Vi söker en teaterchef

Vi söker en teaterchef

Wasa Teater–Österbottens regionteater är den enda svenskspråkiga professionella teatern i Österbotten. Teatern har fyra egna scener i teaterhuset, dessutom ges föreställningar inom och utanför regionen. Teatern har en yrkeskunnig och engagerad personal samt en stabil ekonomi.   Vi söker en Teaterchef för att leda det konstnärliga och förvaltningsmässiga arbetet under en mandatperiod på fem år […]

Wasa Teater–Österbottens regionteater är den enda svenskspråkiga professionella teatern i Österbotten. Teatern har fyra egna scener i teaterhuset, dessutom ges föreställningar inom och utanför regionen. Teatern har en yrkeskunnig och engagerad personal samt en stabil ekonomi.

 

Vi söker en

Teaterchef

för att leda det konstnärliga och förvaltningsmässiga arbetet under en mandatperiod på fem år från och med 1.8.2015. Teaterchefen skall leda, övervaka och utveckla teaterverksamheten.

 

Vi söker en dynamisk person med dokumenterade ledaregenskaper. Vi uppskattar förmåga att leda vår 95-åriga teater i en kontinuerlig förändrings- och utvecklingsprocess i samklang med de krav som regionen ställer. Personen som väljs planerar på förhand spelåret som börjar 1.8.2015.

 

De formella behörighetskraven för den som väljs till teaterchef är lämplig högre högskoleexamen och i praktiken dokumenterad erfarenhet av teaterbranschen. Anställningsvillkor enligt AKTA. Läkarintyg bör företes före tjänstens tillträdande. Tjänsten skall sökas senast den 28 augusti 2014 kl. 16.00.

 

Wasa Teater–Österbottens regionteater är ett huvudansvarsområde inom Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn. Ansökan skall riktas till samkommunstyrelsen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa.

 

Närmare information:

Wasa Teaters administrativa chef Marit Berndtson
Tfn 050-594 90 92

Samkommunens direktör Ulrica Karp
Tfn 06-324 22 20, 050-502 55 50

Samkommunstyrelsens ordförande Alice Lillas
Tfn 050-520 33 35

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här