TFN 06 3209 330

Känslokort

Känslokort gör det roligare och enklare att lära sig mera om känslor. Korten och övningarna uppmuntrar till att prata om känslor i vardagen och tillåter individen att känna alla slags känslor. Känslokorten är ett bra verktyg för att stärka självkänsla och självförtroende. Syftet med korten är att lära individen identifiera, hantera och uttrycka sina känslor samt förstå och hantera andras känslor, vilket stärker individens emotionella färdigheter.

Känslor är individuella för oss. De upplevs, uttrycks och hanteras på olika sätt. En människa kan uppleva många olika känslor och sinnesstämningar samtidigt. Vi utgår från åtta olika grundkänslor: ilska, ledsenhet, glädje, förvåning, rädsla, avsky, skuld/skam, och nyfikenhet/intresse. Känslokorten gestaltar olika nyanser av känslor och det finns inget rätt eller fel sätt att tolka dem.

Pris:
30 euro (+moms)

Beställ materialet via:
nina.dahl-tallgren@wasateater.fi eller köp det direkt från biljettkassan vid Wasa Teater.

 

WORKSHOP FÖR GRUPPER

Målgrupp: Grupper, organisationer, företag

Syftet med workshopen är att utveckla individens förmåga att identifiera, hantera och uttrycka sina känslor samt förstå och hantera andras känslor. Genom att lära sig om känslor skapas en mer avslappnade, trygg, tillåtande och motiverande miljö. Under workshopen får gruppen stöd och vägledning kring hur man på bästa sätt kan arbeta med materialet på sin arbetsplats.

Plats: Wasa Teater eller på er arbetsplats

Tid: workshopens längd, 2h

Pris: 300 euro (+ moms) för workshop + ett paket känslokort med tillhörande handledning

Boka via: nina.dahl-tallgren@wasateater.fi

 

WORKSHOP FÖR BARN OCH UNGA

Målgrupp: Daghem, förskolor, skolor och gymnasier

Syftet med workshopen är att lära individen identifiera, hantera och uttrycka sina känslor samt förstå och hantera andras känslor. Genom att lära sig om känslor bidrar det till att barn och unga blir mera avslappnade, trygga och humöret hålls stabilt. Förhandsuppgift ingår. Under workshopen får pedagogerna stöd och vägledning kring hur man på bästa sätt kan arbeta med materialet på sin arbetsplats.

Plats: Wasa Teater eller på ert daghem/skola

Tid: workshopens längd, 2h

Pris: 300 euro (+ moms) för workshop + ett paket känslokort med tillhörande handledning

Boka via: nina.dahl-tallgren@wasateater.fi

 

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här