För daghem och skolor

PUBLIKARBETE GÖR TEATERN MER TILLGÄNGLIG, ANGELÄGEN OCH INTRESSANT

Vi på Wasa Teater vill främja den konstnärliga verksamheten på daghem, i förskolor och skolor. När barn och unga får ta del av våra teaterpedagogiska tjänster, så förvandlas teaterbesöket hos oss till en konstnärlig, underhållande och pedagogisk upplevelse på en och samma gång. Våra materialpaket bidrar till att utveckla barns och ungas motoriska, sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens. Våra kunskapsmaterial, workshopar och utbildningspaket uppmuntrar till eftertanke, reflektion och diskussion innan och efter ett teaterbesök. Tillsammans med pedagogerna kan vi skapa konstnärliga läroprocesser vad gäller lärande, estetisk verksamhet och personlighetsutveckling. Wasa Teater arbetar målmedvetet med att vara i dialog med läroplanen och dess riktlinjer.

Wasa Teater har framgångsrikt jobbat med publikutveckling under en längre tid. År 2017 belönades teatern med Illusionistpriset, ett hederspris som utdelas av Teaterinfo Finland. Teaterpedagogerna tilldelades priset för sin spetskompetens, för att på ett mångsidigt sätt använda drama- och teaterpedagogik i olika kontexter inom genren publikarbete.

 

DET OSYNLIGA BARNET

Tema: Psykisk hälsa, välbefinnande med kärlek och snälla ord
Målgrupp: Daghem och förskola

Materialpaket

Wasa Teater erbjuder ett materialpaket bestående av kunskapsbok, workshop och pedagogträff. Med materialpaketet vill vi stödja och stärka det lilla barnets psykiska hälsa och öka välbefinnandet hos individen och gruppen, där kärlek och snälla ord spelar en central roll. Vi vill inspirera pedagoger att utforska och upptäcka verktyg för att stärka barnet, ge dem utrymme att hantera jobbiga känslor, oro och ångest. Kunskapsboken är en handledning för pedagogen som innehåller ett för- och efterarbete till pjäsen. Efter föreställningen erbjuder vi barnen en värmande workshop kring tematiken tillsammans med våra teaterpedagoger. Workshopen hålls på ert daghem. Workshopen kostar 50 euro / 45 minuter + km-ersättning och bokas via teaterpedagogerna. Kunskapsboken kostar 50 euro (gratis för pedagogombud). Pedagogträffen ordnas på Wasa Teater i samband med en förhandsvisning av pjäsen.

Pedagogträff 2.9

Hjärtligt välkommen på pedagogträff den 2.9, kl. 18 – 20.30. Under pedagogträffen får du möjlighet att bekanta dig med föreställningens materialpaket och en gratis förhandsvisning. Vårt mål är att inspirera dig, så att du på bästa sätt kan förbereda ert potentiella teaterbesök. Pedagogträffen är gratis, men har ett begränsat antal platser, så skynda dig att boka plats via wasateater.fi/pedagogtraff.

Föreläsning: Välbefinnande med kärlek och vänliga ord 

Vi erbjuder föräldraföreningar en föreläsning om känslor tillsammans med teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren. Tillsammans med sin kollega har hon utvecklat ett material kring känslor med känslokort och handbok. Föreläsningen uppmuntrar till att naturligt, bekvämt och avslappnat prata om känslor i vardagen. Du får lära dig knep för att identifiera, hantera och uttrycka känslor samt förstå och hantera andras känslor. Att lära sig om känslor stärker självkänsla och självförtroende. Att sätta ord på vad vi upplever och hitta konstruktiva strategier för att handskas med känslor leder till att vi bemöter och kommunicerar tydligare med varandra. Målet är att öka välbefinnandet i familjen, bibehålla lugnet och fokusera på det positiva. Föreläsningen kostar 400 euro + moms 24% (i priset ingår förberedande samtal, planering, föreläsning och resor). Boka en föreläsning hos er via nina.dahl-tallgren@wasateater.fi, 050 300 7214.

 

AYN

Tema: Ett hållart liv och en hållbar gemenskap, en hållbar proffession
Målgrupp: Grundskola 7-9, andras stadiet, yrkeshögskolor, universitet.

 

Kunskapsbok: Ett hållbart liv och en hållbar gemenskap

Wasa Teater erbjuder ett materialpaket bestående av pedagogträff, kunskapsbok och föreläsning. Med kunskapsboken vill vi stödja och stärka ungdomarnas psykiska hälsa och öka välbefinnandet hos individen och gruppen.

Vi vill inspirera pedagoger att utforska och upptäcka verktyg för att stärka ungdomarna, ge dem utrymme att hantera jobbiga känslor, prestationskrav och stress. Få dem att se möjligheterna i misslyckanden som ett rätt steg i utvecklingen. Genom kunskapsboken får ungdomarna reflektera kring ”själviskhetens dygd”, altruism och hur vi kan skapa ett klimat som bygger på förtroende, respekt och aktivt lyssnande. Där öppenhet är grunden för konstruktiv kommunikation. Kunskapsboken är en handledning för pedagogen som innehåller ett för- och efterarbete till pjäsen. Kunskapsboken kostar 50 euro (gratis för pedagogombud) och går att beställa via sarah.bergkulla@wasateater.fi.

