TFN 06 3209 330

Publikarbete

Plats: Wasa Teater, Sandögatan 7 (ingång via huvudentrén)
Målgrupp: Daglediga, pensionärer, studerande och barnfamiljer. Ingen förhandsanmälan och tillfället är gratis!

PROGRAM:

Fre 17.11 Kl. 10-11.30
Vet du vad en kollationering är? Under denna teaterträff får deltagarna vara med och iscensätta en kollationering tillsammans med husets teaterpedagoger. En kollationering är när man introducerar ett teaterstycke för hela ensemblen och t.ex. läser igenom ett manus tillsmammans för första gången. Det blir ett roligt och lättsamt program som passar besökare i alla åldrar. Vi inleder träffen med en gemensam kaffestund. Ingång via huvudentrén.

Fre 15.12 Kl. 10-11.30
Vi avslutar årets teaterträffar med glögg, pepparkakor och teaterjulmys. Kanske också jultomten dyker upp och delar ut ett hemligt paket? Det blir ett roligt och lättsamt program som passar besökare i alla åldrar. Vi inleder  träffen med en gemensam kaffestund. Ingång via huvudentrén.

INGVAR_WEBB_2INGVAR! – en musikalisk möbelsaga

STUDIEMATERIAL
Målgrupp:
åk 7 och 9 (specialprogram för konsttestarna: åk 8), gymnasiet, yrkesinstitut och universitet

Studiematerialet ger de unga ingångar till teaterbesöket och möjlighet att bearbeta pjäsens innehåll, tematik och problemställningar. Materialet innehåller drama- och diskussionsövningar kring temat kreativt tänkande, framgång, jantelagen och våra svenska rötter. Materialet uppmuntrar eleverna till nytänkande, väcker nyfikenhet inför den inre drivkraften, stärker deras egen vilja och tro på sig själva och uppmuntrar till att följa sina egna drömmar och mål i livet. Målsättningen med materialet är att stärka elevernas självkänsla och självförtroende, utveckla de ungas kreativa förmåga, samarbetsförmåga och kommunikation.

WORKSHOP: JANTELAGEN OCH JAG
Målgrupp:
åk 7 och 9 (specialprogram för konsttestarna: åk 8), gymnasiet, yrkesinstitut och universitet

Temat: Jantelagen och jag
Boka via: sarah.bergkulla@wasateater.fi
Pris: 100 euro / 90 min + km ersättning (max 20 deltagare).

Under workshopen får de studerande reflektera kring sina egna möjligheter och vilka hinder man lätt sätter upp för sig själv. Målet är att stimulera de ungas initiativförmåga och självförtroende samt belysa de normer som finns i samhället kring att vara framgångsrik och att lyckas. Syftet med workshopen är att sporra de unga till att tro på sina egen skaparkraft, sitt entreprenörskap och kreativa tänkande.

GUIDNING
Målgrupp:
åk 7 och 9 (specialprogram för konsttestarna: åk 8), gymnasiet, yrkesinstitut och universitet

Tema: Kreativt tänkande
Boka via: sarah.bergkulla@wasateater.fi
Pris: Gratis om man har sett föreställningen

Hur blir en teaterföreställning till? Under en guidad rundtur får de studerande följa med bakom kulisserna på Wasa Teater, inspireras och lära sig mer om den kreativa processen med att skapa en föreställning. Vi besöker teaterns olika avdelningar, så som snickeri, syateljé, mask och rekvisita. De studerande får bekanta sig med teaterns olika yrkesroller, där kreativt tänkande är nyckeln till att skapa något gemensamt, en färdig föreställning. En guidad rundtur räcker ungefär en timme och kan bokas före eller efter en föreställning.

PELLE SVANSLÖS

Målgrupp: förskolan, grundskolan 1-6
Tema: vänskap, mobbning, utanförskap, rädslor, makt och gruppdynamik

Pelle Svanslös har satts upp på många olika teatrar och är ännu idag en aktuell och relevant barnboksfigur som har ett viktigt budskap om allas lika värde – och om att våga vara snäll och säga ifrån! Det handlar om utanförskap, fördomar, ojämlikhet och rädslor och om kämpande för rättvisa. Det handlar om att vara annorlunda, inte passa in, och om hur enkelt det är att vara elak och om hur mycket det krävs för att trotsa gruppens krav. Temat mobbning är ständigt aktuellt. Det sker i skolorna, på arbetsplatsen, i samhället – överallt. Pelle Svanslös tematik handlar bland annat om hur grymt elaka vi kan bli och hur svårt det är att bryta ett barnsligt och omedvetet eller medvetet beteende mönster. Det handlar om hur en person kan få så mycket makt och om hur vi människor låter oss styras av en enda person och inte säger ifrån. Pelle Svanslös är en varm och hjärtlig föreställning med mycket humor, men det finns också ett allvar i pjäsen.

