Konsten att övertyga

Forskning visar att företag som investerar i sin personal och bygger en dynamisk företagskultur, vinner affärsfördelar och presterar bättre. Wasa Teater erbjuder företag, grupper och organisationer nyckelkompetens i kommunikation, samarbete och kreativitet med teaterkonsten som verktyg.

Våra kurser hjälper er att nå ut med ert budskap, engagera och övertyga din åhörare. Vi tränar kunskaper som nu är avgörande för ett framgångsrikt företag. Våra utbildningspaket kommer att ge er massor av nya fräscha idéer och aha- upplevelser. Ni kan välja ett tema: kommunikation, samarbete, kreativitet, eller kombinera flera. Naturligtvis kan vi även skräddarsy ett eget paket om ni har särskilda behov eller önskemål.

Utbildningen arrangeras i huvudsak på Wasa Teater med vår teaterpedagog. Utbildningen hålls i första hand på svenska och deltagarna får prata sitt eget modersmål (svenska, finska eller engelska).

Pris från 600 euro (+ moms), enligt offert. Priset baserar sig på antalet timmar och vilka specifika önskemål som finns.

Ta kontakt och berätta om era utbildningsbehov och önskemål.

Teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren
Kyrkoesplanaden 16, 65100 Vasa
tfn +358 (0)50 300 7214
nina.dahl-tallgren@wasateater.fi

 

KOMMUNIKATION
– det viktigaste att lära sig idag!

Syfte: Utveckla förmåga att hålla tal, presentationer och föredrag på ett naturligt sätt.

Målsättning: Bli trygg, bekväm, flexibel och närvarande som kommunikatör. Erövra kunskap och insikter som bidrar till effektiv, tydlig och inspirerande kommunikation.

Innehåll:

 • Att hålla tal, presentationer och föredrag
 • Röststyrka, röstkvalitet, röstläge, tempo, pauser, intonation, betoning och artikulation
 • Kroppskännedom, andning, hållning, ansiktsuttryck, gester, uttrycka och avläsa kroppsspråk

 

SAMARBETE
– bygga skickliga team!

Syfte: Utveckla sociala och emotionella färdigheter. Skapa ett klimat som bygger på förtroende, respekt och aktivt lyssnande.

Målsättning: Ge nya insikter och lösningar till att fungera och prestera bättre ihop, vilket gynnar individen, gruppen och organisationen. Individen inspireras till att nå egna mål och hjälpa andra att lyckas.

Innehåll:

 • Uttrycka, identifiera och hantera känslor
 • Samarbetsövningar, gruppdynamik, gemenskap, tillit och närvaro
 • Uttrycka åsikter och lyssna på andra: lyhördhet
 • Konflikthantering: hantera konflikter och förändringar

 

KREATIVITET
– toppresultat och arbetsglädje!

Syfte: Utveckla en kreativ miljö som leder till en bättre hälsa, högre arbetsglädje och minskad stress.

Målsättning: Skapa förmågan att kunna tänka i nya banor, utveckla idéer och ta initiativ både som individ och grupp. Skapa ett kreativt förhållningssätt där drivmotorn är: nyfikenhet, att ställa frågor, ta sig tid att experimentera med tankar och vara öppen för nya synsätt. Motivera och inspirera till utveckling och förändring

Innehåll:

 • Öka fantasi och kreativitet
 • Positivt tänkande, förmåga att improvisera och bejaka varandras tankar och idéer
 • Träna koncentration, avspänning, andning och närvaro
 • Målfokusering och konkreta utvecklingsåtgärder
 • Nytänkande – förändring – framtid

 

Dina kontakter

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här