Pedagogiskt material – Kejsarens nya kläder

Info om det pedagogiska materialet kommer  här.