TFN 06 3209 330

Konstens Natt och biljettkassans öppethållning

Vi firar Konstens Natt på Ritz

Kom och träffa Wasa Teater på Ritz!

Biljettkassan

Teaterns biljettkassa öppnar  för säsongen torsdag 9.8 kl 15-20. Biljettkassan betjänar sedan på Ritz under hela hösten.

Biljettkassana öppethållning i augusti:

Tis-fre kl 12-14.30 och 15-17

Biljettkassan öppethållning från och med september:

Tis-lör kl 12-14.30 och 15-17

Inför besöket

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här