Stiftelsen Wasa Teater har fått ny ordförande och siktar på tillväxt

Stiftelsen Wasa Teater grundades 1953 och var huvudman för Wasa Teater fram tills renoveringen 1997 då ansvaret för att upprätthålla teatern övergick till Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.
Under de senaste tio åren har stiftelsen ändå haft en avgörande roll för genomförandet av renoveringen av Wasa Teater. Målsättningen med renoveringen var att skapa ett livskraftigt och tillgängligt teaterhus med nordisk och internationell profil, ett mångsidigt kulturcentrum som bidrar till regionens utveckling och dragningskraft.
Förutom att Stiftelsen Wasa Teater var en av de största bidragsgivarna till renoveringen med ett direkt understöd på 580 000 euro, har den också deltagit i förplaneringen som inleddes redan 2013. Stiftelsen ansvarade också för den allmänna stödinsamlingen WT100 till förmån för renoveringen. Totalt insamlades cirka 220 000 euro som använts för teaterns renovering, inventarier och konstverk i teaterhuset.
Det är också Stiftelsen Wasa Teater som finansierat och ansvarat för utgivningen av hundraårshistoriken Vadmal & Visioner, som utkom till jubileet hösten 2019.
Sammantaget innebar satsningarna på renoveringen av Wasa Teater att stiftelsens förmögenhet minskade från cirka 1,2 miljoner till 0,6 miljoner.

Ny styrelse

Styrelsens medlemmar byts oftast efter en sexårig mandatperiod och Stiftelsen Wasa Teater har i maj valt ny ordförande efter att Thomas Öhmans ordförandeperiod tagit slut. Som stiftelsens nya ordförande fungerar sedan den 18.5.2021 Maria Östergård Käld. Stiftelsens övriga medlemmar är Kim Byholm, Mia Koski, Marina Vikberg-Grönlund, Andreas Uthardt och Simon Ventus.

Bild på den nya styrelsens sammansättning
På fotot från vänster: Maria Östergård Käld, Simon Ventus, Mia Koski, Andreas Uthardt, Marina Vikberg-Grönlund och Kim Byholm.

Stiftelsens huvudsakliga mission är att stödja professionell teaterverksamhet i Vasa genom att på olika sätt hjälpa Wasa Teaters verksamhet. Egendomen som stiftelsen har till sitt förfogande utgörs till största delen av Berit Bruuns fond, som stiftelsen fått som testamentarisk gåva. Eftersom stiftelsens bidrag till renoveringen av Wasa Teater på ett betydande sätt påverkade förmögenheten, kommer styrelsens uppgift de närmaste åren vara att optimera förvaltningen av innehavet samt att göra det lättare att donera eller testamentera gåvor till stiftelsen. En gåva till Stiftelsen Wasa Teater hjälper kulturlivet i Vasa både på kort och på lång sikt.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här