TFN 06 3209 330

Teaterchefen

asa_k3__1547_webbTeater kan erbjuda nyanser och visa livet i alls in fantastiska och komplexa ofullkomlighet.

Jag hoppas ni alla haft en skön sommar och tankat värme och sol inför höstens annalkande! Parallellt med semestrarna har mycket hänt: Brexit, kuppförsöket i Turkiet, det amerikanska presidentvalet, Finlands linjedragningar gällande asylsökande, terrordåd runtom i världen, den humanitära situationen i Syrien.

Det som vi varit vana vid att sker långt borta från våra kvarter är plötsligt en del av vår europeiska men också nationella och lokala verklighet. Skeendena har varit massiva och turbulenta med allt högre röster som kräver svartvita lösningar på problem. Attityderna har hårdnat och vokabulären vulgariserats. Det är många fula trynen som stuckit upp sina huvuden den senaste tiden. Världen ter sig polariserad, indelad i läger. Hur skall vi tackla det här?

Jag tror mer än någonsin på att vi behöver mötesplatser där vi utsätts för olika tolkningar, där olika åsikter kan läggas bredvid varandra och stötas och blötas. En av de viktigaste förutsättningarna för ett jämställt, jämlikt samhälle med mångfald är att där bedrivs en fri och seriös journalistik, som understöds och försvaras. Det är en av demokratins grundpelare – utan det inget civiliserat samhälle. Den andra livsviktiga grundbulten är konst och kultur.

Litteratur, musik, konst, dans och teater erbjuder alternativa lösningar på våra mänskliga problem. De här uttrycksformerna visar att livet inte är så enkelt att vi bara kan radera ut det som inte passar oss genom att fara fram med hatfull, rasistisk retorik, gömma oss bakom kall vokabulär och samtidigt avfärda människor i nöd och på flykt. På teaterscenen kan vi spegla oss i våra fiktiva hjältar och få reda upp i våra mentala kontor. Vi får se oss själva som fåfänga, bittra och elaka men också roliga, intressanta och karismatiska.
Vi får betrakta våra hjältar som snubblar, tar sig upp, triumferar, för att igen vackla, ta till drastiska metoder och ibland komma helskinnade ut, ibland inte. Såsom i det verkliga livet. Såsom i våra liv.

Ett civiliserat samhälle måste ha konst och kultur. De här kommunikationskanalerna gör oss mindre ensidiga, hemmablinda, enkelspåriga och dumma, helt enkelt! Det är, tror jag, den bästa medicinen mot polarisering, fundamentalism och känslokyla.
Wasa Teater vill vara denna mötesplats. Ett genomgående tema under det kommande spelåret är humor, att genom våra pjäser betrakta våra liv både lokalt och i ett mer globalt sammanhang genom ett komiskt filter. Ett annat tema är pengar och penningens betydelse och vad rikedom eller fattig-
dom gör med oss.

“Wasa Teater skall vara ett ställe där man får goda historier, god mat och dryck i en inspirerande miljö, mitt i centrala Vasa – för hela Österbotten!”

2019 fyller Wasa Teater 100 år och det skall firas med pompa och ståt. Teatern genomgår en stor renovering året innan och slår upp sina nya, gamla dörrar hösten 2019.
Vår vision är ett öppet och välkomnande teaterhus, där vi kommer er, bästa publik, närmare! Vi vill vidga begreppet teaterhus och erbjuda olika sorters upplevelser. Teatern skall vara ett hus med låg tröskel på alla nivåer, ett svenskspråkigt vardagsrum och en naturlig mötesplats, tillgängligt, och öppet hela dagen.

Renoveringen innebär att stora scenen kommer att moderniseras och få toppmodern teknik. En tillbyggnad för lager på baksidan av huset gör att vi kan ha större flexibilitet i vår repertoar.
Dessutom vill vi bredda restaurangverksamheten, återuppliva gamla ärevördiga restaurang Ernst och där kunna erbjuda olika sorters evenemang i kombination med mat och dryck och estradkonst.

Jag ser fram emot 100-års jubiléet, som kommer att ske i nyrenoverade utrymmen anpassade till teaterns kulturhistoriskt värdefulla huskroppar från olika tidsåldrar, utrymmen som skall bära teaterns verksamhet långt in i framtiden. Wasa Teater har potential och en viktig identitetsskapande funktion i hela den österbottniska regionen, samtidigt som teatern också fungerar som en brobyggare till det finska Finland och det övriga Norden.

Jag ser med tillförsikt på det kommande spelåret och de därpå följande åren!

 

Välkommen till Wasa Teater!

 

Åsa Salvesen

Teaterchef

 

 

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här