt genom roliga övningar som vi anpassar till deltagarnas ålder.  Boka workshop till din skola genom att skicka e-post till teaterpedagog Marja Vuori, marja.vuori@wasateater.fi   

 

GRUNDSKOLA 7-9, ANDRA STADIET
OCH UNIVERSITET

TIU programmet inom hållbarhet

Tema: Hållbarhet
På turné: Hösten 2022, våren 2023

TIU programmet består av tre delar: (1) förarbete, (2) föreställningsdelen #hållbarhet, (3) efterarbete. Genom deltagandet i TIU programmets alla delar, blir eleverna engagerade, fysiskt aktiverade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig då kunskapen förankras i verkligheten.  TIU programmets föreställningsdel, manuset skrivs av pjäsförfattare Chris Cooper från Storbritannien i England. Han har varit konstnärlig ledare, dramaturg för ett av Storbritanniens mest kända TIU teatergrupper BIG BRUM. Han har över 35 – års erfarenheter av arbetet med att skapa TIU program.  

Tema och lärandemål  

Tillsammans med målgruppen undersöker vi vad som karaktäriserar en hållbar livsstil. Hållbar utveckling och livsstil kan ses ur ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt perspektiv. Den ledande tanken inom ekosocial bildning är att skapa en livsstil och en kultur som värnar om människans okränkbara värde och ekosystemens mångfald, förmågan att förnya sig samt att samtidigt bygga en kunskapsbas för en cirkulär ekonomi som grundar sig på hållbar användning av naturresurser. 

Ekosocial bildning innebär förståelse i synnerhet för allvaret i klimatförändringen och en strävan att främja en hållbar livsstil. Tillsammans med ungdomarna undersöker vi hur man hittar och tillämpar lösningar, som korrigerar en icke-hållbar livsstil. Vid valet av innehåll och manusarbete beaktas naturens mångfald, klimatförändringen och hur den kan hejdas, hållbar användning samt stärkandet av den unga individen som resurs för naturen.  

Kunskapsbok med för- och efterarbete 

Alla som bokar TIU programmet får en kunskapsbok, ett pedagogiskt material med för- och efterarbete till föreställningsdelen inom programmet. I kunskapsboken finns information om TIU programmet, dess tematik och innehåll. Vid utformningen av det pedagogiska materialet, samarbetar vi tätt med experter och forskare inom tematiken från Åbo Akademi och Hanken. Övningarna i kunskapsboken bygger på ett aktivt lärande med elevernas egna upplevelser och upptäckter i fokus. Vi vill skapa variationer för lärande, förstärker de teoretiska kunskaperna och ge plats för ett förhållningssätt där upplevelsen, det aktiva lärandet och elevernas sinnesintryck står i fokus. Vi bygger en hållbar framtid genom att uppmuntra, belysa kreativa och innovativa som kan göra en skillnad. Vi samverkar med företagen Wärtsilä, Stormossen och Gambit vid utformning av materialet.   

Vi erbjuder alla skolor/pedagoger stöd och handledning med att utföra för- och efterarbete. Det finns en möjlighet att boka ett handledningsmöte till sin skola. Vår teaterpedagog guidar er genom det pedagogiska materialet och handleder så att alla pedagoger ska ha förutsättning att arbeta med materialet på bästa sätt. Ifall skolorna/pedagogerna vill ha stöd med att omsätta kunskapsbokens övningar i praktiken, besöker våra teaterpedagoger skolorna och genomför för- och efterarbete. Workshoparna kan även hållas digitalt om så önskas av skolorna.  

Föreställningsdelen  

Vi sätter människan i fokus i vårt TIU program och föreställningen utspelar sig i framtiden där eleverna får reflektera vilken person de vill vara i den värld de lever i? Vilken form av kunskap om klimatet och miljön behöver de för att kunna fokusera på att leva ett hållbart liv? Vilka fotspår lämnar de kvar på jorden? Vilka värderingar och attityder är viktiga i fokus på hållbarhet i deras vardag, närmiljö och arbetsliv?  