Pedagogträff 10.9

Hjärtligt välkommen på pedagogträff den 10.9, kl. 18 – 21.30. Under pedagogträffen får du möjlighet att bekanta dig med föreställningens materialpaket och en gratis förhandsvisning. Vårt mål är att inspirera dig, så att du på bästa sätt kan förbereda ert potentiella teaterbesök. Pedagogträffen är gratis, men har ett begränsat antal platser, så skynda dig att boka plats via wasateater.fi/pedagogtraff. Om du har frågor kring träffen kan du vända dig till våra teaterpedagoger.

Föreläsning: Hållbar profession

Vilken sorts verktygslåda behövs för framtidens arbetsplatser? Tillsammans med teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren utforskar vi hur man kan balansera hög kvalitet, öppenhet och ansvar i arbetslivet och framtiden. Deltagarna får utveckla sin skicklighet att vara en effektiv och tydlig kommunikatör, där man skapar och ett klimat som bygger på förtroende, respekt och aktivt lyssnande. Där öppenhet är grunden för konstruktiv kommunikation. Vi vill motivera och inspirera till hållbar profession, boosta deltagarnas självkänsla och självförtroende. Få dem att se möjligheterna i misslyckanden som ett rätt steg i utvecklingen. Föreläsningen arrangeras i huvudsak på Wasa Teater. Föreläsningen kostar 200 euro/ 60-90 min och bokas via nina.dahl-tallgren@wasateater.fi.

 

HAMLET

Målgrupp: Ungdomar
Materialpaket
Tema: Shakespeares verk, teaterhistoria, identitet

I samband med klassikernas klassiker Hamlet av William Shakespeare erbjuder vi ett materialpaket som består av kunskapsbok, workshop och pedagogträff. I förarbetet så får man bekanta sig med Shakespeares verk och teaterhistoria. I efterarbetet lyfter vi fram Hamlets kamp i att ”vara eller inte vara”. De unga får reflektera kring identitet och frågorna: Vem är jag? Var är jag? Varifrån kommer jag? Vart är jag påväg? Vad vill jag? Vår ambition är att skapa ett gränslöst skolprojekt och utveckla arbetssätt som får eleven att ställa frågor, vara nyfiken och undersöka pjäsens sensmoral.

Kunskapsbok: 50 euro (gratis för pedagogombud)
Workshop: 50 euro / 45 minuter + km-ersättning
Pedagogträff: Datum och info kommer senare

 

UTBILDNINSGSPAKET FÖR PEDAGOGER!

 

Wasa Teater erbjuder utbildningspaket i berättarkonst, teaterlek, forumspel, processdrama och rollspel. Ni får erövra grundläggande kunskaper och färdigheter i att använda dem som stöd i undervisningen. Utbildningen hålls av vår teaterpedagog. Under spelåret 2018-2019 arrangeras de i huvudsak på er arbetsplats på grund av renovering av teaterhuset.

Pris från 600 €, enligt offert. Priset baserar sig på antal timmar och vilka specifika önskemål som finns.

Ta kontakt med vår teaterpedagog nina.dahl-tallgren@wasateater.fi, +358 (0)50 300 7214 och berätta om era utbildningsbehov och önskemål.

 

BLI PEDAGOGOMBUD PÅ WASA TEATER

Wasa Teater vill stimulera och främja den konstnärliga verksamheten i daghemmet, grundskolan 1-9, gymnasiet, yrkesinstitut, yrkeshögskolor och universitet. Det är därför väldigt betydelsefullt för oss att ha en kontaktperson på er arbetsplats. Som pedagogombud blir du en viktig länk mellan Wasa Teater och din arbetsplats.

MÅLSÄTTNINGAR

  • Wasa Teaters avsikt är att möta pedagoger och didaktiskt stödja undervisningen med drama och teater som arbetsmetod.
  • Vi vill skapa konstnärliga läroprocesser och stimulera arbete vad gäller lärande, estetisk verksamhet och personlighetsutveckling.
  • Vi vill ge ökade kunskaper om teater och dess uttrycksmedel. Det är kunskaper som är viktiga redskap för att analysera och fördjupa teaterupplevelsen.

Teater handlar om människor och hur det är att vara människa. Teater kan ses som en spegelbild av den värld vi lever i. I den spegeln kan barnen och ungdomarna reflektera över sig själv och omvärlden. Teaterkonsten bidrar till att utveckla individens motoriska, sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens. Genom möte med teater kan individen uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter i förhållande till pjäsens tematik. Teater uppmuntrar till eftertanke, reflektion och diskussion. En föreställning med tillhörande materialpaket är konstnärlig, underhållande och pedagogisk på samma gång.

VILL DU BLI ETT PEDAGOGOMBUD?  

Det är enkelt att anmäla sig som pedagogombud. Du sänder ett mail till sarah.bergkulla@wasateater.fi och berättar att du önskar bli en del av vårt nätverk. Båda teaterpedagogerna Nina Dahl-Tallgren och Sarah Bergkulla är den som ser till att ni får det ni blivit lovade. Hon håller en dialog med er kring hur Wasa Teater på bäst sätt kan förverkliga era önskemål och behov. Varje daghem/skola får ha minst två ombud. Som pedagogombud binder du dig till att följa våra regler och instruktioner kring detta nätverk. Meddela alltid om dina kontaktuppgifter ändras eller om du inte längre önskar vara medlem i vårt nätverk.

Dina kontakter

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här