STUDIEMATERIAL
Studiematerialet ger barnen ingångar till teaterbesöket och möjlighet att bearbeta pjäsens innehåll, tematik och problemställningar. Materialet innehåller drama- och diskussionsövningar kring temat i föreställningen.

WORKSHOP
I samband med föreställningen erbjuder vi rundvandring och workshop kring föreställningens tema.

Boka via: nina.dahl-tallgren@wasateater.fi
Pris: 50 euro (max 50 deltagare)

PEDAGOGTRÄFF OCH FÖRHANDSVISNING
Välkommen med på pedagogträff och förhandsvisning av pjäsen Pelle Svanslös på Wasa Teater. Under pedagogträffen bekantar vi oss med studiematerialet, efter det kl. 18 ordnas en förhandsvisning av pjäsen på Stora scenen. Tidpunkt meddelas senare!

DEN FÖRSTA DAGEN

Målgrupp: Gymnasiet, yrkesinstitut, folkhögskolor och universitet
Tema: Känslor

KÄNSLOWORKSHOP & TEATERSAMTAL

Vilka känslor väckte föreställningen? Bearbeta upplevelsen med vårt känslomaterial eller boka känsloworkshop. Vi erbjuder även skolor möjlighet att beställa ett teatersamtal efter föreställningen. För mer information ta kontakt med: nina.dahl-tallgren@wasateater.fi

WORKSHOP BERÄTTARKONST

Wasa Teater erbjuder workshop som ger inspiration och utvecklar er som berättare. Ni får erövra grundläggande kunskaper och färdigheter i berättarkonst. Fokus ligger på att ge konkreta tips kring högläsning, dramatisering av historier och hur man interaktivt (med fysisk aktivitet) kan involvera lyssnaren under berättandet. Ni får även möjlighet att träna rösten och kroppsspråket. Innehållet kan även skräddarsys enligt beställarens behov och önskemål! Ta kontakt för mera information och prisuppgifter via: nina.dahl-tallgren@wasateater.fi

 

KONSTOVERTYG

Forskning visar att företag som investerar i sin personal och bygger en dynamisk företagskultur, vinner affärsfördelar och presterar bättre. Wasa Teater erbjuder företag, grupper och organisationer nyckelkompetens i kommunikation, samarbete och kreativitet med teaterkonsten som verktyg.

Våra kurser hjälper er att nå ut med ert budskap, engagera och övertyga din åhörare. Vi tränar kunskaper som nu är avgörande för ett framgångsrikt företag. Våra utbildningspaket kommer att ge er massor av nya fräscha idéer och aha- upplevelser. Ni kan välja ett tema: kommunikation, samarbete, kreativitet, eller kombinera flera. Naturligtvis kan vi även skräddarsy ett eget paket om ni har särskilda behov eller önskemål.

Läs mera här >> om Konsten att övertyga.

 

pedabud

Som pedagogombud är du en viktig länk mellan Wasa Teater och din arbetsplats. Det är väldigt betydelsefullt för oss att ha en kontaktperson på varje daghem och skola.

Målet är att vi tillsammans ska kunna stödja den estetiska fostran bland barn och unga och skapa konstnärliga läroprocesser och stimulera arbete vad gäller lärande, konstnärlig verksamhet och personlighetsutveckling hos individen. Målsättningen är också att ge ökade kunskaper om teater och dess uttrycksmedel. Det är kunskaper som kan bli användbara redskap för att analysera och fördjupa teaterupplevelsen.

Som pedagogombud får du ta del av vårt WT+ nyhetsbrev, pedagogträffar, WT+ paket för din skola, möjlighet att ta del av förhandsvisningar av våra pjäser samt olika ombudsförmåner.

Är du intresserad av att bli pedagogombud, ta kontakt via pedagogombud@wasateater.fi

 

 

Dina kontakter

Nina Dahl-Tallgren

Teaterpedagog
06-320 9334, 050 300 7214

Sarah Bergkulla

Teaterpedagog
06-320 9334, 050 300 7214

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här