Målsättningar och förväntningar, resultat av TIU programmet 

Undervisnings- och kulturministeriet har för sin del i sin strategi 2030 gett löfte om att stärka Finlands internationella genomslag och globala ansvar samt förbundit sig till en hållbar utveckling. Vårt TIU program kan vara ett sätt att konkretisera detta arbetet, att engagera unga och lyfta fram behov och framtidsvisioner som främjar hållbar utveckling. Vi vill skapa förutsättningar för en rättvis och hållbar utveckling, formulera konkreta utvecklingsmål med inspiration till en positiv förändringskraft. Vi vill öppna ungas ögon och sinne för de olika verkligheter som finns och väcka människors vilja att bygga upp en mera hållbar livsstil. Målsättningen med vårt TIU program är att de unga ska känna en medborgaridentitet bygger på ett starkt etiskt engagemang samt vilja att skydda vår gemensamma planet och arbeta till förmån för den. Vi förväntar oss följande resultat: (1) att de unga ges möjlighet att ta ansvar för den miljö de själva kan påverka men också skapa en övergripande förståelse för globala miljöfrågor, (2) att de ungas upptäcker konkreta idéer på insatser för hållbar utveckling i närsamhället och olika livsstilar kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. 

 

BOTNIA PARADISE

Tema: Framtidsdrömmar
Läs mer om pjäsen här>>>
Besök Konsttestarnas hemsida för mer information>>>

Konsttestarna

Publikarbetet till Botnia Paradise bjuder Konsttestarna på en uppiggande seglats in i teaterns värld och väcker tankar kring drömmar om framtiden, individens tro på sig själv och sin förmåga, rädslor för förändring, mod att våga kasta sig ut och prova någonting nytt. Med publikarbetet vill vi ge eleverna möjlighet att reflektera kring sina framtidsplaner och se sina möjligheter att påverka besluten i sitt liv.

Innan vi kastar loss i teatersalongen erbjuds en förhandsvisning och pedagogträff för pedagogen. Vi erbjuder även en kunskapsbok med ett för- och efterarbete som hålls i klassen av pedagogen. I kunskapsboken hittar pedagogen en introduktion till och information om pjäsens innehåll, tematik och fromspråk samt två lektionsplaner som hålls innan och efter besöket. Kunskapsboken kan laddas ner av pedagogen från Konsttestarnas hemsida under hösten 2021. Åter i hamn (efter föreställningen) erbjuder vi en Q&A i teatersalongen med upphovsmakarna: humorgruppen KAJ.

Upplägget i korthet:

– Förhandsvisning på teatern och en digital pedagogträff.
– Arbete med kunskapsboken (pdf). Pedagogen introducerar teaterbesöket i klassen under hösten.
– Teaterföreställning.
– Q&A efter föreställningen med teaterns professionella personal.
– Arbete med kunskapsboken. Pedagogen efterarbetar teaterbesöket med eleverna i klassen.

 

UTBILDNINSGSPAKET FÖR PEDAGOGER!

Wasa Teater erbjuder utbildningspaket i berättarkonst, teaterlek, forumspel, processdrama och rollspel. Ni får erövra grundläggande kunskaper och färdigheter i att använda dem som stöd i undervisningen. Utbildningen hålls av vår teaterpedagog. Pris från 600 €, enligt offert. Priset baserar sig på antal timmar och vilka specifika önskemål som finns. Ta kontakt med vår teaterpedagog nina.dahl-tallgren@wasateater.fi.

 

BLI PEDAGOGOMBUD PÅ WASA TEATER

Wasa Teater vill stimulera och främja den konstnärliga verksamheten i daghemmet, grundskolan 1-9, gymnasiet, yrkesinstitut, yrkeshögskolor och universitet. Det är därför väldigt betydelsefullt för oss att ha en kontaktperson på er arbetsplats. Som pedagogombud blir du en viktig länk mellan Wasa Teater och din arbetsplats.  

Vill du bli ett pedagogombud och få vårt nyhetsbrev?   

Anmäl dig till teaterpedagog@wasateater.fi.

Dina kontakter

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här